Rensing av spillvann

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Perfekte gjenbruk av vannressurser

For klimaet er lavt energiforbruk det viktigste temaet på markedet. Kostnadstrykket på kommunale eller private leverandører stiger. Utfordringene vokser. Med til dette hører også det stigende innholdet av faste stoffer i spillvannet, voksende reguleringer og strengere lover. I dette samspillet er Wilo en partner som du kan stole på i alle områder. En sparsom omgang med den verdifulle ressursen vann er i dag nesten selvfølgelig, men det øker samtidig på samme måte andelen av faste stoffer i spillvannet. Derfor blir transport av råvann stadig mer komplekst. Over hele verden er Wilo kjent for sin førsteklasses ingeniørkunst i tysk tradisjon. Pumper og anlegg fra Wilo setter en ny standard for kommunal rensing av spillvann når det gjelder teknisk ytelse og effektivitet. Når det gjelder miljøvern og å ta vare på ressurser, spiller nettopp rensing av spillvann en viktig rolle.

Intelligente løsninger for kretsen til rensing av spillvann

Fra planlegging og dimensjonering til oppstart og vedlikehold: Våre eksperter støtter deg personlig gjennom alle prosjektfaser. Systemer og produktløsninger fra Wilo setter da nye målestokker ved teknisk ytelse, kostnadseffektivitet, pålitelighet og lang levetid.

Vi støtter deg med løsninger for

  • regnvann-overløpstank
  • tilløpspumpeverk
  • mekanisk rengjøring og forrensing
  • biologisk rensing
  • biologisk rensing med MBBR
  • etterrensning, avløppumpeverk og slambehandling