Vannforsyning og trykkøkning

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Vakre fjell og lange daler er en drøm for alle turgåere. Men det stiller høye krav til vannforsyningsselskapene. For å kunne forsyne regioner med store høydeforskjeller og mange spredte forbrukssteder pålitelig, er det nødvendig med effektive pumper med konstant passende trykk og god planlegging.

Men også i mange geografisk mindre iøynefallende områder må vannet transporteres over lange strekninger og fordeles. Særlig i storbyer med mange høye og store bygninger er distribusjonen med riktig trykk en utfordring som ikke må undervurderes, og som trenger et enormt fordelernett av rørledninger.

Effektiv trykkstyring fra vannverk til forbruker

Pålitelig og feilfritt fungerende forsyning med vann er nødvendig for å kunne garantere befolkningens helse og levestandard.

Ofte utgjør gamle rørledninger et problem fordi de blir porøse under det stadige vanntrykket. Dermed kan det oppstå sprekker og vann kan gå tapt. For å unngå slike vanntap undersøkes rørledningssystemet kontinuerlig med elektronisk utstyr. Et annet middel for å redusere vanntap ved for høyt trykk på rørene er å velge riktig pumpe med effektiv trykkstyring. Pålitelige og intelligente Wilo-pumper sørger for at det alltid er ønsket trykk hos forbrukeren, og at tapene og de tilhørende kostnadene holdes nede.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Vannforsyning og trykkøkning i byer

Innenfor en bygning er trykkøkningsanlegg en del av vannfordelingssystemet. De sikrer det nødvendige vanntrykket til drikke-, bruks- og brannvann – i alle etasjer. Særlig i høyhus og bygninger i spesielle områder er det nødvendig å bruke trykkøkningsanlegg fordi forsyningstrykket fra vannverket ikke er tilstrekkelig, eller fordi et annet vanntrykk er fastsatt i forskriftene. Her tilbyr Wilo mange passende løsninger for alle slags utfordringer innen vannforsyning og trykkøkning. I tillegg til bruken i bygninger brukes trykkøkningsanlegg også utenfor til økning av løftehøyden i vannfordelingsnett som ligger i områder med naturlige høydeforskjeller. På grunn av det høye kravet og belastningen på komponentene anbefales halvårlig til årlig vedlikehold for å oppnå sikker og langvarig drift uten forstyrrelser.