Vannforsyning

Kontakt

+47 22 80 45 70

Stålfjæra 15
0975 Oslo, Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Regenwasser Regenwassernutzung

Bruk av regnvann

Wilo-World process level - Water supply and pressure Boosting

Vannforsyning/trykkøkning


Brannvannforsyning

Wilo World - Wastewater treatment - mixer, aeroation system

Vannrensing


Pumping av industrivann

Wilo Welt

Avsalting


Kommersielt landbruk