Vannforsyning

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Sørg for ansvarlig og effektiv vannforsyning med Wilo

Vann regnes som en av de kostbare ressursene til jorden. Verdens voksende befolkning bruker stadig mer av det: til å drikke, vaske og rengjøres, i landbruk og industri. Den globale vannmangelen er et svært presserende problem - og medfører et stort konfliktpotensiale. Gjenvinning og klargjøring av vann hører derfor med til de viktigste utfordringene i framtiden. Wilo utvikler pumper og systemer, slik at nye kilder og metoder for vanngjenvinning kan brukes og optimeres. Våre fleksible løsninger garanterer en pålitelig forsyning og tilpasser seg kravene i så forskjellige bygninger som flerfamiliehus, skoler eller industrikomplekser. Med individuelle konsepter og høyeffektiv teknologi er vi en målbevisst pådriver av utbygging av intelligente nett og utbredelsen av desentral vannrensingsanlegg.

Wilo World Segment for Clean Water Utility

Vannteknologi fra Wilo

Som en ansvarlig systemtilbyder dekker Wilo med sitt brede utvalg av pumper, pumpetilbehør og serviceytelser, hele vannkretsløpet. Vår brukskompetanse strekker seg fra (rå-)vannuttak fra brønner eller åpent vann, vi bruk av regnvann til vannrensing og vannforsyning. Også trykkøkningsanlegg faller inn i vårt utvalg. Pumpeløsninger for avsalting og for overrisling i kommersielt landbruk, avrunder vårt utvalg.

Enten det er for kommunal vannforsyning, industri, hus— og bygningsteknikk, jordbruk eller bygge. og gruvedrift - Wilo arbeider alltid med tanke på å finne mer effektive og mer bærekraftige løsninger for ditt prosjekt.

Vårt klare mål: levere den beste teknologien innenfor vannforsyning.

Trykkøkning

Regnvann


Råvannopptak

Brannslukking


Vannrensing

Vannforsyning og trykkøkning