Vanning

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

I landbruket er bærekraftig omgang med vann en grunnleggende forutsetning for produksjon av naturlige næringsmidler ved klimaforhold som stadig endres. Klimaendringene påvirker denne produksjonen merkbart i mange av verdens regioner. Av den grunn blir vanning nødvendig for å sikre avlingene. Andre omstendigheter, som for lite eller svært varierende nedbør, gjør det også nødvendig å vanne for å utbalansere den naturlige vannforsyningen. På denne måten er det mulig å gjøre enorme arealer som ellers ville ha ligget brakke, tørre og ufruktbare, brukbare og fruktbare med vanning. Av den grunn drives over 150 millioner hektar over hele verden med kunstig vanning.

Moderne vanningssystemer for landbruket

Ved moderne vanning av åkre finnes det forskjellige muligheter for å forsyne rotsystemene med nok vann. Behovet for vann avhenger her i stor grad av hva slags planter som dyrkes, samt jordkvaliteten og klimaet.

Bruk i kommersielt landbruk

For tilstrekkelig vanning av alle planter trengs det forskjellige pumpe- og vanningssystemer. Spesielt i tørre områder gjelder det å utvinne vann og lede det videre så effektivt som mulig til vanning av åkrene. Wilo har den nødvendige ekspertisen og tilbyr de egnede teknologiene. Borehullspumper og turbiner fra Wilo sørger for eksempel for at vann kan pumpes opp av bakken eller vannledningen for å sikre forsyningen som er nødvendig.

Gårdbrukere har ikke alle like forutsetninger for å transportere vann. Derfor har Wilo utviklet pumper som gjør det mulig å velge plasseringen av pumpen fritt. Den kan for eksempel ganske praktisk plasseres på en flåte for å transportere vannet enkelt fra elven eller innsjøen.

I praksis har tørrløperpumpene fra Wilo vist seg effektive. Med dem kan du helt uavhengig av den aktuelle vannstanden suge opp den nødvendige vannmengden og transportere den akkurat dit den trengs.

På store, flate områder oppnås ofte ikke vanntrykket som er nødvendig for sikker forsyning – særlig ved varierende vannstand. I dette tilfellet egner seg høyeffektive Wilo-trykkøkningsanlegg meget godt. Med dem kan du være sikker på at alle plantene på åkeren vannes tilstrekkelig med det riktige vanntrykket. På denne måten sikres forsyningen med konstant trykk også ved varierende vannstander – så energisparende som mulig.