Vannrensing

Kontakt

+47 22 80 45 70

Stålfjæra 15
0975 Oslo, Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Høyeffektiv teknologi skåner miljøet og sparer driftskostnader

Drikkevann- eller prosessvannrensing, kjølevannkondisjonering og optimering av vaske- og renseanlegg. Det er bare noen eksempler på vann som renses for spesielle typer bruk. Kontinuerlige utfordringer som stigende andel faststoffer i spillvannet, som gjør driftsbetingelsene i anlegg og apparater vanskeligere, gjør det nødvendig å finne ut nye og innovative måter å forbedre prosesser og produkter på. Dessuten er energihåndtering svært viktig.

For klimaet er lavt energiforbruk - og dermed også lave livsløpskostnader - det viktigste temaet på markedet, både nå og for fremtiden. Den høyeffektive teknikken Wilo har utviklet har et enormt potensial til å spare vannressurser og samtidig senke kostnadene. Derfor brukes det over hele verden Wilo-pumper ved slike anvendelser.

Fra kommunal bruk til industriløsninger

I kloakkrenseanlegg renses kloakkvann fra industrien for skadelige bestanddeler. For å rense kloakkvann slik at det trygt kan tilføres vannforsyningen igjen, er en lang og kostbar prosess nødvendig. De som har ansvar for dette området utfordres stadig til å spare inn kostnader, samtidig som de må forholde seg til mange nasjonale lover og forskrifter. Den høyeffektive teknikken Wilo har utviklet gir et enormt potensial for å spare vannressurser og senke kostnadene.

Også innenfor drikkevannsbehandling viser Wilo sin kompetanse. Wilo-EMU tilbyr som anleggsbygger komplette løsninger med mange års erfaring innenfor drikkevannsbehandling, planlegging og prosjektering for komplett utførelse av prosess- og styringsteknikk.

Med i utvalget av Wilo-ytelser innenfor drikkevannsbehandling regnes blant annet

  • Fjerning av jern og mangan
  • Fjerning av syre (fysisk og kjemisk)
  • Membranfiltrering (ultrafiltering)
  • UV – desinfisering
  • Filtrering med aktivt kull