Varmt bruksvann

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Utnytt det verdifulle drikkevannet

Vann er et næringsmiddel som det gjelder høye kvalitetskrav for. Dette gjelder også teknologien som regulerer og sikrer forsyningen av bruksvann. Sirkulasjonspumper fra Wilo er løsningen for alle som stiller høye krav til materialer, betjening og komfort.

Vann er ett av verdens viktigste råstoffer. Av den grunn er bærekraftig håndtering av denne ressursen særlig viktig. Over 70 prosent av jordas overflate er dekket av vann, men bare en brøkdel av denne mengden egner seg uinnskrenket til å brukes som drikkevann. 70 prosent av vannet som brukes som drikkevann, kommer fra grunn- og kildevann.

Varmtvannskomfort som lønner seg

Manglende sirkulasjon eller for lange ledningslengder er ofte grunnen til at kaldtvann kommer ut av springen og vanntemperaturen først deretter øker gradvis. Inntil vannet har blitt oppvarmet til ønsket temperatur, strømmer noen liter drikkevann i avløpet. For å forebygge svinn av drikkevann i heimen, lønner det seg å anskaffe en sirkulasjonspumpe. Pålitelig forsyning av bruksvann er en utfordring også i kommersiell bruk. Sirkulasjonspumper fra Wilo oppfyller de høyeste kvalitetskravene ved håndtering av drikkevannet, sikrer problemfri drift og er spesielt effektive og dermed energibesparende. Fordi en intelligent teknologi kan begge deler: Den gir varmt vann svært raskt og sparer samtidig energi og ressurser.

Vannkvaliteten på drikkevann

Vannkvaliteten reguleres og styres som regel gjennom lovbestemte forskrifter, diverse retningslinjer, anbefalinger og regelverk. Smaken på drikkevannet varierer i mange regioner på grunn av de forskjellige mineralene som løses opp i vannet fra grunnen og bergartene. Sunt og rent drikkevann er fargeløst og klart samt smaks- og luktnøytralt og av upåklagelig kvalitet.

Drikkevannsforsyningen består av vannutvinning, rensing og distribusjon av drikkevannet. Gjennom hele prosesskjeden for drikkevannsforsyning er det ekstremt viktig å opprettholde barrierer mot forurensning for å holde behovet for teknisk rensing så lavt som mulig. Ved teknisk feilfritt installerte distribusjonssystemer som vedlikeholdes regelmessig og drives sakkyndig, oppstår det ingen forurensninger fra materialer, substanser eller legionellabakterier. Den avgjørende komponenten for høy drikkevannskvalitet er altså fremragende styring av systemene som vannverk og eiere eller driftsansvarlige for bygninger har ansvaret for. For disse oppgavene tilbyr Wilo skreddersydde og høyverdige løsninger som du kan stole på.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

Gjøre vannforsyning mulig

Særlig eldre bygninger har ofte et problem med at trykket i vannrørene er for lavt. Økt vanntrykk er nødvendig for å sikre riktig bruk av alle apparater. Wilo har et enormt produktspekter av pumpe-systemer som motvirker slike problemer. Dette inkluderer selvfølgelig også et bredt modellutvalg til drikkevannsforsyningen. Våre produkter lover fremragende vannkvalitet som oppfyller alle forskriftene. Takket være vår mangeårige ekspertise spiller det da ingen rolle om vannet stammer fra overflatevann eller grunnvann. Med vår omfattende erfaring fra prosjekter innen bygningsteknikk kan du stole på vår støtte både under planleggingen og den praktiske gjennomføringen av prosjektene dine.

Korrekt drikkevannsinstallasjon

Vannforsyningsselskapene garanterer perfekt kvalitet på vannet fram til huset ditt. Imidlertid har eierne av eller de driftsansvarlige for bygninger ansvaret for kvaliteten på vannet helt til den kommer ut av kranen hos forbrukeren. For å etterkomme denne plikten og overholde de fastsatte grenseverdiene, er det svært viktig at valg og installasjon av rørledninger og pumper gjøres med omhu.

Sakkyndig installasjon

Ved å få installert pumpesystemet sakkyndig av en autorisert håndverker eller av en fagbedrift kan omfattende problemer unngås, slik at drikkevannet beskyttes og forurensninger forebygges. Installasjonsbedriften bør kun bruke produkter med godkjennelse fra et akkreditert sertifiserings-selskap under utførelsen av arbeidet. Med produkter fra Wilo er du på den sikre siden.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation

Våre tips

  • Arbeid på drikkevannsinstallasjoner bør utelukkende gjennomføres av fagbedrifter.
  • Respektfull og bærekraftig omgang med varmtvann sparer penger og energi.
  • For å skåne og opprettholde drikkevannsressursene bør du unngå å kaste giftige stoffer eller avfall i avløpsnettet.
  • Reparasjon av en dryppende vannkran skåner ikke bare nervene dine, men også lommeboka og samtidig miljøet. I løpet av ett år kan en dryppende vannkran slippe ut over 1000 liter drikkevann.
  • Stagnert vann som står i rørene etter at det ikke ble tappet vann i lengre tid, kan problemfritt brukes til å vanne blomster med.