Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Alarm switchgear EEJ

Datablad

Tekniske spesifikasjoner
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
 • Control output voltage
  24 V
 • Min. omgivelsestemperatur
  0 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  Alarm switchgear EEJ
 • Art.nr.
  4209537

Annonseringstekst

Styreskap/styreinnretning for brannvann-forsyningssystemer

Wilo-Control SiFire Alarm Box

Maskinvare:

Helelektronisk sentral reguleringsenhet, montert i et lakkert stålhus, beskyttelsesklasse IP54, styring og trykknapper på frontdøren. Kontrollpanelet omfatter et grunnkretskort med 16 innganger, hvor det kan kobles til opp til 6 ekstra kretskort med 14 alarminnganger. I tillegg kan enheten ha et slave-betjeningspanel, for å lede alle alarmmeldinger ved hjelp av Modbus-forbindelse til et kontakt overvåket rom. RS485 Modbus-utgang, GSM-kretskort for sending av alarm-SMS (tillegg), et kretsløp for batterilader til bufferbatteri.

Egenskaper og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av ytelsen på tilknyttet pumpe og antallet tilkoblede pumper (elektro- og/eller dieselpumper). Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå styreskapet på og av.
 • Indikatorer: Longlife-meldingslamper. LEDen kan lyse konstant, for å vise aktiviteten til ledningen. Når LED-en blinker, indikeres det en feil i ledningen (defekt ledning eller kortslutning).
 • Bryter: Nøkkelbryter for tilbakestilling av alarmene.
 • Sikring: Sikringer for beskyttelse mot kortslutning og overvåkning av kommunikasjonen med tilleggs-kretskort.
 • Individuell signalrapport: Strømforsyning, batterilader/batteriutfall, alarmtype A, alarmtype B, ingen alarmer PÅ, utfall dataoverføring, driftsavbrudd, overvåkning av alarmsløyfen, lampetest, slå av akustisk alarm. Maks. 100 LEDer med hensyn på alarminnganger.
 • Feilmelding og -kvittering: Når en alarm inntrer, beholdes alarmtilstanden helt til den tilbakestilles ved hjelp av nøkkelbryteren.

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo-Alarm-kontrollpanel kan opp til 100 alarmsensorer NC (normal lukket) eller NO (normalt åpen) kontrolleres, disse overvåker tilstanden til ledningen, hvis det inntrer en defekt eller en kortslutning. Hver inngang kan tilordnes en alarmtype A eller alarmtype B. Alle alarmer eller gjennomførte resettinger registreres på EPROM (opp til 999 ganger). Ytterligere poster overskrives automatisk.

Kontrollpanelet har en utgang for RS485 i Modbus for overvåkning av hendelser og for dedikert utgang til de alternative slave-kontrollpanelene, som plasseres i et konstant overvåket kontrollrom. Den er i tillegg utstyrt med en potensialfri kontakt i kommutering med alarmtypene A og B og med spenningsutgang (24 V likestrøm) for tilkobling av en audio-/lysenhet, som avgir et signal for alarmtypene A og B.

Tilsvarer følgende normer:

 • Elektrisk utrustning på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspennings- og koblingsenhetskombinasjoner (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC-immunitet for radiostøy for industrisektorer (EN 61000-6-2)
 • EMC-støyemisjon for husholdningssektoren, forretnings- og kommersielle områder, samt små bedrifter (EN 61000-6-3)
Tekniske spesifikasjoner
 • Control output voltage
  24 V
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
 • Min. omgivelsestemperatur
  0 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
 • Fabrikat
  Wilo
 • Art.nr.
  4209537

Bestillingsinformasjon

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  Alarm switchgear EEJ
 • EAN-nummer
  4048482680286
 • Artikkelnummer
  4209537

Downloads

Wilo-Control SiFire Alarm Box

Article Number 4210267
Edition 1703
Versjonsnummer 01
Sideformat A4
Sideantall 11

PDF (909 kB)

Laste ned

PDF: Alarm switchgear EEJ

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre