Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Comfort COR-4 Helix V 607/K/CC

Datablad

Hydrauliske data
 • Innløpstrykk
  10 bar
 • Maks. driftstrykk p
  16 bar
 • Rørtilkobling på trykksiden DNd
  R 2½
 • Rørtilkobling på sugesiden DNs
  R 2½
 • Antall pumper
  4
 • Antall trinn
  7
 • Antall reservepumper
  1
 • Antall driftspumper
  3
 • Antall pumper Q
  30.0 m³/h
 • Min. medietemperatur Tmin
  3 °C
 • Maks. medietemperatur Tmax
  50 °C
 • Omgivelsestemperatur min. Tmin
  5 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur Tmax
  40 °C
Motordata
 • Nettilkobling
  3~400 V, 50 Hz
 • Spenningstoleranse
  ±10 %
 • Nominell motorytelse P2
  1.50 kW
 • Nominell strøm IN
  3.10 A
 • Nominelt turtall n
  2900 rpm
 • Isolasjonsklasse
  F
 • Beskyttelsesklasse
  IP55
 • Motorvirkningsgrad ηm 50 % ηM 50%
  80.5
 • Motorvirkningsgrad ηm 75 % ηM 75%
  83.7
 • Motorvirkningsgrad ηm 100 % ηM 100%
  84.2
Materialer
 • Pumpehus
  1.4301
 • Løpehjul
  1.4307
 • Aksel
  1.4301
 • Mekanisk tetning
  Q1BE3GG
 • Material tetning
  EPDM
 • Material røropplegg
  1.4571
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  Comfort COR-4 Helix V 607/K/CC
 • EAN-nummer
  4048482197869
 • Artikkelnummer
  2535412
 • Ca. nettovekt m
  261 kg
 • Ca. bruttovekt m
  286.0 kg
 • Lengdemål med forpakning
  1200 mm
 • Høydemål med forpakning
  2075 mm
 • Breddemål med forpakning
  800 mm
 • Pakningsegenskap
  Transportemballasje
 • Emballasjetype
  Europall
 • Minste bestillingsmengde
  1

Annonseringstekst

Kompakt-trykkøkningsanlegg iht. DIN 1988 og DIN EN 806, for direkte eller indirekte tilkobling. Består av normalsugende, parallellkoblede, vertikale høytrykkssentrifugalpumper av rustfritt stål i tørrløperutførelse. Tilkoblingsklar med røropplegg i edelstål montert på grunnramme, inkl. styrings-/kontrollenhet med alle nødvendige måle- og reguleringsinnretninger.

For helautomatisk vannforsyning og trykkøkning i boliger, kontorbygg og offentlige bygninger, hoteller, sykehus, varehus samt i industrisystemer.

For transport av drikkevann, industrielt vann, kjølevann, brannvann (unntatt for brannslukningsanlegg iht. DIN 14462 og med godkjenning fra det lokale brannvernet) eller andre typer forbruksvann som ikke angriper materialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Robust system i samsvar med alle krav i DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS-godkjenning av pumpen for alle deler som kommer i kontakt med mediet (EPDM-versjon)
 • Høyeffektiv pumpehydraulikk i serien Helix V i forbindelse med IE2 IEC-standardmotorer, inkludert 7,5 kW og større IE3-standardmotorer (valgfri for lavere motoreffekter)
 • Rotasjonsretningsuavhengig mekanisk tetning på pumper i patronutførelse for enkelt vedlikehold
 • Fleksibel lanterneutførelse muliggjør direkte tilgang til den mekaniske tetningen
 • Utskiftingskobling for utskifting av mekanisk tetning uten demontering av motoren (fra 7,5 kW)
 • Trykktapoptimert hydraulikk i hele anlegget
 • Komponenter som kommer i kontakt med mediet er korrosjonsbestandige
 • Comfort styrings-/kontrollenhet CC-FC, med utvidede funksjoner, minneprogrammerbar microcomputerstyring og grafisk berøringsskjerm, inkludert frekvensomformer for trinnløs regulering av grunnlastpumpen
 • Testing ved fabrikken og forhåndsinnstilling til det optimale arbeidsområdet (inkl. overtagelsessertifikat i tilslutning til EN10204 - 3.1)

Egenskaper/funksjon

 • Høytrykkssentrifugalpumper av rustfritt stål i serien Helix V
 • Grunnramme i elektrolyttforsinket stål med høydejusterbare svingningsdempere for flankelydisolering
 • Stengeventil på suge- og trykksiden på hver pumpe
 • Tilbakeslagsventil på trykksiden på hver pumpe
 • Membrantrykktank 8 l, PN16 inkl. gjennomstrømningsarmatur i samvar med DIN 4807, trykkside
 • Trykksensor (4-20 mA), trykkside
 • Manometer på trykksiden
 • Automatisk pumpestyring via helektronisk

Comfort-Controller (CC-FC) i stålplatehus RAL 7035 struktur, beskyttelsesklasse IP 54 som består av intern styrespenningsforsyning, CPU, frekvensomformer, analoge og digitale inn- og utgangsmoduler.

Betjening/visning

 • Grafisk berøringsskjerm med 3-farget bakgrunnsbelysning for å signalisere driftstilstandene drift / feil / kvittert feil og for symbol- og klartekststøttet menystyring på seks språk (kan velges blant 27 språk med europeiske og asiatiske tegn)
 • Menystyring med klartekst og symbolvisning
 • 3 brukernivåer, visning/innstilling av menyspråk, passord, driftsparametere, regulatorparametere
 • Parametere forhåndsinnstilt fra fabrikken for en enkel oppstart
 • Som standard kan tre settpunkter innstilles, settpunkt 2 og 3 som kan aktiveres per kontakt eller tid, ekstern settpunktangivelse via 0/4-20mA-signal
 • Visning av pumpestatus og visning av faktisk trykkverdi
 • Låsbar hovedbryter
 • Drift kan velges med eller uten reservepumpe
 • Driftstimeteller for hver pumpe
 • Driftstimeteller for det samlede anlegget
 • Driftssyklusteller for hver pumpe
 • Driftssyklusteller for det samlede anlegget
 • Feilregister for de siste 35 feilene med tidsstempel via sanntidsur

Regulering

 • Helautomatisk regulering for 1 til 6 uregulerte pumper med sammenlikning av nominelle og faktiske verdier
 • Frekvensomformer med sinusfilter for trinnløs regulering av grunnlastpumpe
 • Døgnkoblingsur for f.eks. 2 eller 3 Nominell verdi
 • Automatisk, lastavhengig innkobling av 1 til n topplastpumpe(r) avhengig av reguleringsverdien trykk - konstant, p-c
 • Driftsmodus for pumpen kan velges fritt (manuell, av, automatisk)
 • Manuell-0-automatisk-bryter: Forhåndsvalg av driftsmodus for hver pumpe og manuell drift ved reguleringsfeil „Manuell“ (nød-/testdrift på nettet, motorvern tilgjengelig ), „O“ (pumpe koblet ut – innkobling via styring ikke mulig) og „Auto“ (pumpen frigitt for automatisk drift via styringen)
 • Automatisk, innstillbar pumpealternering
 • Pumpealternering i form av driftstidsoptimering av driftstimer
  • Alternativt: Syklisk pumpealternering etter innstillbar tid uten hensyn til driftstimer
  • Alternativt via impuls: Ved hver nye forespørsel blir grunnlastpumpen alternert uten at det tas hensyn til driftstimene
  • alternativ med pumpeforvalg: I den forbindelse kan en pumpe defineres som permanent grunnlastpumpe. Alle topplastpumper alterneres driftstidsoptimert
 • Automatisk, innstillbar pumpetestkjøring (pumpekick)
  • Aktiverbar/deaktiverbar
  • Tiden mellom to prøvekjøringer kan programmeres fritt
 • Sperretider kan programmeres fritt
 • Turtall kan innstilles fritt

Overvåkning

 • Utskrift av faktisk verdi i anlegget og faktisk frekvens på frekvensomformer via analogsignal 0-10 Volt for ekstern måle-/visningsmulighet, 10 Volt tilsvarer sensorsluttverdien
 • Overvåkning av kabelbrudd for sensorstrekning
 • Motorvernbryter/-kontaktorkombinasjon (fra 5,5kW termisk overlastrelé)
 • Automatisk omkobling til resevepumpe ved feil på en driftspumpe
 • Overvåkning av maks.- og min.-verdier i anlegget med forsinkelsestid og grenser som kan innstilles
 • Overvåkning av maks.- og min.-verdier i anlegget med innstillbar tidsoverlapping
 • Nullmengdetest for utkobling av anlegget hvis det ikke skjer vannuttak (parameter kan instilles)
 • Rørfyllefunksjon for oppfylling av tomme rør (første påfylling av forbrukernettet)
 • Tørrkjøringsbeskyttelse via kontakt, f.eks. for flottørbryter eller trykkbryter

Grensesnitt

 • Potensialfrie kontakter for samledriftsmeldinger og samlefeilmeldinger SBM/SSM
 • Logisk omstillbar SBM og SSM
 • Kontakt for ekstern anleggs-INN/UT-kobling og tørrkjøringsbeskyttelse
 • Ekstern PÅ/AV via kontakt for deaktivering av automatisk drift av anlegget
 • Innganger for viklingsvernkontakt (WSK)-tilkobling

Ekstra tilbehør (installasjon på fabrikken eller senere etter teknisk avklaring)

 • Signalkonvertere for 0/ 2-10V til 0/ 4-20mA
 • Signalapparat for PTC-motorvern
 • Enkeltdrifts- og feilmelding
 • Kontrollmodul DDC (ekstern pumpealternering, ekstern pumpetestkjøring, ekstern kvittering, ekstern inn-/utkobling av topplastpumper)
 • Bufret nettadapter
 • Dobbelt sensor
 • Mykstart for topplastpumper
 • Tilkobling til GLT-anlegg iht. VDI 3814

Anbefalt tilbehør (må bestilles separat)

 • Monteringssett WMS som tilleggsutstyr som tørrkjøringsvern
 • Fleksible tilkoblingsledninger eller kompensatorer
 • Fortank til systemseparasjon
 • Membrantrykktank
 • Gjengehette ved anlegg med samlet gjenge-røropplegg

Buss-systemer (ekstrautstyr)

 • BACnet, ProfiBus, LON-bus, CAN-bus, Modbus RTU, webserver (Ethernet), GSM-modem
 • Fjernoverføring av data via GPRS-modem mulig

Andre på forespørsel

Samsvar med standarder

 • Tekniske regler for drikkevannsinstallasjoner (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membrantrykktanker/membranekspansjonstanker DIN 4807
 • Utrustning av kraftsystemer med elektroniske driftsmidler EN 50178
 • Elektrisk utrustning på maskiner EN 60204-1
 • Sikkerhet for elektriske enheter for bruk i husholdningen og liknende formål EN 60335-1
 • Lavspenningskoblingsenhetkombinasjoner EN 60439-1/ 61439-1
 • EMC immunitet for radiostøy for industrisektorer EN 61000-6-2
 • EMV-støyemisjon for bolig-, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter EN 61000-6-3 (opptil 22,0 kW, deretter EN 61000-6-4 støyemisjon industriområde)
Driftsdata
 • Medium
  Water
 • Antall pumper
  4
 • Maks. driftstrykk PN
  16 bar
 • Innløpstrykk
  10 bar
Motordata
 • Nettilkobling
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominell motorytelse P2
  1.50 kW
 • Nominell strøm IN
  3.10 A
 • Nominelt turtall n
  2900 rpm
 • Isolasjonsklasse
  F
 • Beskyttelsesklasse motor
  IP55
 • Beskyttelsesklasse styreskap
  IP54
Materialer
 • Pumpehus
  1.4301
 • Løpehjul
  1.4307
 • Aksel
  1.4301
 • Akseltetning
  Q1BE3GG
 • Material tetning
  EPDM
 • Material røropplegg
  1.4571
Installasjonsmål
 • Rørtilkobling på sugesiden DNs
  R 2½
 • Rørtilkobling på trykksiden DNd
  R 2½
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  Comfort COR-4 Helix V 607/K/CC
 • Ca. nettovekt m
  261 kg
 • Artikkelnummer
  2535412

Karakteristikk

Comfort CO(R)-4 Helix V 603-616/CC

Comfort CO(R)-4 Helix V 603-616/CC

---- inkludert reservepumpe

Comfort CO(R)-4 Helix V 603-616/CC

Koblingsskjema

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Bestillingsinformasjon

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  Comfort COR-4 Helix V 607/K/CC
 • EAN-nummer
  4048482197869
 • Artikkelnummer
  2535412
 • Ca. bruttovekt m
  286.0 kg
 • Ca. nettovekt m
  261 kg
 • Totallengde L
  1200.0 mm
 • Høyde uten emballasje H
  1870 mm
 • Farge
  grønn/svart/sølv
 • Pakningsegenskap
  Transportemballasje
 • Emballasjetype
  Europall
 • Antall per lag
  1
 • Bredde uten emballasje L
  780.0 mm
 • Minste bestillingsmengde
  1
 • Antall per palle
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Versjonsnummer 08
Sideformat A4
Sideantall 17

PDF (5 MB)

Laste ned

Wilo-CC system

Article Number 2063144
Edition 1811
Versjonsnummer 05
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 44

PDF (3 MB)

Laste ned

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2535456
Edition 1707
Versjonsnummer 01
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 1197

PDF (144 MB)

Laste ned

COR-4Helix V607/K/CC-01

PDF (6 MB)

Laste ned

COR-4HELIX V607/K/CC-01

PDF (9 MB)

Laste ned

COR-4HELIX V607/K/CC-01

PDF (82 kB)

Laste ned

COR-4HELIX V607/K/CC-01

PDF (44 kB)

Laste ned

PDF: Comfort COR-4 Helix V 607/K/CC

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre