Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Control SC-L

Seriebeskrivelse

Utrustning/funksjon

Funksjoner

 • Tre forskjellige driftsmoduser for et stort bruksområde:
  • Driftsmodus "Tømming": For tømming av avløpssjakter
  • Driftsmodus "Fylling": For å fylle på vanntanker og sisterner
  • Driftsmodus "FTS": For styring av skillesystemer for tørrstoffer
 • Innstillbart overbelastningsvern
 • Termisk motorovervåkning
 • Antiblokkeringsfunksjon
 • Innstillbar etterløpstid
 • Automatisk pumpealternering (fra 2 pumper)
 • Driftstidoptimering (fra 2 pumper)
 • Reservepumpe (fra 2 pumper)
 • Automatisk omkobling ved feil (fra 2 pumper)
 • Overvåkning av rotasjonsretning
 • Alarm for høyt vannivå med tvungen innkobling av tilkoblede pumper
 • Tørrkjøringsbeskyttelse
 • Feilminne for 16 feilmeldinger inkl. feiltype
 • Vedlikeholdsovervåkning

Utrustning

 • Maks. antall pumper som kan kobles til: Maks. 2 pumper med flottørbryter, maks. 4 pumper med nivåsensor
 • Visning av aktuelle driftstilstander og data samt feil via LCD-display og LED-lamper
 • Driftstimeteller
 • Symbolstøttet menystyring
 • Innstilling av driftsparametere og betjening med betjeningsknapp
 • Hovedbryter
 • Motorvernbryter i utførelsen “DOL”
 • Smeltesikring og overbelastningsrelé i utførelsen “SD”
 • Driftsmodus-valgbryter for hver pumpe: Nød-/testdrift, Av, Automatisk drift

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-Control SC-L 2x18A-T4-SD-WM-Ex

Control

Styreenhet

SC

Smart Control-serien

L

"Lift"-utførelse for vannheving

2

Antall pumper som kan kobles til

18A

Maks. nominell strøm per pumpe

T4

Nettilkobling:

M = 1~220–230 V, 50/60 Hz

T4 = 3~380–400 V, 50/60 Hz

34 = linjespenning, f.eks. 380–400 V

SD

De tilkoblede pumpenes oppstarttype:

 • DOL = direkte innkobling
 • SD = stjernetrekant-oppstart

WM

Monteringsmåte: Veggmontering

Ex

Utførelse for direkte tilkobling av godkjente pumper som er godkjent for eksplosjonsfarlige omgivelser (Ex)

Tekniske spesifikasjoner

 • Nettilkobling: 1~230 V, 50/60 Hz eller 3~ 380/400 V, 50/60 Hz eller etter kundens ønske
 • Maksimal nominell effekt P2 per pumpe:
  • 15 kW ved direkte innkobling
  • 37 kW ved stjernetrekant-oppstart
 • Maksimal nominell strøm IN per pumpe:
  • 32 A ved direkte innkobling
  • 72 A ved stjernetrekant-oppstart
 • Innkoblingstype: Direkt eller stjernetrekant
 • Styrespenning: 24 VDC, 230 VAC
 • Driftstemperatur 0…+40 °C
 • Lagringstemperatur: –10…+50 °C
 • Maks. rel. luftfuktighet: 50 %
 • Husmateriale: Overflatebehandlet stålplate
 • Beskyttelsesklasse: IP54
 • Elektrisk sikkerhet: Forurensningsgrad II

Beskrivelse/konstruksjon

Mikroprosessorstyrt styreenhet for nivåavhengig styring av 1–4 senkbare pumper ved hjelp av analoge eller digitale signalgivere. Inntasting av enkeltparametere gjøres med symbolstøttet menystyring og en betjeningsknapp.

Innganger

1x analog 4–20 mA presisjonsinngang for nivåstyring med nivåsensor

2x (for 1 pumpe) eller 3x (for 2 pumper) digitale innganger for nivåstyring med flottørbrytere

1x digital inngang for vannstandsmangel med flottørbryter (tørrkjøringsbeskyttelse)

1x digital inngang for høyvannsmelding med flottørbryter (alarm for høyt nivå)

1x inngang for hver tilkoblet pumpe for den termiske viklingsovervåkningen for bimetall- eller PTC-temperatursensor

1x inngang for hver tilkoblet pumpe for tilkobling av fuktighetssensorer (f.eks. motorromlekkasjer eller pakningsromovervåking)

1x digital inngang for ekstern PÅ/AV for fjerninnkobling og fjernutkobling av automatisk modus

Utganger

1x potensialfri kontakt for samledriftsmelding (SBM)

1x potensialfri kontakt for samlefeilmelding (SSM)

1x potensialfri kontakt for alarm for høyt nivå

1x potensialfri kontakt som signal for å starte en senkbar omrører avhengig av en pumpe (ved stillstand)

1x analog utgang 0–10 V for utskrift av faktisk nivåverdi

Serie

Control SC-L

Nedlastinger

Wilo-Control SC-L

Artikkelnummer 2537058
Utgave 1412
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 29

PDF (3 MB)

Laste ned

Produkt

PDF: Control SC-L

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre