Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Hydraul. heat exchanger

Seriebeskrivelse

Bruk

Den hydrauliske varmeveksleren til dieselmotoren benytter vannet fra pumpetrykksiden som første kretsløp for kjøling av det andre kretsløpet på dieselmotoren.

Leveringsomfang

Varmeveksler med 2 parallelle strenger bestående av:

  • en innløpstrykkmåler
  • en utløpstrykkmåler
  • en ventil for trykkreduksjon (PRV)
  • et sugefilter
  • 2 ventilkuler for isolering av trykkreduksjonsventilen og sugefilteret ved vedlikehold.
  • 2 fleksible ledninger

Serie

Hydraulisk varmeveksler

Produkt

PDF: Hydraul. heat exchanger

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre