Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

IR-Stick

Seriebeskrivelse

Spesielle egenskaper / produktfordeler

Wilo-IR-stick tilbyr programvaren Wilo Service Tool sammen med PCen:

 • Oversiktlig fremstilling og direkte, rask, intuitiv tilgang til alle pumpedata og parameter
 • Grafisk fremstilling som viser de viktigste pumpeinnstillingene ved et øyekast
 • Lagre alle pumpedataene til dokumentasjon, videre bearbeiding og arkivering med Excel
 • Ut fra Excel kan registrerte pumpedata skrives ut i ønsket fremstilling
 • Til analyse av tidsmessige forløp når det gjelder pumpedataene, kan disse oppbevares i en Excel fil over lengre tid

Den trådløse IR-kommunikasjonen muliggjør:

 • Innstilling og overvåkning av pumper som er installert på utilgjengelige steder
 • Spesielle innstillinger/reguleringsarter for spesielle behov
 • Beskyttelse mot uvedkommende tilgang direkte på pumpen

Konstruksjon

Krav til PC

For drift av IR-sticks kreves en vanlig Windows PC / notebook som tilfredsstiller bestemte krav:

 • Grensesnitt: USB 1.1 tilkobling (USB 2.x / 3.x kompatibel)
 • Operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
 • Display: 1024 x 768 piksler

Den aktuelle firmvaren for IR-sticken er tilgjengelig for nedlasting sammen med den aktuelle betjeningsprogramvaren på www.wilo.de/zubehoer (www.wilo.com/accessories).

Bruk

USB-pinne til trådløs datautveksling for alle Wilo-pumper med infrarødt grensesnitt, adapterbar i enhver laptop med USB-grensesnitt. IR-sticken , i forbindelse med den medleverte Wilo-programvaren (CD-ROM), muliggjør avlesing og lagring av pumpedata og sending av forhåndsdefinerte pumpeinnstillinger.

Utrustning/funksjon

Funksjon og betjening

IR-sticken koples til via en USB-stick til USB-porten på PCen / laptopens. For å gjøre justeringen til IR-grensesnittet på pumpen lettere, kan man anvende den vedlagte USB-skjøteledningen. IR-transponderen sitter i pinnens ytterste frontflate overfor USB-støpselet, pinnens IR-transponder skal peke mot vinduet til IR-grensesnittet på pumpen. Betjeningen utføres via Windows PC programvaren Wilo Service Tool

Oppkobling

Informasjonsoverføringen mellom IR-stick og pumpen(e) skjer trådløst via et infrarødt grensesnitt med 33 kHz eller 455 kHz. Den langsomme overføringen på 33 kHz sikrer kompatibilitet med allerede eksisterende elektronisk regulerte pumper med infrarødt grensesnitt. Under oppkoblingen blir, etter at den ønskede pumpen er valgt, den logiske forbindelsen med denne pumpen opprettet. Inntil denne forbindelsen er opprettet, kommuniseres det bare med denne pumpen, selv om det finnes ytterligere pumper innen rekkevidde.

Understøttelse ved feilanalysen

Dersom det foreligger en feil ved pumpen, blir alle tidligere gyldige driftsdata for pumpen lagret. Til diagnoseformål kan disse leses ut med Wilo Service Tool på PCen og analyseres.

Statistikkfunksjoner

I mange pumper lagres statistisk informasjon. Med Wilo Service Tool kan disse dataene leses og evalueres grafisk. Med denne evalueringen står verdifull informasjon om driftsbetingelser og innstillinger til disposisjon som kan anvendes til å optimere pumpen og innstillingene.

Tekniske spesifikasjoner

Serie

IR-stick

Produkt

PDF: IR-Stick

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre