Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

SiFire EN N 50/200-204-17.7 D

Datablad

Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
Driftsdata
 • Maks. løftehøyde
  128.00 m
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Ca. nettovekt
  563 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire EN N 50/200-204-17.7 D
 • Beskrivelse
  4208438

Karakteristikk

SiFire EN 50/200

SiFire EN 50/200
SiFire EN 50/200

Bestillingsinformasjon

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire EN N 50/200-204-17.7 D
 • EAN-nummer
  4048482675114
 • Beskrivelse
  4208438
 • Ca. bruttovekt
  593.0 kg
 • Ca. nettovekt
  563 kg
 • Totallengde
  1026.0 mm
 • Høyde uten emballasje
  1540 mm
 • Farge
  rød/svart/sølv
 • Pakningsegenskap
  Salgspakke
 • Emballasjetype
  Spesialpall
 • Antall per lag
  1
 • Bredde uten emballasje
  1747.0 mm
 • Minste bestillingsmengde
  1
 • Antall per palle
  1

Annonseringstekst

Trykkøkningsanlegg som en helautomatisk kompakt anlegg til brannslukkingsformål i henhold til EN 12845 og utstyr for Norden.

Består av en pumpe med horisontal fundamentramme – EN 733 – med utskiftingskobling, dieselmotor og membrantrykktank (innhold: 20 l) samt et koblingsskap, festet på en robust holdekonstruksjon.

Modell SC-Fire D for dieselmotor, utstyrt med Smart Controller, solid konstruksjon av spesialprofildeler med utsparinger for gaffeltruck og kroker, slik at en problemfri, sikker transport er sikret. Høydejusterbar holder for utslippsfordeler og spesielle fundamentrammer for dieselmotoren som gjør at overføringen av vibrasjoner blir betydelig forringet og påliteligheten og levetiden øker

Et kretsløp med dobbeltrykkbryter, manometer, tilbakeslagsventil, ventil (sikret med posisjonsbryter mot uautorisert bruk) til hovedpumpen for automatisk start. Kablene er skjult i konstruksjonen og beskyttet mot vibrasjon. Utstyrt seriemessig med en membran som er installert direkte på hovedpumpehuset for å unngå en overoppheting ved nulltransportmengde.

Vann/vann-varmeveksler, drivstofftank med nivåsensor og tilstrekkelig volum til seks timers uavhengig drift og 2 eller 4 batterier på fundamentrammen og batterilader i SC-Fire-koblingsskapet.

Dieselmotorpumpen blir testet under driftsbetingelser i 1,5 time.

Styreskap SC-Fire D til brannslokningsanlegg iht. EN 12845.

Styreskap integrert i stålblikkhus i henhold til beskyttelsesklasse IP54.

Topp reguleringskvalitet og enkel betjening med SC-Fire-styreenhet med symbolbasert LCD-display, enkel brukerveiledning med enkel menynavigering, trykktaste og dreieknapp for rask innstilling av parametere. Kommunikasjonsklar styrings- og reguleringsenhet for overvåkning av anleggsdriften.

Anlegget montert på grunnramme, tilkoblingsklart forbundet med kabler og rørledninger.

Inntakstrykk:

Ved planlegging av systemkonfigurasjonen må det maksimale inntakstrykket tas hensyn til (se tekniske spesifikasjoner). Maksimalt tillatt inntakstrykk er differansen fra maksimalt driftstrykk for systemet, tilsvarende forminsket med pumpens maksimale løftehøyde ved Q = 0. Ved sprinkleranlegg etter EN 12845 skal vanntrykket være maksimalt 12 bar. I sprinkleranlegg med sterk stigning, er høyeforskjellen mellom høyeste og laveste sprinkler er mer enn 45 m, kan vanntrykket ved pumpeutløpet eller i rørledningene være høyere enn 12 bar, så fremt alle anleggskomponentene er utformet for dette trykknivået.

Installasjon av trykkøkningspumpen under innsugingsbetingelsene.

Det er nødvendig å installere en innløpsbeholder med tilkobling ved trykkrøret over pumpen for hovedpumpen.

Væskestrøm

Inntil 750 m³/t (208 l/s) systemkonfigurasjon per hovedpumpe.

Styreskap/styreinnretning for brannvann-forsyningssystemer

Wilo-Control SC-Fire D (hovedpumpe med dieselmotor)

Maskinvare:

Helelektronisk sentral styreenhet, montert i et lakkert stålhus, beskyttelsesklasse IP54, styre- og skjermenheter på frontdøren

Egenskaper og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av ytelsen på tilknyttet pumpe. Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå styreskapet på og av. (Ved utilsiktet bruk ved brann)
 • Display: Display som er integrert i koblingsskapets dør for betjening og visning. Viser driftsdata og driftstilstand på pumpen og styrings- og reguleringsenheten symbolbasert. Menyvalg og parameterinnskriving skjer via den røde trykktasten
 • Mikroprosessor: Mikroprosessor med programmeringsteknisk realisert PLS, nettadapter og I/O-kobling. Konfigurasjonen av programmeringen avhenger av anlegget og sprinkleranlegget
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlamper som viser følgende: Drift av pumpen, aktivering av trykkbryteren, aktivering av flottørbryter, deaktivering av automatikkmodus, deaktivering av motorvarmer, temperaturalarm, oljetrykkalarm, feilstart, en samlefeil og manuell start og manuell stopp
 • Taster: Trykktast for manuell stopp, startbatteri B, lampetest og kvittering av alarmer og varselmeldinger
 • Sikring: Vernesikringer for varme og batteriladeapparat i styreskap
 • Motorstart: Automatisk start drift med 6 startforsøk via to alternerende batterier eller direkte via startknappen på frontpanelet
 • Motorvern: Overvåkning av typisk driftsparameter for dieselmotoren (temperatur, oljetrykk osv.) uten stopp
 • Ytelsesovervåkning: Turtallovervåkning på dieselmotoren
 • Batteriovervåkning: Overvåking av ladespenning, ladestrøm og ladefeil
 • Overvåkning av vannforsyning: Via en flottørbryter, slik at vannstanden alltid ligger ved minst 2/3 av innløpsbeholderen
 • Overvåkning av strømforsyning: Feilmelding for batteriladeren ved utfall av strømforsyningen
 • Sammenfattet signalrapport: Feil av alle typer vises i en felles feilindikator
 • Individuell signalrapport: Viktige enkeltfeil vises via enkeltfeilindikatorene
 • Feilmelding og -kvittering: Alle feilmeldinger vises via LED, samtidig vises en feilkode på displayet som må kvitteres

Programvare:

 • Programmert for helautomatisk drift fra fabrikken
 • Informasjon om motorturtall, ladespenning og ladestrøm.
 • Menynavigering med klartekstvisning (symbolvisning)

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannbekjempingsanlegg - Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til pumper med dieselmotor
 • Elektrisk utrustning på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspennings- og koblingsenhetskombinasjoner (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC-immunitet for radiostøy for industrisektorer (EN 61000-6-2)
 • EMC-støyemisjon for husholdningssektoren, forretnings- og kommersielle områder, samt små bedrifter (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo SC-Fire D-styreinnretningene kan pumper styres med dieselmotor, sensorer for pumpeadministrasjon og informasjonnivå. Den mikroprosessorregulerte styreenheten brukes for styring og regulering av alle nødvendige funksjoner i et trykkøkningsanlegg iht. EN 12845, for testformål eller faktiske utløsninger av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslokningsanlegget er basert på kaskadekalibrering for trykkbryterne for start av pumpen. Hvis det på grunn av åpning av ett eller flere kretsløp eller på grunn av en defekt sprinkler transporteres store vannmengder, faller trykket i anlegget. Det fører til at hovedpumpen startes ved hjelp av styreskapet.

Så snart sprinklerkretsløpet eller stengeventilen som forsyningen til sprinklerhodene går via lukkes, oppbygges vedlikeholdstrykket i anlegget. Da må stopptastene trykkes på frontdøren for å stoppe pumpen.

Driftsdata
 • Medium
  Water
 • Tillatte medier
  Water
 • Maks. løftehøyde
  128.00 m
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
 • Innløpstrykk
  0.59 bar
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire EN N 50/200-204-17.7 D
 • Ca. nettovekt
  563 kg
 • Beskrivelse
  4208438

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Versjonsnummer 03
Sideformat A4
Sideantall 148

PDF (6 MB)

Laste ned

Wilo-SiFire EN Nordic

Article Number 4210261
Edition 1604
Versjonsnummer 01
Sideformat A4
Sideantall 38

PDF (6 MB)

Laste ned

Wilo-SiFire EN

Sideantall 35

PDF (7 MB)

Laste ned

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 34

PDF (2 MB)

Laste ned

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 31

PDF (2 MB)

Laste ned

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Sideantall 10

PDF (720 kB)

Laste ned

PDF: SiFire EN N 50/200-204-17.7 D

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre