Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

SiFire EN N 50/250-257-30/1.1 EJ

Datablad

Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tetning
  EPDM
Driftsdata
 • Maks. løftehøyde
  128.00 m
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
Motordata
 • Mekanisk nominell motoreffekt
  30.00 kW
 • Effektfaktor
  0.86
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Ca. nettovekt
  844 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire EN N 50/250-257-30/1.1 EJ
 • Beskrivelse
  4208376

Karakteristikk

SiFire EN 50/250

SiFire EN 50/250
SiFire EN 50/250

Bestillingsinformasjon

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire EN N 50/250-257-30/1.1 EJ
 • EAN-nummer
  4048482674490
 • Beskrivelse
  4208376
 • Ca. bruttovekt
  902.0 kg
 • Ca. nettovekt
  844 kg
 • Totallengde
  1026.0 mm
 • Høyde uten emballasje
  1590 mm
 • Farge
  rød/svart/sølv
 • Pakningsegenskap
  Salgspakke
 • Emballasjetype
  Spesialpall
 • Antall per lag
  1
 • Bredde uten emballasje
  2098.0 mm
 • Minste bestillingsmengde
  1
 • Antall per palle
  1

Annonseringstekst

Trykkøkningsanlegg som en helautomatisk kompakt anlegg til brannslukkingsformål i henhold til EN 12845 og utstyr for Norden.

Består av én pumpe med horisontal fundamentramme – EN 733 – med utskiftingskobling, elektromotor og flertrinns vertikal, elektrisk jockeypumpe, membrantrykktank (innhold: 20 l) samt et koblingsskap pr. pumpe, fiksert på en robust holdekonstruksjon.

Modell SC-Fire E til elektromotoren, utstyrt med Smart Controller, pluss modell SC-Fire J til trykkvedlikeholdspumpe, solid konstruksjon av spesialprofildeler med utsparinger til gaffeltrucker og kroker, noe som gir enkel og sikker transport. Høydejusterbar holder for utslippsfordeleren og spesiell fundamentramme som gjør at overføringen av vibrasjoner blir betydelig forringet og påliteligheten og levetiden øker.

Et kretsløp med dobbeltrykkbryter, manometer, tilbakeslagsventil, ventil (sikret med posisjonsbryter mot uautorisert bruk) til hovedpumpen for automatisk start. Kablene er skjult i konstruksjonen og beskyttet mot vibrasjon. Utstyrt seriemessig med en membran som er installert direkte på hovedpumpehuset for å unngå en overoppheting ved nulltransportmengde.

Styreskap SC-Fire E og et SC-Fire J til brannslokningsanlegg iht. EN 12845.

Styreskap integrert i stålblikkhus i henhold til beskyttelsesklasse IP54.

Topp reguleringskvalitet og enkel betjening med SC-Fire-styreenhet med symbolbasert LCD-display, enkel brukerveiledning med enkel menynavigering, trykktaste og dreieknapp for rask innstilling av parametere. Kommunikasjonsklar styrings- og reguleringsenhet for overvåkning av anleggsdriften.

Anlegget montert på grunnramme, tilkoblingsklart forbundet med kabler og rørledninger.

Inntakstrykk:

Ved planlegging av systemkonfigurasjonen må det maksimale inntakstrykket tas hensyn til (se tekniske spesifikasjoner). Maksimalt tillatt inntakstrykk er differansen fra maksimalt driftstrykk for systemet, tilsvarende forminsket med pumpens maksimale løftehøyde ved Q = 0. Ved sprinkleranlegg etter EN 12845 skal vanntrykket være maksimalt 12 bar. I sprinkleranlegg med sterk stigning, er høyeforskjellen mellom høyeste og laveste sprinkler er mer enn 45 m, kan vanntrykket ved pumpeutløpet eller i rørledningene være høyere enn 12 bar, så fremt alle anleggskomponentene er utformet for dette trykknivået.

Installasjon av trykkøkningspumpen under innsugingsbetingelsene.

Det er nødvendig å installere en innløpsbeholder med tilkobling ved trykkrøret over pumpen for hovedpumpen.

Væskestrøm

Inntil 750 m³/t (208 l/s) systemkonfigurasjon per hovedpumpe.

Styreskap/styreinnretning for brannvann-forsyningssystemer

Wilo-Control SC-Fire E (hovedpumpe med elektromotor)

Maskinvare:

Helelektronisk sentral styreenhet, montert i et lakkert stålhus, beskyttelsesklasse IP54, styre- og skjermenheter på frontdøren

Egenskaper og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av effekten til den tilkoblede pumpen (start via DOL eller stjernetrekantkobling). Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå styreskapet på og av. (Ved utilsiktet bruk ved brann)
 • Display: Display som er integrert i koblingsskapets dør for betjening og visning. Viser driftsdata og driftsstatus på pumpen og styre- og reguleringsenheten via kombinasjon av symboler og tallkoder. Menyvalg og parameterinnskriving skjer via den røde trykktasten.
 • Mikroprosessor: Mikroprosessor med programmeringsteknisk realisert PLS, nettadapter og I/O-kobling. Konfigurasjonen av programmeringen avhenger av anlegget og sprinkleranlegget
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlamper viser beredskapen og driften av pumpen, aktivering av trykkbryteren og flottørbryter, en feilstart, en samlefeil og manuell start og manuell stopp
 • Taster: Trykktaster for manuell start og manuell stopp, lampetest og alarmkvitteringer og advarselmeldinger
 • Sikring: Vernesikring som tolererer startstrømmen i minst 20 s
 • Motorstart: Kontaktor for direkte innkobling, inntil 22 kW, ved høyere effekt start via stjernetrekantkobling
 • Motorvern: Kun for signaliseringen
 • Overvåkning av vannforsyning: Via en flottørbryter, slik at vannstanden alltid ligger ved minst 2/3 av innløpsbeholderen
 • Ytelsesovervåkning: Strømforsyning og pumpeytelse
 • Sammenfattet signalrapport: Feil av alle typer vises i en felles feilindikator
 • Individuell signalrapport: Via en individuell feilindikator blir den viktige feilmeldingen feilstart vist
 • Feilmelding og -kvittering: Alle feilmeldinger vises via LEDer, vises på displayet som feilkode og må kvitteres

Programvare:

 • Programmert for helautomatisk drift fra fabrikken
 • Informasjon om spenning, strømstyrke og pumpeytelse
 • Menynavigering med klartekstvisning (symbolvisning)

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannbekjempingsanlegg - Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til pumper med elektromotor
 • Elektrisk utrustning på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspennings- og koblingsenhetskombinasjoner (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC-immunitet for radiostøy for industrisektorer (EN 61000-6-2)
 • EMC-støyemisjon for husholdningssektoren, forretnings- og kommersielle områder, samt små bedrifter (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo SC-Fire E-styreinnretningene kan pumper styres med elektromotor, sensorer for pumpeadministrasjon og informasjonnivå. Den mikroprosessorregulerte styreenheten brukes for styring og regulering av alle nødvendige funksjoner i et trykkøkningsanlegg iht. EN 12845, for testformål eller faktiske utløsninger av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslokningsanlegget baseres på kaskadekalibrering for trykkbryter for start av pumpen.

Hvis det på grunn av åpning av ett eller flere kretsløp eller på grunn av en defekt sprinkler kreves store vannmengder, reduseres trykket i anlegget. Det fører til at hovedpumpen startes ved hjelp av styreskapet. Hvis den elektriske hovedpumpen ikke starter i anlegg med flere pumper (for eksempel på grunn av problemer ved strømforsyningen), vil et trykkfall aktivere trykkbryteren i reservepumpen, og pumpen startes. I noen tilfeller kan også to eller flere elektropumper brukes.

Så snart sprinklerkretsløpet eller stengeventilen som forsyningen til sprinklerhodene går via lukkes, oppbygges vedlikeholdstrykket i anlegget. Da må stopptastene trykkes på frontdøren for å stoppe pumpen.

Wilo-Control SC-Fire J (jockeypumpe med elektromotor)

Maskinvare:

Fullstendig elektromekanisk styreenhet, installert i et lakkert stålhus, beskyttelsesklasse IP54, styreenheter og knapper på frontdøren

Egenskaper og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av ytelsen på tilknyttet pumpe. Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå styreskapet på og av.
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlamper som viser pumpens beredskap, drift av pumpen og samlefeil
 • Bryter: Dreiebryter til innstilling av manuell modus hhv. automatisk modus
 • Motorstart: Koblingsbeskyttelse for direkteinnkobling
 • Motorvern: Bryter for beskyttelse mot kortslutning og overbelastning
 • Individuell signalrapport: Motorfeilmelding (kortslutning, overbelastning)
 • Feilmelding og -kvittering: Motorfeilmeldingen vises via LEDer. Kvitteringen skjer ved ny start av motorvernebryteren

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannbekjempingsanlegg - Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til jockeypumper
 • Elektrisk utrustning på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspennings- og koblingsenhetskombinasjoner (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC-immunitet for radiostøy for industrisektorer (EN 61000-6-2)
 • EMC-støyemisjon for husholdningssektoren, forretnings- og kommersielle områder, samt små bedrifter (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo-Control SC-Fire J-enhetene kan jockeypumper med elektromotor og sensorer iht. EN 12845 styres, til testformål og ved drift av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslokningsanlegget baseres på kaskadekalibrering for trykkbryter for start av pumpen.

Jockeypumpen som tjener til trykkøkning startes som første og sørger for at systemet fylles med vann og forblir under trykk. Den aktiveres ved trykkfall i systemet. Start- og stoppreguleringen foretas gjennom en forskriftsmessig kalibrert trykkbryter.

Driftsdata
 • Maks. løftehøyde
  128.00 m
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
 • Innløpstrykk
  0.59 bar
Motordata
 • Mekanisk nominell motoreffekt
  30.00 kW
 • Effektfaktor
  0.86
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tetning
  EPDM
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire EN N 50/250-257-30/1.1 EJ
 • Ca. nettovekt
  844 kg
 • Beskrivelse
  4208376

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Versjonsnummer 03
Sideformat A4
Sideantall 148

PDF (6 MB)

Laste ned

Wilo-SiFire EN Nordic

Article Number 4210261
Edition 1604
Versjonsnummer 01
Sideformat A4
Sideantall 38

PDF (6 MB)

Laste ned

Wilo-SiFire EN

Sideantall 35

PDF (7 MB)

Laste ned

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 34

PDF (2 MB)

Laste ned

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 31

PDF (2 MB)

Laste ned

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Sideantall 10

PDF (720 kB)

Laste ned

PDF: SiFire EN N 50/250-257-30/1.1 EJ

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre