Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

SiFire Easy 40/250-198-11 E

Datablad

Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
Driftsdata
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Ca. nettovekt
  560 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 40/250-198-11 E
 • Beskrivelse
  4205087

Karakteristikk

SiFire Easy 40/250

SiFire Easy 40/250
SiFire Easy 40/250

Bestillingsinformasjon

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 40/250-198-11 E
 • EAN-nummer
  4048482660547
 • Beskrivelse
  4205087
 • Ca. bruttovekt
  594.0 kg
 • Ca. nettovekt
  560 kg
 • Totallengde
  568.0 mm
 • Høyde uten emballasje
  1484 mm
 • Farge
  grønn/svart/sølv
 • Pakningsegenskap
  Salgspakke
 • Emballasjetype
  Spesialpall
 • Antall per lag
  1
 • Bredde uten emballasje
  1747.0 mm
 • Minste bestillingsmengde
  1
 • Antall per palle
  1

Annonseringstekst

Trykkøkningsanlegg som helautomatisk kompaktanlegg for brannslukningsformål i henhold til EN 12845.

Består av en pumpe med horisontal fundamentramme – EN 733 – med utskiftingskobling, elektromotor og membrantrykktank (innhold: 20 l) samt et koblingsskap, festet på en robust holdekonstruksjon.

Modell EC-Fire E for elektromotor, utstyrt med Easy Controller, solid konstruksjon av spesialprofildeler med utsparinger for gaffeltruck og kroker, slik at en problemfri, trygg transport er sikret. Høydejusterbar holder for utslippsfordeleren og spesiell fundamentramme som gjør at overføringen av vibrasjoner blir betydelig forringet og påliteligheten og levetiden øker.

Et kretsløp med dobbeltrykkbryter, manometer, tilbakeslagsventil, ventil (sikret mot bruk fra uvedkommende) for hovedpumpen for automatisk start. Kablene er skjult i konstruksjonen og beskyttet mot vibrasjon. Utstyrt seriemessig med en membran som er installert direkte på hovedpumpehuset for å unngå en overoppheting ved nulltransportmengde.

Styreenhet EC-Fire E for brannslokningsanlegg iht. EN 12845.

Styreenhet integrert i stålblikkhus i henhold til beskyttelsesklasse IP54.

Svært høy reguleringskvalitet og meget enkel betjening takket være EC-Fire-styring, med direkte visning av aktuell driftsstatus, symbolbasert og flerspråklig LC-display, lett brukerføring med enkel menystyring, trykktaster for hurtig innstilling av parametere. Kommunikasjonsklar styrings- og reguleringsenhet for overvåkning av anleggsdriften.

Anlegget montert på grunnramme, tilkoblingsklart forbundet med kabler og rørledninger.

Inntakstrykk:

Ved planlegging av systemkonfigurasjonen må det maksimale inntakstrykket tas hensyn til (se tekniske spesifikasjoner). Maksimalt tillatt inntakstrykk er differansen fra maksimalt driftstrykk for systemet, tilsvarende forminsket med pumpens maksimale løftehøyde ved Q = 0. For sprinkleranlegg etter EN 12845 skal vanntrykket være maksimalt 12 bar. I sprinkleranlegg med sterk stigning, er høyeforskjellen mellom høyeste og laveste sprinkler er mer enn 45 m, kan vanntrykket ved pumpeutløpet eller i rørledningene være høyere enn 12 bar, så fremt alle anleggskomponentene er utformet for dette trykknivået.

Installasjon av trykkøkningspumpen under innsugingsbetingelsene.

Det er nødvendig å installere en innløpsbeholder med tilkobling ved trykkrøret over pumpen for hovedpumpen.

Væskestrøm

Inntil 350 m³/t (97 l/s) systemkonfigurasjon per hovedpumpe.

Styreenhet/styreinnretning for brannvann-forsyningssystemer

Wilo-Control EC-Fire E (hovedpumpe med elektromotor)

Maskinvare:

Helelektronisk sentral styreenhet, montert i et lakkert stålhus, beskyttelsesklasse IP54, styre- og skjermenheter på frontdøren

Kjennetegn og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av effekten til den tilkoblede pumpen (start via DOL eller stjernetrekantkobling). Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå styreenheten på og av. (Ved utilsiktet bruk ved brann)
 • Display: Display som er integrert i koblingsskapets dør for betjening og visning. Viser driftsdata og driftstilstand på pumpen og styrings- og reguleringsenheten symbolbasert. Menyvalg og parameterinntasting gjøres med trykktastene på fremdøren
 • Mikroprosessor: Mikroprosessor med programmeringsteknisk realisert PLS, nettadapter og I/O-kobling. Konfigurasjonen av programmeringen avhenger av anlegget og sprinkleranlegget
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlys viser beredskap, motordrift og driften til pumpen, aktiveringen av trykkbryteren og flottørbryteren, en feilstart, manuell start og manuell stopp
 • Taster: Trykktaster for manuell start og manuell stopp, lampetest og menyvalg
 • Sikring: Vernesikring som tolererer startstrømmen i minst 20 s
 • Motorstart: Kontaktor for direkte innkobling, inntil 22 kW, ved høyere effekt start via stjernetrekantkobling
 • Motorvern: Kun for signaliseringen
 • Overvåkning av vannforsyning: Via en flottørbryter, slik at vannstanden alltid ligger ved minst 2/3 av innløpsbeholderen
 • Ytelsesovervåkning: Strømforsyning og pumpeytelse
 • Sammenfattet signalrapport: Feil av alle typer vises i en felles feilindikator
 • Individuell signalrapport: Via en individuell feilindikator blir den viktige feilmeldingen feilstart vist
 • Feilmelding og -kvittering: Alle feilmeldinger vises via LEDer, vises på displayet som feilkode og må kvitteres

Programvare:

 • Programmert for helautomatisk drift fra fabrikken
 • Informasjon om spenning, strømstyrke og pumpeytelse
 • Menynavigasjon med klartekstvisning

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannslukkingsanlegg – Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til pumper med elektromotor
 • Elektrisk utrustning på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspennings- og koblingsenhetskombinasjoner (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC-immunitet for radiostøy for industrisektorer (EN 61000-6-2)
 • EMC-støyemisjon for husholdningssektoren, forretnings- og kommersielle områder, samt små bedrifter (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo EC-Fire E-styreinnretningene kan man styre pumper med elektromotor, sensorer for pumpeadministrasjon og informasjonnivå. Den mikroprosessorregulerte styreenheten brukes for styring og regulering av alle nødvendige funksjoner i et trykkøkningsanlegg iht. EN 12845, for testformål eller faktiske utløsninger av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslokningsanlegget baseres på kaskadekalibrering for trykkbryter for start av pumpen.

Hvis det på grunn av åpning av ett eller flere kretsløp eller på grunn av en defekt sprinkler kreves store vannmengder, reduseres trykket i anlegget. Det fører til at hovedpumpen startes ved hjelp av styreenheten. Hvis den elektriske hovedpumpen ikke starter i anlegg med flere pumper (for eksempel på grunn av problemer ved strømforsyningen), vil et trykkfall aktivere trykkbryteren i reservepumpen, og pumpen startes. I noen tilfeller kan også to eller flere elektropumper brukes.

Så snart sprinklerkretsløpet eller stengeventilen som forsyningen til sprinklerhodene går via lukkes, oppbygges vedlikeholdstrykket i anlegget. Da må stopptastene trykkes på frontdøren for å stoppe pumpen.

Driftsdata
 • Medium
  Water
 • Tillatte medier
  Water
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
 • Innløpstrykk
  0.98 bar
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 40/250-198-11 E
 • Ca. nettovekt
  560 kg
 • Beskrivelse
  4205087

PDF: SiFire Easy 40/250-198-11 E

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre