Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

SiFire Easy 50/200-195-17.7 D

Datablad

Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
Driftsdata
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Ca. nettovekt
  654 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 50/200-195-17.7 D
 • Beskrivelse
  4205194

Karakteristikk

SiFire Easy 50/200

SiFire Easy 50/200
SiFire Easy 50/200

Bestillingsinformasjon

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 50/200-195-17.7 D
 • EAN-nummer
  4048482661612
 • Beskrivelse
  4205194
 • Ca. bruttovekt
  688.0 kg
 • Ca. nettovekt
  654 kg
 • Totallengde
  1026.0 mm
 • Høyde uten emballasje
  1625 mm
 • Farge
  grønn/svart/sølv
 • Pakningsegenskap
  Salgspakke
 • Emballasjetype
  Spesialpall
 • Antall per lag
  1
 • Bredde uten emballasje
  1747.0 mm
 • Minste bestillingsmengde
  1
 • Antall per palle
  1

Annonseringstekst

Trykkøkningsanlegg som helautomatisk kompaktanlegg for brannslukningsformål i henhold til EN 12845.

Består av en pumpe med horisontal fundamentramme – EN 733 – med demonteringskobling, dieselmotor og membrantrykktank (innhold: 20 l) samt et koblingsskap, festet på en robust holdekonstruksjon.

Modell EC-Fire D for dieselmotor, utstyrt med Easy Controller, solid konstruksjon av spesialprofildeler med utsparinger for gaffeltruck og kroker, slik at en problemfri, trygg transport er sikret. Høydejusterbar holder for utslippsfordeler og spesielle fundamentrammer for dieselmotoren som gjør at overføringen av vibrasjoner blir betydelig forringet og påliteligheten og levetiden øker

Et kretsløp med dobbel trykkbryter, manometer, tilbakeslagsventil, ventil (sikret mot bruk fra uvedkommende) for hovedpumpen for automatisk start. Kablene er skjult i konstruksjonen og beskyttet mot vibrasjon. Utstyrt seriemessig med en membran som er installert direkte på hovedpumpehuset for å unngå en overoppheting ved nulltransportmengde.

Drivstofftank med påfyllingssnivåsensor og tilstrekkelig volum for seks timer selvstendig drift, samt 2 batterier på fundamentrammen og batteriladeapparater på EC-Fire koblingsskap.

Uavhengig antivibrasjonsfundamentramme for dieselmotorpumpen.

Styreenhet EC-Fire D for brannslukningsanlegg iht. EN 12845.

Koblingsenhet integrert i stålblekkhus i henhold til vernetype IP54.

Svært høy reguleringskvalitet og meget enkel betjening takket være EC-Fire-styring, med direkte visning av aktuell driftsstatus, symbolbasert og flerspråklig LC-display, lett brukerføring med enkel menyutforming, trykktaster for hurtig innstilling av parametere. Kommunikasjonsklar styrings- og reguleringsenhet for overvåkning av anleggsdriften.

Anlegget montert på grunnramme, tilkoblingsklart forbundet med kabler og rørledninger.

Innløpstrykk:

Ved planlegging av systemkonfigurasjonen må det maksimale tilføringstrykket tas hensyn til (se de tekniske data). Maksimalt tillatt innløpstrykk er differansen fra maksimalt driftstrykk for systemet, tilsvarende forminsket med pumpens maksimale transporthøyde ved Q = 0 Ved sprinkler anlegg etter EN 12845 skal vanntrykket være maksimalt 12 bar. I sprinkleranlegg med sterk stigning, er høyeforskjellen mellom høyeste og laveste sprinkler er mer enn 45 m, kan vanntrykket ved pumpeutløpet eller i rørledningene være høyere enn 12 bar, så fremt alle anleggskomponentene er utformet for dette trykknivået.

Installasjon av trykkøkningspumpen under innsugingsbetingelsene.

Det er nødvendig å installere en innløpsbeholder med tilkobling ved trykkrøret over pumpen for hovedpumpen.

Væskestrøm

Inntil 350 m³/t (97 l/s) systemkonfigurasjon per hovedpumpe.

Koblingsenhet/styreinnretning for slukkevann-forsyningssystemer

Wilo-Control EC-Fire D (hovedpumpe med dieselmotor)

Maskinvare:

Helelektronisk sentral styringsenhet, innbygget i et lakkert stålhus, vernetype IP54, styrings- og displayinnretninger på frontdøren

Kjennetegn og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av ytelsen på tilknyttet pumpe. Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå koblingsenheten på og av. (Ved utilsiktet bruk ved brann)
 • Display: Display som er integrert i koblingsskapets dør for betjening og visning. Viser driftsdata og driftstilstand på pumpen og styrings- og reguleringsenheten symbolbasert. Menyvalg og parameterinntasting gjøres med trykktastene på fremdøren
 • Mikroprosessor: Mikroprosessor med programmeringsteknisk realisert SPS, nettadapter og I/O-kobling. Konfigurasjonen av programmeringen avhenger av anlegget og sprinkleranlegget
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlamper som viser følgende: Drift av pumpen, aktivering av trykkbryteren, aktivering av flottørbryteren, deaktivering av automatisk modus, deaktivering av motoroppvarmingen, temperaturalarm, oljetrykkalarm, feilstart, reimalarm, lavt drivstoffnivå, batterilader i gang, lavt batterinivå, batteriladealarm, manuell stopp
 • Taster: Trykktast for manuell stopp, manuelt startbatteri A, manuelt startbatteri B, lampetest og kvittering av alarmer og varselmeldinger, samt menyvalg
 • Sikring: Vernesikringer for varme og batteriladeapparat i styreskap
 • Motorstart: Automatisk via to vekslende batterier eller direkte via starttasten på frontplaten
 • Motorvern: Overvåkning av typisk driftsparameter for dieselmotoren (temperatur, oljetrykk osv.) uten stopp
 • Ytelsesovervåkning: Turtallovervåkning på dieselmotoren
 • Batteriovervåkning: Overvåkning av ladespenning, ladestrøm og ladefeil
 • Overvåkning av vannforsyning: Via en flottørbryter, slik at vannstanden alltid ligger ved minst 2/3 av innløpsbeholderen
 • Overvåkning av strømforsyning: Feilmelding for batteriladeren ved utfall av strømforsyningen
 • Sammenfattet signalrapport: Feil av alle typer vises i en felles feilindikator
 • Individuell signalrapport: Viktige enkeltfeil vises via enkeltfeilindikatorene
 • Feilmelding og -kvittering: Alle feilmeldinger vises med LED-lamper og må kvitteres

Programvare:

 • Programmert for helautomatisk drift fra fabrikken
 • Informasjon om motorturtall, ladespenning og ladestrøm.
 • Menynavigasjon med klartekstvisning

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannbekjempingsanlegg - Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til pumper med dieselmotor
 • Elektrisk utrustning på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspennings- og koblingsenhetskombinasjoner (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC-immunitet for radiostøy for industrisektorer (EN 61000-6-2)
 • EMC-støyemisjon for husholdningssektoren, forretnings- og kommersielle områder, samt små bedrifter (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo EC-Fire D-styreinnretningene kan pumper med dieselmotor, sensorer for pumpeadministrasjon og informasjonnivå styres. Det mikroprosessorregulerte styreskapet brukes for styring og regulering av alle nødvendige funksjoner i et trykkøkningsanlegg iht. EN 12845, for testformål eller faktiske utløsninger av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslukningsenheten er basert på kaskadekalibrering for trykkbryterne for start av pumpen. Hvis det på grunn av åpning av ett eller flere kretsløp eller på grunn av en defekt sprinkler transporteres store vannmengder, faller trykket i anlegget. Det fører til at hovedpumpen startes ved hjelp av styreskapet.

Så snart sprinklerkretsløpet eller stengeventilen som forsyningen til sprinklerhodene går via lukkes, oppbygges vedlikeholdstrykket i anlegget. Da må stopptastene trykkes på frontdøren for å stoppe pumpen.

Driftsdata
 • Medium
  Water
 • Tillatte medier
  Water
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
 • Innløpstrykk
  0.98 bar
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 50/200-195-17.7 D
 • Ca. nettovekt
  654 kg
 • Beskrivelse
  4205194

PDF: SiFire Easy 50/200-195-17.7 D

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre