Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

SiFire Easy 80/200-192R-31.5 DJ

Datablad

Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tetning
  EPDM
Driftsdata
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Ca. nettovekt
  964 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 80/200-192R-31.5 DJ
 • Beskrivelse
  4205257

Karakteristikk

SiFire Easy 80/200

SiFire Easy 80/200
SiFire Easy 80/200

Bestillingsinformasjon

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 80/200-192R-31.5 DJ
 • EAN-nummer
  4048482662244
 • Beskrivelse
  4205257
 • Ca. bruttovekt
  1022.0 kg
 • Ca. nettovekt
  964 kg
 • Totallengde
  1026.0 mm
 • Høyde uten emballasje
  1932 mm
 • Farge
  grønn/svart/sølv
 • Pakningsegenskap
  Salgspakke
 • Emballasjetype
  Spesialpall
 • Antall per lag
  1
 • Bredde uten emballasje
  2098.0 mm
 • Minste bestillingsmengde
  1
 • Antall per palle
  1

Annonseringstekst

Trykkøkningsanlegg som helautomatisk kompaktanlegg for brannslukningsformål i henhold til EN 12845.

Består av en pumpe med horisontal fundamentramme – EN 733 – med utskiftingskobling, dieselmotor og membrantrykktank (innhold: 20 l) samt et koblingsskap festet på en robust holdekonstruksjon.

Modell EC-Fire D for dieselmotor, utstyrt med Easy Controller, solid konstruksjon av spesialprofildeler med utsparinger for gaffeltruck og kroker, slik at en problemfri, trygg transport er sikret. Høydejusterbar holder for utslippsfordeler og spesielle fundamentrammer for dieselmotoren som gjør at overføringen av vibrasjoner blir betydelig forringet og påliteligheten og levetiden øker

Et kretsløp med dobbeltrykkbryter, manometer, tilbakeslagsventil, ventil (sikret mot bruk fra uvedkommende) for hovedpumpen for automatisk start. Kablene er skjult i konstruksjonen og beskyttet mot vibrasjon. Utstyrt seriemessig med en membran som er installert direkte på hovedpumpehuset for å unngå en overoppheting ved nulltransportmengde.

Drivstofftank med nivåsensor og tilstrekkelig volum for seks timer selvstendig drift, samt 2 batterier på fundamentrammen og batteriladeapparater på EC-Fire koblingsskap.

Uavhengig antivibrasjonsfundamentramme for dieselmotorpumpen.

Styreenhet EC-Fire D for brannslukningsanlegg iht. EN 12845.

Styreenhet integrert i stålblikkhus i henhold til beskyttelsesklasse IP54.

Svært høy reguleringskvalitet og meget enkel betjening takket være EC-Fire-styring, med direkte visning av aktuell driftsstatus, symbolbasert og flerspråklig LC-display, lett brukerføring med enkel menystyring, trykktaster for hurtig innstilling av parametere. Kommunikasjonsklar styrings- og reguleringsenhet for overvåkning av anleggsdriften.

Anlegget montert på grunnramme, tilkoblingsklart forbundet med kabler og rørledninger.

Inntakstrykk:

Ved planlegging av systemkonfigurasjonen må det maksimale inntakstrykket tas hensyn til (se tekniske spesifikasjoner). Maksimalt tillatt inntakstrykk er differansen fra maksimalt driftstrykk for systemet, tilsvarende forminsket med pumpens maksimale løftehøyde ved Q = 0. Ved sprinkleranlegg etter EN 12845 skal vanntrykket være maksimalt 12 bar. I sprinkleranlegg med sterk stigning, er høyeforskjellen mellom høyeste og laveste sprinkler er mer enn 45 m, kan vanntrykket ved pumpeutløpet eller i rørledningene være høyere enn 12 bar, så fremt alle anleggskomponentene er utformet for dette trykknivået.

Installasjon av trykkøkningspumpen under innsugingsbetingelsene.

Det er nødvendig å installere en innløpsbeholder med tilkobling ved trykkrøret over pumpen for hovedpumpen.

Væskestrøm

Inntil 750 m³/t (208 l/s) systemkonfigurasjon per hovedpumpe.

Styreenhet/styreinnretning for brannvann-forsyningssystemer

Wilo-Control EC-Fire D (hovedpumpe med dieselmotor)

Maskinvare:

Helelektronisk sentral styreenhet, montert i et lakkert stålhus, beskyttelsesklasse IP54, styre- og skjermenheter på frontdøren

Kjennetegn og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av ytelsen på tilknyttet pumpe. Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå styreenheten på og av. (Ved utilsiktet bruk ved brann)
 • Display: Display som er integrert i koblingsskapets dør for betjening og visning. Viser driftsdata og driftstilstand på pumpen og styrings- og reguleringsenheten symbolbasert. Menyvalg og parameterinntasting gjøres med trykktastene på fremdøren
 • Mikroprosessor: Mikroprosessor med programmeringsteknisk realisert PLS, nettadapter og I/O-kobling. Konfigurasjonen av programmeringen avhenger av anlegget og sprinkleranlegget
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlamper som viser følgende: Drift av pumpen, aktivering av trykkbryteren, aktivering av flottørbryteren, deaktivering av automatisk modus, deaktivering av motoroppvarmingen, temperaturalarm, oljetrykkalarm, feilstart, reimalarm, lavt drivstoffnivå, batterilader i gang, lavt batterinivå, batteriladealarm, manuell stopp
 • Taster: Trykktast for manuell stopp, manuelt startbatteri A, manuelt startbatteri B, lampetest og kvittering av alarmer og varselmeldinger, samt menyvalg
 • Sikring: Vernesikringer for varme og batteriladeapparat i styreenheten
 • Motorstart: Automatisk via to vekslende batterier eller direkte via starttasten på frontpanelet
 • Motorvern: Overvåkning av typisk driftsparameter for dieselmotoren (temperatur, oljetrykk osv.) uten stopp
 • Ytelsesovervåkning: Turtallovervåkning på dieselmotoren
 • Batteriovervåkning: Overvåkning av ladespenning, ladestrøm og ladefeil
 • Overvåkning av vannforsyning: Via en flottørbryter, slik at vannstanden alltid ligger ved minst 2/3 av innløpsbeholderen
 • Overvåkning av strømforsyning: Feilmelding for batteriladeren ved utfall av strømforsyningen
 • Sammenfattet signalrapport: Feil av alle typer vises i en felles feilindikator
 • Individuell signalrapport: Viktige enkeltfeil vises via enkeltfeilindikatorene
 • Feilmelding og -kvittering: Alle feilmeldinger vises med LED-lamper og må kvitteres

Programvare:

 • Programmert for helautomatisk drift fra fabrikken
 • Informasjon om motorturtall, ladespenning og ladestrøm.
 • Menynavigasjon med klartekstvisning

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannbekjempingsanlegg - Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til pumper med dieselmotor
 • Maskiners elektriske utrustning (EN 60204-1)
 • Lavspennings koblings- og kontrollanlegg (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC – Immunitet for industrimiljø (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emisjonsnorm for boliger, handels- og lette industri-miljøer (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo EC-Fire D-styreinnretningene kan pumper med dieselmotor, sensorer for pumpeadministrasjon og informasjonnivå styres. Den mikroprosessorregulerte styreenheten brukes for styring og regulering av alle nødvendige funksjoner i et trykkøkningsanlegg iht. EN 12845, for testformål eller faktiske utløsninger av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslokningsanlegget er basert på kaskadekalibrering for trykkbryterne for start av pumpen. Hvis det på grunn av åpning av ett eller flere kretsløp eller på grunn av en defekt sprinkler transporteres store vannmengder, faller trykket i anlegget. Det fører til at hovedpumpen startes ved hjelp av styreenheten.

Så snart sprinklerkretsløpet eller stengeventilen som forsyningen til sprinklerhodene går via lukkes, oppbygges vedlikeholdstrykket i anlegget. Da må stopptastene trykkes på frontdøren for å stoppe pumpen.

Wilo-Control EC-Fire J (jockeypumpe med elektromotor)

Maskinvare:

Fullstendig elektromekanisk styreenhet, installert i et lakkert stålhus, beskyttelsesklasse IP54, styreenheter og knapper på frontdøren

Kjennetegn og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av ytelsen på tilknyttet pumpe. Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå styreenheten på og av
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlamper som viser pumpens beredskap, drift av pumpen og samlefeil
 • Bryter: Dreiebryter til innstilling av manuell modus hhv. automatisk modus
 • Motorstart: Direkte vern
 • Motorvern: Bryter for beskyttelse mot kortslutning og overbelastning
 • Individuell signalrapport: Motorfeilmelding (kortslutning, overbelastning)
 • Feilmelding og -kvittering: Motorfeilmeldingen vises via LEDer. Kvitteringen skjer ved ny start av motorvernbryteren

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannbekjempingsanlegg - Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til jockeypumper
 • Maskiners elektriske utrustning (EN 60204-1)
 • Lavspennings koblings- og kontrollanlegg (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC – Immunitet for industrimiljø (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emisjonsnorm for boliger, handels- og lette industri-miljøer (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo-Control EC-Fire J-enhetene kan jockeypumper med elektromotor og sensorer iht. EN 12845 styres, til testformål og ved drift av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslokningsanlegget baseres på kaskadekalibrering for trykkbryter for start av pumpen.

Jockeypumpen som tjener til trykkøkning startes som første og sørger for at systemet fylles med vann og forblir under trykk. Den aktiveres ved trykkfall i systemet. Start- og stoppreguleringen foretas gjennom en forskriftsmessig kalibrert trykkbryter.

Driftsdata
 • Medium
  Water
 • Tillatte medier
  Water
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
 • Innløpstrykk
  0.98 bar
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tetning
  EPDM
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 80/200-192R-31.5 DJ
 • Ca. nettovekt
  964 kg
 • Beskrivelse
  4205257

PDF: SiFire Easy 80/200-192R-31.5 DJ

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre