Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

SiFire Easy 80/200-203-37/37 EEJ

Datablad

Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tetning
  EPDM
Driftsdata
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Ca. nettovekt
  1491 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 80/200-203-37/37 EEJ
 • Beskrivelse
  4205306

Karakteristikk

SiFire Easy 80/200

SiFire Easy 80/200
SiFire Easy 80/200

Bestillingsinformasjon

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 80/200-203-37/37 EEJ
 • EAN-nummer
  4048482662732
 • Beskrivelse
  4205306
 • Ca. bruttovekt
  1549.0 kg
 • Ca. nettovekt
  1491 kg
 • Totallengde
  1582.0 mm
 • Høyde uten emballasje
  1762 mm
 • Farge
  grønn/svart/sølv
 • Pakningsegenskap
  Salgspakke
 • Emballasjetype
  Spesialpall
 • Antall per lag
  1
 • Bredde uten emballasje
  2098.0 mm
 • Minste bestillingsmengde
  1
 • Antall per palle
  1

Annonseringstekst

Trykkøkningsanlegg som helautomatisk kompaktanlegg for brannslukningsformål i henhold til EN 12845.

1 eller 2 pumper (hoved/reserve) med horisontale fundamentrammer – EN 733 – med demonteringskobling, elektromotor og flertrinns vertikal elektrisk jockeypumpe, membrantrykkbeholder (innhold: 20 l) samt et koblingsskap pr. pumpe, fiksert på en robust holdekonstruksjon.

To modeller EC-Fire E for elektromotorer, begge utstyrt med Easy Controller, pluss modell EC-Fire J for jockeypumpen, solid konstruksjon av spesialprofildeler med utsparinger for gaffeltruck og kroker for å garantere en problemfri, sikker transport. Høydejusterbar holder for utslippsfordeleren, spesiell fundamentramme som gjør at overføringen av vibrasjoner blir betydelig redusert og påliteligheten og levetiden øker.

Et kretsløp med dobbel trykkbryter, manometer, tilbakeslagsventil, ventil (sikret mot bruk fra uvedkommende) for hoved- og reservepumpen for automatisk start Kablene er skjult i konstruksjonen og beskyttet mot vibrasjon. Utstyrt som standard med en membran som er installert direkte på hoved-/reservepumpehuset for å unngå en overoppheting ved nulltransportmengde.

To styreskap, EC-Fire E og EC-Fire J, for brannslukningsanlegg iht. EN 12845.

Koblingsenheter integrert i stålblekkhus i henhold til vernetype IP54.

Svært høy reguleringskvalitet og meget enkel betjening takket være EC-Fire-styring, med direkte visning av aktuell driftsstatus, symbolbasert og flerspråklig LC-display, lett brukerføring med enkel menyutforming, trykktaster for hurtig innstilling av parametere. Kommunikasjonsklar styrings- og reguleringsenhet for overvåkning av anleggsdriften.

Anlegget montert på grunnramme, tilkoblingsklart forbundet med kabler og rørledninger.

Innløpstrykk:

Ved planlegging av systemkonfigurasjonen må det maksimale tilføringstrykket tas hensyn til (se de tekniske data). Maksimalt tillatt innløpstrykk er differansen fra maksimalt driftstrykk for systemet, tilsvarende forminsket med pumpens maksimale transporthøyde ved Q = 0 Ved sprinkler anlegg etter EN 12845 skal vanntrykket være maksimalt 12 bar. I sprinkleranlegg med sterk stigning, er høyeforskjellen mellom høyeste og laveste sprinkler er mer enn 45 m, kan vanntrykket ved pumpeutløpet eller i rørledningene være høyere enn 12 bar, så fremt alle anleggskomponentene er utformet for dette trykknivået.

Installasjon av trykkøkningspumpen under innsugingsbetingelsene.

Det er nødvendig å installere en innløpsbeholder med tilkobling ved trykkrøret over pumpen for hver hoved-/reservepumpe.

Væskestrøm

Inntil 350 m³/t (97 l/s) systemkonfigurasjon per hoved-/reservepumpe.

Koblingsenheter/styreinnretninger for slukkevann-/forsyningssystemer

Wilo-Control SC-Fire E (hovedpumpe eller reservepumpe med elektromotor)

Maskinvare:

Helelektronisk sentral styringsenhet, innbygget i et lakkert stålhus, vernetype IP54, styrings- og displayinnretninger på frontdøren

Kjennetegn og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av ytelsen på tilknyttet pumpe (start via DOL eller stjerne-trekant-kobling). Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå koblingsenheten på og av. (Ved utilsiktet bruk ved brann)
 • Display: Display som er integrert i koblingsskapets dør for betjening og visning. Viser driftsdata og driftstilstand på pumpen og styrings- og reguleringsenheten symbolbasert. Menyvalg og parameterinntasting gjøres med trykktastene på fremdøren
 • Mikroprosessor: Mikroprosessor med programmeringsteknisk realisert SPS, nettadapter og I/O-kobling. Konfigurasjonen av programmeringen avhenger av anlegget og sprinkleranlegget
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlys viser beredskap, motordrift og driften til pumpen, aktiveringen av trykkbryteren og flottørbryteren, en feilstart, manuell start og manuell stopp
 • Taster: Trykktaster for manuell start og manuell stopp, lampetest og menyvalg
 • Sikring: Vernesikring som tolererer startstrømmen i minst 20 s
 • Motorstart: Vernebeskyttelse for direkte innkobling, inntil 22 kW, ved høyere ytelse start via stjerne- trekantkobling
 • Motorvern: Kun for signaliseringen
 • Overvåkning av vannforsyning: Via en flottørbryter, slik at vannstanden alltid ligger ved minst 2/3 av innløpsbeholderen
 • Ytelsesovervåkning: Strømforsyning og pumpeytelse
 • Sammenfattet signalrapport: Feil av alle typer vises i en felles feilindikator
 • Individuell signalrapport: Via en individuell feilindikator blir den viktige feilmeldingen feilstart vist
 • Feilmelding og -kvittering: Alle feilmeldinger vises over LED-er, matet ut på displayet som feilkode og må kvitteres

Programvare:

 • Programmert for helautomatisk drift fra fabrikken
 • Informasjon om spenning, strømstyrke og pumpeytelse
 • Menynavigasjon med klartekstvisning

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannbekjempingsanlegg - Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til pumper med elektromotor
 • Elektrisk utrustning på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspennings- og koblingsenhetskombinasjoner (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC-immunitet for radiostøy for industrisektorer (EN 61000-6-2)
 • EMC-støyemisjon for husholdningssektoren, forretnings- og kommersielle områder, samt små bedrifter (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo EC-Fire E-styreinnretningene kan man styre pumper med elektromotor, sensorer for pumpeadministrasjon og informasjonnivå. Det mikroprosessorregulerte styreskapet brukes for styring og regulering av alle nødvendige funksjoner i et trykkøkningsanlegg iht. EN 12845, for testformål eller faktiske utløsninger av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslukningsenheten baseres på kaskadekalibrering for trykkbryter for start av pumpen.

Hvis det på grunn av åpning av ett eller flere kretsløp eller på grunn av en defekt sprinkler kreves store vannmengder, reduseres trykket i anlegget. Det fører til at hovedpumpen startes ved hjelp av styreskapet. Hvis den elektriske hovedpumpen ikke starter i anlegg med flere pumper (for eksempel på grunn av problemer ved strømforsyningen), vil trykkfallet aktivere trykkbryteren i reservepumpen, og pumpen startes. I noen tilfeller kan også to eller flere elektropumper brukes.

Så snart sprinklerkretsløpet eller stengeventilen som forsyningen til sprinklerhodene går via lukkes, oppbygges vedlikeholdstrykket i anlegget. Da må stopptastene trykkes på frontdøren for å stoppe pumpen.

Wilo-Control EC-Fire J (jockeypumpe med elektromotor)

Maskinvare:

Fullstendig elektromekanisk styringsenhet, innbygget i et lakkert stålhus, vernetype IP54, styringsinnretninger og taster på frontdøren

Kjennetegn og funksjoner:

Designen på styreinnretningen avhenger av ytelsen på tilknyttet pumpe. Apparatet omfatter følgende komponenter:

 • Hovedbryter: For å slå koblingsenheten på og av
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlamper som viser pumpens beredskap, drift av pumpen og samlefeil
 • Bryter: Dreiebryter til innstilling av manuell modus hhv. automatisk modus
 • Motorstart: Direkte vern
 • Motorvern: Bryter for beskyttelse mot kortslutning og overbelastning
 • Individuell signalrapport: Motorfeilmelding (kortslutning, overbelastning)
 • Feilmelding og -kvittering: Motorfeilmeldingen vises via tilhørende LED-er. Kvitteringen skjer ved ny start av motorvernebryteren

Tilsvarer følgende normer:

 • Stedsfaste brannbekjempingsanlegg - Automatiske sprinkleranlegg (EN 12845), del til jockeypumper
 • Elektrisk utrustning på maskiner (EN 60204-1)
 • Lavspennings- og koblingsenhetskombinasjoner (EN 61439-1 og EN 61439-2)
 • EMC-immunitet for radiostøy for industrisektorer (EN 61000-6-2)
 • EMC-støyemisjon for husholdningssektoren, forretnings- og kommersielle områder, samt små bedrifter (EN 61000-6-3)

Funksjonsbeskrivelse:

Med Wilo-Control EC-Fire J-enhetene kan jockeypumper med elektromotor og sensorer iht. EN 12845 styres, til testformål og ved drift av sprinkleranlegget.

Driftslogikken for brannslukningsenheten baseres på kaskadekalibrering for trykkbryter for start av pumpen.

Jockeypumpen som tjener til trykkøkning startes som første og sørger for at systemet fylles med vann og forblir under trykk. Den aktiveres ved trykkfall i systemet. Start- og stoppreguleringen foretas gjennom en forskriftsmessig kalibrert trykkbryter.

Driftsdata
 • Medium
  Water
 • Tillatte medier
  Water
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Maks. medietemperatur
  50 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur
  40 °C
 • Innløpstrykk
  0.98 bar
Motordata
 • Beskyttelsesklasse
  IP54
Materialer
 • Pumpehus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Løpehjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Aksel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tetning
  EPDM
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  SiFire Easy 80/200-203-37/37 EEJ
 • Ca. nettovekt
  1491 kg
 • Beskrivelse
  4205306

PDF: SiFire Easy 80/200-203-37/37 EEJ

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre