Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Stratos MAXO-Z 25/0,5-8

Datablad

Hydrauliske data
 • Maks. driftstrykk PN
  10 bar
 • Min. medietemperatur Tmin
  -10 °C
 • Maks. medietemperatur T
  110 °C
 • Omgivelsestemperatur min. Tmin
  -10 °C
 • Maks. omgivelsestemperatur Tmax
  40 °C
 • Maks. tillatt total hardhet i drikkevannssirkulasjonssystemer
  3,57 mmol/l (20 °dH)
Motordata
 • Energieffektivitetsindeksen (EEI)
  0.19
 • Nettilkobling
  1~230 V, 50/60 Hz
 • Nominell motorytelse P2
  0.13 kW
 • Nominell strøm IN
  1.05 A
 • Min. turtall nmin
  500 rpm
 • Maks turtall nmax
  3600 rpm
 • Effektforbruk (min) P1 min
  7.0 W
 • Effektforbruk P1 max
  160.0 W
 • Støyemisjon
  EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
 • Immunitet mot radiostøy
  EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
 • Turtallsregulering
  Frekvensomformer
 • Isolasjonsklasse
  F
 • Beskyttelsesklasse motor
  IPX4D
 • Motorvern
  Internt vern mot overopphetning og overstrøm
Materialer
 • Pumpehus
  1.4408
 • Løpehjul
  PPS-GF40
 • Aksel
  1.4122
 • Material lager
  Grafittkull
Installasjonsmål
 • Rørtilkobling på sugesiden
  G 1½
 • Rørtilkobling på trykksiden
  G 1½
 • Monteringslengde l0
  180 mm
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  Stratos MAXO-Z 25/0,5-8
 • EAN-nummer
  4048482700090
 • Artikkelnummer
  2164667
 • Ca. nettovekt m
  8 kg
 • Ca. bruttovekt m
  8.6 kg
 • Lengdemål med forpakning
  400 mm
 • Høydemål med forpakning
  263 mm
 • Breddemål med forpakning
  300 mm
 • Pakningsegenskap
  Transportemballasje
 • Emballasjetype
  Kartong
 • Minste bestillingsmengde
  1

Annonseringstekst

Premium smartpumpe Wilo-Stratos MAXO-Z

Høyeffektivitet-Inline våtløperpumpe med EC-motor og elektronisk effekttilpasning. Kan brukes for drikkevann samt oppvarmingsvann, kaldtvann og vann/glykol-blandinger. Energieffektivitetsindeks (EEI) mellom ≤ 0,17 og ≤ 0,19, avhengig av pumpetype.

Reguleringstyper:

 • Permanent, automatisk effekttilpasning til anleggsforholdene uten angivelse av settpunkt Wilo-Dynamic Adapt plus. Inntil 20 % strøminnsparing sammenlignet med reguleringstype dp-v.
 • Konstant temperatur (T-const., fabrikkinnstilling)
 • Konstant differansetemperatur (dT-const.)
 • Behovstilpasset væskestrømoptimalisering av forsyningspumpen gjennom kommunikasjon med flere pumper i et nettverk (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant væskestrøm (Q-const.)
 • Differansetrykkregulering dp-c hos et fjerntliggende punkt i rørsystemet (minimumspunktregulering)
 • Konstant differansetrykk (dp-c)
 • Variabelt differansetrykk (dp-v) med opsjon for angivelse av nominelt driftspunkt
 • Konstant turtall (n-const.)
 • Brukerdefinert PID-regulering

Funksjoner:

 • Varmemengdemåling
 • Kjølemengdemåling
 • Automatisk utkobling av pumpen ved null gjennomstrømning (No-Flow Stop)
 • Omkobling mellom varme- og kjøledrift (automatisk, ekstern eller manuell)
 • Justerbar væskestrømbegrensning med Q-Limit-funksjon (Qmin og Qmaks)
 • Driftstyper for dobbeltpumper: Optimalisert virkningsgrad i parallelldrift for dp-c og dp-v, hoved-/reservedrift
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil-/varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefalinger
 • Luftefunksjon for automatisk lufting av rotorkammeret
 • Automatisk nattsenking
 • Automatisk antiblokkering og integrert komplett motorvern
 • Tørrkjøringsregistering
 • Automatisk registrering av termisk desinfisering (for bruksvannsirkulasjon) i forbindelse med en separat temperatursensor

Visning:

 • Reguleringstype
 • Settpunkt
 • Volumstrøm
 • Temperatur
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)

Utførelse:

 • 2 konfigurerbare analoge innganger: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA og konvensjonell PT1000; strømforsyning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbare digitale innganger (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Varming/kjøling, Manuell overstyring (bygningsautomasjon frakoblet), betjeningslås (tastelås og fjernbetjenings-konfigurasjonsbeskyttelse))
 • 2 konfigurerbare meldereleer for drifts- og feilmeldinger
 • Innstikk for Wilo-CIF-moduler med grensesnitt for bygningsautomasjon BA (opsjonelt tilbehør: CIF-moduler Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss for kommunikasjon mellom Wilo-produkter, f.eks. Multi-Flow Adaptation, dobbeltpumpedrift og Wilo-Smart Gateway
 • Integrert temperatursensor
 • Automatisk nøddrift ved unntakstilstander (pumpeturtall kan angis), f.eks. ved bortfall av busskommunikasjonen eller av sensorverdier
 • Grafisk fargedisplay (4,3 tommer) med enknapps håndbetjening
 • Avlesing og innstilling av driftsdata med bl.a. opprettelse av en oppstartsprotokoll via Bluetooth (uten spesielt tilbehør) ved hjelp av appen Wilo Assistant
 • Oppdagelse av kabelbrudd hos analoge signaler (i forbindelse med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utvendig montering med værbeskyttelse mulig, med monterings- og driftsveiledning
 • Forhåndsinnstilt dato og klokkeslett
 • Isoleringsinnkapsling for oppvarmingsformål

Leveringsomfang:

 • Pumpe
 • Optimert Wilo-Connector
 • 2x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Underlagsskiver for flensskruer M12 og M16 (ved tilkoblingsdimensjoner DN 32 til DN 65)
 • 2x tetninger ved gjengetilkobling
 • Isoleringsinnkapsling
 • Monterings- og driftsveiledning kompakt

Valgfritt tilbehør:

 • Kuldeisolering ClimaForm for å forhindre kondensatdannelse
 • CIF-modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR
 • PT 1000 (B) rørsensor (for bruksvann)
 • PT 1000 (AA) sensor til installasjon i senkehylse
 • Differansetrykkgiver
Driftsdata
 • Medium
  Water
 • Maks. driftstrykk PN
  10 bar
 • Maks. tillatt total hardhet i drikkevannssirkulasjonssystemer
  3,57 mmol/l (20 °dH)
Motordata
 • Støyemisjon
  EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
 • Immunitet mot radiostøy
  EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
 • Nettilkobling
  1~230 V, 50/60 Hz
 • Effektforbruk P1 max
  160.0 W
 • Maks turtall nmax
  3600 rpm
 • Nominell strøm IN
  1.05 A
 • Beskyttelsesklasse motor
  IPX4D
 • Kabelskjøt med gjenger
  5 x M16x1.5
Materialer
 • Pumpehus
  1.4408
 • Løpehjul
  PPS-GF40
 • Aksel
  1.4122
 • Material lager
  Grafittkull
Installasjonsmål
 • Rørtilkobling på sugesiden
  G 1½
 • Rørtilkobling på trykksiden
  G 1½
 • Monteringslengde l0
  180 mm
Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  Stratos MAXO-Z 25/0,5-8
 • Ca. nettovekt m
  8 kg
 • Artikkelnummer
  2164667

Mål og dimensjonsoversikt

Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10

Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10

Karakteristikk

Wilo-Stratos MAXO-Z 25/0,5-8, 30/0,5-8

Wilo-Stratos MAXO-Z 25/0,5-8, 30/0,5-8
Wilo-Stratos MAXO-Z 25/0,5-8, 30/0,5-8

Koblingsskjema

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, Option: 3~ 230 V, 50/60 Hz

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, Option: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: Collective fault signal (NC contact in accordance with VDI 3814, load capacity 1 A, 250 V ~)

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, Option: 3~ 230 V, 50/60 Hz

Bestillingsinformasjon

Informasjon om bestillingsplasseringer
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbetegnelse
  Stratos MAXO-Z 25/0,5-8
 • EAN-nummer
  4048482700090
 • Artikkelnummer
  2164667
 • Ca. bruttovekt m
  8.6 kg
 • Ca. nettovekt m
  8 kg
 • Totallengde L
  335.0 mm
 • Høyde uten emballasje H
  180 mm
 • Farge
  grønn/svart/sølv
 • Pakningsegenskap
  Transportemballasje
 • Emballasjetype
  Kartong
 • Antall per lag
  8
 • Bredde uten emballasje L
  210.0 mm
 • Minste bestillingsmengde
  1
 • Antall per palle
  32
 • NRF-nummer
  9007019

Downloads

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2172323
Utgave 2018-11
Versjonsnummer 01
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 2848

PDF (21 MB)

Laste ned

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2211342
Utgave 2019-11
Versjonsnummer 01
Sideformat 630.1 x 148.2 mm
Sideantall 304

PDF (7 MB)

Laste ned

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 40

PDF (6 MB)

Laste ned

Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10

PDF (935 kB)

Laste ned

Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10

PDF (1 MB)

Laste ned

Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10

PDF (21 kB)

Laste ned

Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10

PDF (18 kB)

Laste ned

Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10

PDF (31 kB)

Laste ned

PDF: Stratos MAXO-Z 25/0,5-8

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre