Kontakt

+47 22 80 45 70

Stålfjæra 15
0975 Oslo, Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Spesielle egenskaper/produktfordeler

 • Robust system iht. DIN 1988 (EN 806)
 • Høyeffektiv pumpehydraulikk
 • Trykktapsoptimert samlet anlegg
 • 2 til 6 parallellkoblede vertikale høytrykkssentrifugalpumper av rustfritt stål i serien Helix V
 • Komfort styrings-/kontrollenhet CC, med utvidede funksjoner, mikrocomputerstyring og berøringsskjerm, uten eller med frekvensomformer for trinnløs regulering av grunnlastpumpen

Seriebeskrivelse

Konstruksjon

Høyeffektivt, tilkoblingsklart vannverk (normaltsugende) med 2 til 6 parallellkoblete og vertikalt monterte høytrykksentrifugalpumper i rustfritt stål i tørrløperutførelse i serien Helix V, inkl. Smart Controller SC (fås med eller uten frekvensomformer)

Bruk

 • Helautomatisk vannforsyning og trykkøkning i boliger, kontorbygg og offenlige bygninger, hoteller, sykehus, varehus samt i industrisystemer
 • Transport av drikkevann og industrielt vann, kjølevann, brannvann (unntatt for brannslukningsanlegg iht. DIN 14462 og med godkjenning fra det lokale brannvernet) eller andre typer forbruksvann som ikke angriper materialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler

Typenøkkel

Eks.: Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC
CO Kompakt trykkøkningsanlegg
RRegulering av respektiv grunnlastpumpe ved hjelp av frekvensomformer i styreskapet
4Antall pumper
Helix VPumpeserie
22Nominell væskestrøm [m3/t] for enkeltpumpen
03Antall trinn på enkeltpumpen
1Antall åpnede løpehjul på pumpen
KMed mekanisk patrontetning
CCKontrollenhet; CC = Comfort-Controller

Tekniske spesifikasjoner

 • Nettilkobling 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Medietemperatur maks. 50 °C (70 °C som opsjon)
 • Driftstrykk 16 bar (25 bar som opsjon)
 • Innløpstrykk 10 bar
 • Tilkoblingsdimensjoner på utløpssiden R 1½" - DN 200
 • Tilkoblingsdimensjoner på innløpssiden R 1½"- DN 200
 • Nominelt turtall 2850 o/min
 • Beskyttelsesklasse IP 54 (kontrollenhet CC)
 • Sikring AC 3 på nettverkssiden iht. motoreffekt og energileverandørens forskrifter
 • Tillatte transportmedier (andre medier på forespørsel):
  • Drikkevann og oppvarmet drikkevann
  • Kjølevann
  • Brannvann
  Merknad til transportmedier: Tillatte transportmedier er generelt vann som ikke angriper konstruksjonsmaterialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler

Egenskaper/funksjon

 • 2-6 pumper per anlegg i serien Helix V 4 til Helix V 52 med IE2-standardmotorer, inkludert en IE3-standardmotor på 7,5 kW og mer (valgfritt for lavere motorytelse)
 • Automatisk pumpestyring via Comfort Controller CC. COR-anleggene er i tillegg utstyrt med en frekvensomformer i koblingsskapet.
 • Komponenter som kommer i kontakt med mediet er korrosjonsbestandige
 • Grunnramme i forsinket stål med høydejusterbare vibrasjonsdempere for flankelydisolering
 • Røropplegg i 1.4571
 • Stengeventil på suge- og trykksiden på hver pumpe
 • Tilbakeslagsventil på trykksiden på hver pumpe
 • Membrantrykktank 8 l, PN16 på trykksiden
 • Trykkgiver på trykksiden
 • Manometer på trykksiden
 • Vanntilførselssikring med manometer som opsjon, sugesiden

Beskrivelse/konstruksjon

 • Grunnramme: Stål forsinket, med høydejusterbare svingningsdempere for en omfattende flankelydisolering; andre utførelser på forespørsel
 • Rørlegging: komplett rørlegging i edelstål, egnet for tilkobling av alle rørledningsmaterialer; rørleggingen er dimensjonert i henhold til den hydrauliske totaleffekten til trykkøkningsanlegget
 • Pumper: 2 til 6 parallellkoblede pumper i serien Helix V 4 til Helix V 52; alle deler som kommer i kontakt med medier, består av rustfritt stål; andre utførelser på forespørsel. KTW/WRAS/ACS-godkjennelse for alle deler som kommer i berøring med mediet
 • Armaturer: hver pumpe er utstyrt med en sperrearmatur eller en sperreluke med DVGW‐kontrollmerke på suge- og trykksiden, samt en tilbakeslagsforhindrer med DVGW/KTW-godkjenning på trykksiden
 • Membrantrykktank: 8 l/PN16 montert på sluttrykksiden med en membran av butylkautsjuk, med DVGW/KTW-godkjenning, ubetenkelig slik det kreves i regelverket for næringsmidler for kontroll- og vedlikeholdsformål, med tømme- og gjennomstrømningsarmatur med DVGW/KTW-godkjenning iht. DIN 4807
 • Trykkgiver: 4 til 20 mA, montert på sluttrykksiden for aktivering av den sentrale Comfort Controller CC
 • Trykkvisning: Manometer (Ø 63 mm) anordnet på endetrykksiden; trykkvisning av sluttrykket i tillegg digitalt i det alfanumeriske touch-displayet til comfort-controlleren
 • Kontrollenhet / regulator: Anlegget er utstyrt med en Comfort‐regulator type CC som standard; COR i tillegg med en frekvensomformer

Materialer

Helix V 4 til V 16

 • Løpehjul, venturirør, nivåhus i edelstål 1.4307
 • Pumpehus i edelstål 1.4301.
 • Aksel i rustfritt stål 1.4057
 • 1.4404 akselbeskyttelseshylse
 • O-ringtetninger av EPDM (FKM-tetning på forespørsel)
 • Røropplegg i 1.4571

Helix V 22 til V 52

 • Løpehjul, venturirør, nivåhus i edelstål 1.4307
 • Pumpehus i rustfritt stål 1.4308
 • Aksel i rustfritt stål 1.4057
 • 1.4404 akselbeskyttelseshylse
 • O-ringtetninger av EPDM (FKM-tetning på forespørsel)
 • Røropplegg i 1.4571

Dette følger med

 • Tilkoblingsklart trykkøkningsanlegg, montert fra fabrikk, funksjon og tetthet kontrollert
 • Emballasje
 • Monterings- og driftsveiledning

Opsjoner

 • Fabrikkmontert trykkøkningsanlegg klart til tilkopling kontrollert mht. funksjon og tetthet
 • Emballasje
 • Monterings- og driftsveiledning
 • Transportmaljer til selvmontering

Merknader til planlegging

Trykkreduksjonsventil

Ved for høyt eller sterkt varierende innløpstrykk, må det installeres en trykkreduksjonsventil som holder minsteinnløpstrykket konstant. Godkjent variasjon i innløpstrykk maks. 1,0 bar.

Væskestrøm

Inntil 400 m3/h (111 l/s) anleggsdimensjonering iht DIN 1988 (EN 806); Med reservepumpe inntil 480 m3/h (133 l/s) ved drift av reservepumpe som ekstra topplastaggregat.

Innløpstrykk

Ved dimensjonering av anlegget, må man ta hensyn til maks innløpstrykk. Maks. innløpstrykk beregnes ut i fra anleggets maksimale driftstrykk minus pumpens maksimale løftehøyde ved Q = 0.

Tørrkjøringsvern (WMS)

Iht. DIN 1988 (EN 806) er det nødvendig å montere et tørrkjøringsvern hvis trykkøkningsanleggene kobles direkte til et offentlig forsyningsnett; på denne måten forhindrer et mulig fall i innløpstrykket i forsyningsledningen til verdier under 1,0 bar. Vennligst gi dette i oppdrag også direkte ved bestillingen av trykkøkningsanlegget. Tørrkjøringsvernet blir da montert og kablet i trykkøkningsanlegget og funksjonen testet i en avsluttende funksjonskontroll av Wilo.

Sikkerhetsbryter for jordfeil

Ved installasjon av sikkerhetsbrytere for jordfeil i forbindelse med frekvensomformere, må det bare brukes allstrømsensitive sikkerhetsbrytere for jordfeil iht. DIN/VDE 0664.

Normer/direktiver

Hele systemet tilsvarer til sammen kravene i

 • DIN 1988 del 5
 • DIN 1988 del 6* (**)

* Følg anvisningene i DIN 1988 (EN 806) og anvisningene fra vannverket. Med hensyn til de elektriske komponentene oppfyller anlegget kravene i

 • VDE 0100 del 430 / del 540
 • VDE 0110 del 1 / del 2
 • VDE 0660 del 101 / del 107 og
 • DIN 40719/IEC 754

For bruk og drift av trykkøkningsanlegg må man generelt følge bestemmelsene i DIN 1988 (EN 806).

(**) Dette gjelder ikke for brannslukningsanlegg iht. DIN14462. Forespør separat om dette!

Totalkarakteristikk

Karakteristikk

---- inkludert reservepumpe

Nedlastinger

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sideantall 72

PDF (46 MB)

Laste ned

Wilo‐CC‐system

Article Number 2063144
Edition 0306
Versjonsnummer 01
Sideformat A4
Sideantall 25

PDF (909 kB)

Laste ned

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Versjonsnummer 09
Sideformat A4
Sideantall 15

PDF (4 MB)

Laste ned

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Versjonsnummer 08
Sideformat A4
Sideantall 17

PDF (5 MB)

Laste ned

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Versjonsnummer 03
Sideformat A4
Sideantall 30

PDF (3 MB)

Laste ned

Produkt

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre