Kontakt

+47 22 80 45 70

Stålfjæra 15
0975 Oslo, Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Spesielle egenskaper/produktfordeler

 • Robust system med høytrykkssentrifugalpumper i rustfritt stål i produktserien MVIE med luftkjølt integrert frekvensomformer
 • Overproporsjonalt stort reguleringsområde i frekvensomformeren
 • Integrert komplett motorvern via PTC
 • Integrert tørrkjøringsregistrering med automatisk utkobling ved vannmangel via motorens effektkarakteristikk i reguleringselektronikken

Seriebeskrivelse

Konstruksjon

Vannverk med en normalsugende høytrykkssentrifugalpumpe med integrert frekvensomformer og Vario-regulator VR for motorer fra og med 7,5 kW

Bruk

 • Helautomatisk vannforsyning i innløpsdrift fra den kommunale vannforsyningen eller en vanntank.
 • Transport av drikkevann, industrielt vann, kjølevann, brannvann (unntatt for brannslukningsanlegg iht. DIN 14462 og med godkjenning fra det lokale brannvernet) eller andre typer forbruksvann som ikke angriper materialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler

Typenøkkel

Eksempel:COR-1 MVIE 204/VR
COKompakt trykkøkningsanlegg
RRegulering ved hjelp av frekvensomformer
1Med en pumpe
MVIEPumpeserie
2Nominell væskestrøm for enkeltpumpe
[m3/t]
04Antall trinn på enkeltpumpen
VRVario-regulator

Tekniske spesifikasjoner

 • Nettilkobling 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (andre utførelser på forespørsel)
 • Medietemperatur maks. 50 °C (som opsjon 70 °C)
 • Omgivelsestemperatur maks. 40 °C
 • Driftstrykk 16 bar
 • Innløpstrykk 10 bar
 • Tilkoblingsdimensjon på innløpssiden DN 100
 • Tilkoblingsdimensjon på trykksiden DN 100
 • Beskyttelsesklasse IP 54 (VR-kontrollenhet)
 • Sikring A, AC 3 på nettverkssiden iht. motoreffekt og energileverandørens forskrifter

Egenskaper/funksjon

 • 1 pumpe i produktserien MVIE med trinnløs reguleringsdrift via integrert frekvensomformer
 • Inkl. VR-kontrollenhet for motoreffekter fra 11 til 22 kW
 • Alle komponenter som har kontakt med mediet, er korrosjonsbestandige
 • Stengeventil på trykksiden
 • Tilbakeslagsventil på trykksiden
 • Membrantrykktank 8 l, PN16

Beskrivelse/konstruksjon

 • Grunnramme: forsinket stål, med høydejusterbare svingningsdempere for omfattende flankelydisolering
 • Rørlegging: komplett trykksidig rørlegging i edelstål, egnet for tilkobling av alle rørledningsmaterialer sm brukes i bygningsteknologi; rørleggingen er dimensjonert i henhold til den hydrauliske totaleffekten til trykkøkningsanlegget
 • Pumper: Det benyttes alltid 1 pumpe i produktserien MVIE 16.., 32.., 52.., 70.. eller 95.. (inntil maks. 22 kW motoreffekt); den luftkjølte frekvensomformeren som er montert på pumpemotoren, gir alle pumper i denne serien trinnløs reguleringsdrift mellom 25 Hz og maks. 65 Hz; alle medieberørende komponenter på pumpene er i edelstål
 • Armaturer: pumpen er utstyrt med en sperrearmatur med DVGW‐kontrollmerke og en tilbakeslagsforhindrer på trykksiden med DVGW‐merking
 • Membrantrykktank: 8 l/PN16 montert på sluttrykksiden med en membran av butylgummi, ufarlig slik det kreves i regelverket for næringsmidler, for kontroll- og vedlikeholdsformål med kuleventilkran med tømme- og gjennomstrømningsarmatur iht. DIN 4807

Materialer

 • Løpehjul i rustfritt stål 1.4301/1.4404
 • Trinnkamre i rustfritt stål 1.4301/1.4404
 • Pumpehus EN-GJL-250/1.4404
 • Aksel i rustfritt stål (alt etter type) 1.4057 / 1.4404
 • Tetninger i EPDM (EP851)/FKM (viton)
 • Husdeksel i rustfritt stål 1.4301/1.4404
 • Husunderdel i rustfritt stål 1.4301/1.4404
 • Mekanisk tetning B‐kull/wolframkarbid, SiC/kull
 • Trykkmantel i rustfritt stål 1.4301/1.4404
 • Lager i wolframkarbid
 • Røropplegg i rustfritt stål 1.4571

Dette følger med

 • Tilkoblingsklart trykkøkningsanlegg, montert fra fabrikk, funksjon og tetthet kontrollert
 • Emballasje
 • Monterings- og driftsveiledning

Opsjoner

Ytterligere nettilkoblinger på forespørsel

Merknader til planlegging

Trykkreduserer

Varierende innløpstrykk kompenseres ved hjelp av en integrert turtallsregulering som fins i alle enkeltpumper såfremt trykksvingningene ikke er større enn differansen mellom nominell trykkverdi og nulløftehøyden til enkeltpumpen ved minimums turtall (20 Hz eller 25 Hz-drift). Er trykksvingningene større, må det installeres en trykkreduksjonsventil foran anlegget.

Sikkerhetsbryter for jordfeil

Ved installasjonen av sikkerhetsbrytere for jordfeil i forbindelse med frekvensomformere må det tas hensyn til at bare allstrømsensitive sikkerhetsbrytere for jordfeil ifølge DIN/VDE 0664 skal anvendes.

Innløpstrykk

Ved dimensjonering av anlegget må man ta hensyn til maks. innløpstrykk (se Tekniske spesifikasjoner). Maks. innløpstrykk beregnes ut i fra anleggets maksimale driftstrykk minus pumpens maksimale løftehøyde ved Q = 0.

Kun for brannverneanlegg

Utførelse ifølge DIN 1988 (EN 806), del 5+6

Dette gjelder ikke for brannslukningsanlegg iht. DIN 14462. Etterspør separat om dette!

For bruk og drift av trykkøkningsanlegg må man generelt følge bestemmelsene i DIN 1988 (EN 806).

Tørrkjøringsvern (WMS)

Den installerte pumpetypen Helix VE har allerede en integrert tørrkjøringsregistrering som sikkerhetsinnretning for pumpen.

Detaljer om elektronikk / elektromagnetisk kompatibilitet

 • Enkeltpumpeanlegg til og med 7,5 KW motoreffekt:
  • Støyemisjon iht. bestemmelsene i EN 61000-6-3
  • Immunitet mot radiostøy iht. bestemmelsene i EN 6100-6-1
 • Enkeltpumpeanlegg med 11-22 kW motoreffekt: Produktet tilsvarer bestemmelsene i EN 61800-3 og oppfyller ved støyemisjon kravene i boliger samt kravene for industriområdet ved immunitet for radiostøy. Ved bruk i boliger, skal det i tillegg brukes et EMC-avskjermingsfilter for avskjerming på nettverkssiden iht. EN 61800-3 klasse B1.

Viktig: Ved bruk i bolighus, må installasjonen utføres av EMC-utdannet personale.

Totalkarakteristikk

Totalkarakteristikk

Nedlastinger

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sideantall 72

PDF (46 MB)

Laste ned

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 38

PDF (3 MB)

Laste ned

Wilo-VR-System

Article Number 2040503
Edition 1108
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 1

PDF (12 MB)

Laste ned

Wilo-MultiVert-MVIE 11 --> 22 kW

Article Number 4093679
Edition 0809
Versjonsnummer 04
Sideformat A4
Sideantall 32

PDF (2 MB)

Laste ned

Produkt

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre