Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Seriebeskrivelse

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Trykktett sjakt for overgulv- og undergulvinstallasjon
 • Fleksibel takket være fritt valgbare tilløp
 • Stort tankvolum
 • Inklusive røropplegg, nivåstyring, koblingsenhet og pumpe

Konstruksjon

Sjakt av kunststoff med integrert pumpe som nedfelt pumpestasjon eller gulvmontert heveanlegg

Bruk

Transport av spillvann uten fekalier som ikke kan tilføres kanalsystemet via en naturlig fallhøyde, og for drenering av gjenstander som ligger under selvfallsnivå.

Utrustning/funksjon

Komplett tilkoblingsklar sjakt med røropplegg og pumpe.

Leveringsomfang

 • Tank (for enkelt- eller dobbeltpumpeanlegg)
 • Integrert rørnett
 • Kule-tilbakeslagsventil
 • Inklusive pumpe
 • Nivåkobling
 • Styreskap (ved trefasevekselstrømpumpe eller dobbeltpumpeanlegg)
 • Deksel med tetning (gangsterk opp til 200 kg)
 • Stikksag Ø 124 mm, innløpstetning DN 100 (for rør Ø 110 mm)
 • 1 slangestykke PVC Ø 50 mm med klemmer for tilkobling av en håndmembranpumpe
 • Festematerialer for gulvfeste
 • Monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eks.:

Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS

Sjaktpumpestasjon Synthetic

40

Trykkavgang på anlegget

E

E = enkeltpumpeanlegg D = dobbeltpumpeanlegg

TC 40

Integrert pumpe

(3~)

Trefasestrømmotor

BV

Kule-tilbakeslagsventil

Tekniske spesifikasjoner

 • Innløp: DN 100/DN 150
 • Lufting: DN 70
 • Maksimalt trykk i trykkledning: 1,5 bar.

Materialer

 • Pumpesjakt: PE
 • Røropplegg: 1.4404
 • Overvannskobling: PUR
 • Kule-tilbakeslagsventil: Grått støpejern
 • Stengeventil: Bronse
 • Pumpe: Grått støpejern

Beskrivelse/konstruksjon

Wilo-DrainLift WS 40 Basic er et automatisk heveanlegg som enkelt- eller dobbeltpumpeanlegg. Kunststoffsjakten har integrerte ribber som øker formstivheten og oppflytningssikkerheten, og har dessuten fritt definerbare innløp.

Anlegget kan installeres både inne i bygninger som heveanlegg og utenfor bygninger som konvensjonell kunststoffsjakt i bakken.

Tekniske spesifikasjoner

 • Innløp: DN 100/DN 150
 • Lufting: DN 70
 • Maksimalt trykk i trykkledning: 1,5 bar.

Pumpe

Nedsenkbar motorpumpe for avløp Wilo-Drain TC 40 er forinstallert.

Totalkarakteristikk

DrainLift WS 40 Basic

Iht. EN 12056-4 må en strømningshastighet (i trykkledningen) mellom 0,7 og 2,3 m/s overholdes.

Nedlastinger

Wilo-Drainlift WS 40/50#Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Artikkelnummer 6069562
Utgave 2020-06
Versjonsnummer 04
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 68

PDF (3 MB)

Laste ned

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre