Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-RainSystem AF 150

Seriebeskrivelse

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Støysvak pga. flertrinns sentrifugalpumper
 • Alle deler som kommer i kontakt med mediet er korrosjonsfrie
 • Svært høy driftssikkerhet ved hjelp av fremtidsrettet helelektronisk regulering RainControl Professional
 • Økonomisk drift takket være behovstilpasset tilførsel av ferskvann
 • Høy pålitelighet takket være den strømnings- og støyoptimerte etterforsyningstanken

Konstruksjon

Automatisk anlegg til utnyttelse av regnvann med beholdere og 2 selvsugende pumper

Bruk

Utnyttelse av regnvann i flermannsboliger og mindre næringsbedrifter for innsparing av drikkevann i forbindelse med sisterner og tanker

Utrustning/funksjon

Tilkoblingsklar modul i kompaktutførelse, komplett elektrisk og hydraulisk oppkobling, og montert på vibrasjonsdempet, lakkert stålrørsramme som består av:

 • 2 stk. selvsugende, korrosjonsfrie, støysvake sentrifugalpumper i produktserien MultiCargo MC
 • Samlerøranlegg R 1 1/2 på trykksiden inkludert giverenhet med 8-l-membrantrykktank i gjennomstrømningsprinsipp og sperreanordning med tømming
 • Manometer 0 - 10 bar
 • Kuleventil på suge- og trykksiden
 • Stor ferskvannetterforsyningstank (150 liter) med mekanisk flottørventil
 • Sentralkoblingsenhet RainControl Professional med styringselektronikk inkl. magnetventiler, trykktransmitter 4–20 mA samt nivåsensor med 20 m kabel for overvåkning av påfyllingsnivået
  • Menystyrt betjening og visning via LCD-meldinger om drift og feil
  • Jevn styring av anlegget ved hjelp av syklisk pumpeskifte og integrert testkjøring for stillestående pumper
  • Automatisk omkobling ved feil og innkobling av ekstra pumpe når høy ytelse er påkrevd
  • Automatisk vannutskifte i etterforsyningstanken
  • Automatisk beskyttelse mot forkalkning av magnetventilen
  • Permanent visning av sisternenivå, anleggets trykk og driftstilstand via LCD

Leveringsomfang

 • To selvsugende flertrinns sentrifugalpumper MC.
 • Ferskvannetterforsyningstank 150 l, giverenhet med 8 l membrantrykktank.
 • Sentralkoblingsenhet RainControl-professional med styringselektronikk, nivåsensor
 • med 20 m kabel, måleområde 0-5 m.

Typenøkkel

Tekniske spesifikasjoner

 • Sugehøyde maks. 8 m
 • Driftstrykk maks. 8 bar
 • Beskyttelsesklasse IP 41
 • Tilkoblinger:
  • Trykkledning/trykksidens samlede røropplegg R 1 ½
  • Sugesiden 2 x 1/4G 1
  • Innløp R 1 ¼
  • Overløpstilkobling DN 100

Materialer

 • Pumpehus i rustfritt stål 1.4301
 • Løpehjul i noryl
 • Aksel i edelstål 1.4028
 • Mekanisk tetning i keramikk/kull
 • Trinnklammere i noryl
 • Membranekspansjonstank i stål, lakkert

Beskrivelse/konstruksjon

 • Tilkoblingsferdig dobbeltpumpe-vannforsyningsanlegg som kompaktmodul for flermannsboliger og offentlige bygg
 • For helautomatisk forsyning av regnvann fra jordtank eller sisterne.
 • Høy driftssikkerhet ved hjelp av to separat førte sugeledninger (skal besørges på monteringsstedet).
 • Etterforsyningstank med stort volum for behovtilpasset etterforsyning av drikkevann i forbruksnettet når sisternen ikke er fylt opp
 • Tilkobling for tilbakeløpsalarm tilgjengelig som standard
 • En gjennomstrømmet membrantrykktank i samsvar med DIN 4807 bidrar til energisparing dersom det skulle forekomme smålekkasjer i bygningsmassen
 • Jevn styring av anlegget oppnås ved hjelp av syklisk pumpeskifte og integrert testkjøring for stillestående pumper
 • Automatisk omkobling ved feil og innkobling av ekstra pumpe når høy ytelse er påkrevd, sikrer at anlegget alltid er i høyeste beredskap
 • Etterforsyning av drikkevann skjer helautomatisk og behovsoptimert
 • Pumpedriftsavhengig vannveksel i etterforsyningstanken er også automatisk.
 • Med integrert elektronisk motorvern, integrert tørrkjøringsbeskyttelse på pumpeaggregatet, samt automatisk forkalkningsbeskyttelse av magnetventilen
 • Styreenheten avgir omfattende meldinger; den har i tillegg potensialfrie kontakter for samledrifts- og samlefeilmeldinger
 • Betjening og parametrering av den helelektroniske regulatoren RainControl Professional skjer ved hjelp av menystyrte funksjonstaster
 • Permanentvisning av sisternens vannivå, av anleggets trykk, samt av driftsstatus, skjer via LC-display
 • Anlegget er ideelt for tilkobling til bygningsautomasjonen

Produkt

PDF: Wilo-RainSystem AF 150

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre