Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-RainSystem AF 400

Seriebeskrivelse

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Lite støy takket være strømnings- og støyoptimert totalkonsept (flertrinns sentrifugalpumper)
 • Høyeste driftssikkerhet ved hjelp av den helelektroniske regulatoren RainControl Hybrid
 • Økonomisk drift takket være behovstilpasset tilførsel av ferskvann
 • Automatisk styring av matepumpen
 • Anleggs-/nivåstyring i lavspenningsområdet
 • Testet iht. testbestemmelsene i RAL-varedirektivet GZ 994

Konstruksjon

Automatisk anlegg til utnyttelse av regnvann med volumbeholdere og 2 normalsugende pumper

Bruk

Næringsrelatert og industriell bruk av regnvann for innsparing av drikkevann som hybridsystem i forbindelse med sisterner og tanker

Utrustning/funksjon

 • Tilkoblingsklar modul i kompakt utførelse.
 • Komplett elektrisk og hydraulisk koblet og montert på en vibrasjonsdempet grunnplate, og består av:
  • 2 stk. normaltsugende, korrosjonsfrie, støysvake sentrifugalpumper i produktserien MultiPress
  • Samlet rørinstallasjon på trykksiden R 11/2 inkludert giverenhet med 8 l membrantrykktank med gjennomstrømningsprinsipp og stengeanordning med tømming, manometer 0 – 10 bar
  • Kuleventil på suge- og trykksiden og tilbakeslagsventil
  • Romslig hybridtank med alle tilkoblinger, dempede tilløp og overløp med sifong
  • Sentralkoblingsenhet RainControl Hybrid med styringselektronikk, trykktransmitter 4–20mA samt nivåstyring i lavspenningsområdet
  • Meldinger om drift og feil
  • Jevn styring av anlegget ved hjelp av syklisk pumpeskifte og integrert testkjøring for stillestående pumper
  • Automatisk omkobling ved feil og innkobling av ekstra pumpe når høy ytelse er påkrevd
  • Automatisk vannutskifte i etterforsyningstanken
  • Permanent indikering av fyllnivå i sisterne, anleggstrykk og driftstilstand via LCD (opsjon)
  • Inkl. DVGW-sertifisert magnetventil R 1 for etterforsyning av ferskvann

Leveringsomfang

 • To støyreduserte, normaltsugende, flertrinns sentrifugalpumper
 • Hybridtank 400 l med alle nødvendige tilkoblinger Giverenhet med 8 l membrantrykktank Sentralkoblingsenhet RainControl-Hybrid med styringselektronikk og nivåstyring av sisternepumpene Wilo-Drain TM eller TS i trefasevekselstrømutførelse (som opsjon i vekselstrømutførelse) bestilles separat

Typenøkkel

Example

Wilo-AF 400-2 MP 304 EM

AF

Automatic rainwater utilisation and drinking water replenishment system (Aqua Feed)

400

Nominal content of replenishment reservoir (hybrid tank) (l)

2

Number of pumps

MP

Non self-priming, horizontal, multistage centrifugal pump of the MultiCargo MP series

3

Volume flow (m3/h) at optimum efficiency

04

Number of stages

EM

Single-phase AC motor 1~230 V, 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner

 • Maks. driftstrykk 10 bar
 • Beskyttelsesklasse IP54
 • Tilkoblinger:
  • Trykkledning/trykksidens samlede røropplegg R 1 ½
  • Innløpsrør HT 50
  • Overløpstilkobling DN 100

Materialer

 • Pumpehus i rustfritt stål 1.4301
 • Løpehjul i noryl
 • Aksel i rustfritt stål 1.4028
 • Mekanisk tetning i keramikk/kull
 • Trinnklammere i noryl
 • Membranekspansjonstank i stål, lakkert

Beskrivelse/konstruksjon

 • Tilkoblingsklart vannforsyningsanlegg med 2 vannforsyningspumper som kompaktmodul for næringsrelatert og industriell utnyttelse av regnvann
 • Til helautomatisk forsyning av regnvann fra jordtank eller sisterne ved hjelp av nedsenkbare pumper som fødepumper.
 • Avhengig av pumpens dimensjoner kan dette hybridsystemet også takle store avstander mellom anlegget og sisternen (se Wilo nedsenkbare pumper, produktserien Wilo-Drain).
 • Den store hybridtanken med alle sine integregrerte funksjoner, sørger for en behovstilpasset etterfylling av drikkevann i forbruksnettet når sisternen ikke er fylt
 • Den helelektroniske reguleringsenheten for styring av vannforsynings- og sisternepumpene er utstyrt med hovedbryter og kontrollbryter for hver pumpe med funksjonen manuell-0-automatisk og indikering av driftstilstandene drift/feil for hver pumpe, samt vannmangelindikering
 • Avhengig av trykket blir pumpene koplet inn og i kaskader etter vannbehov
 • En membrantrykktank for energiinnsparing dersom det skulle forekomme smålekkasjer i bygningsmassen
 • Jevn styring av anlegget ved hjelp av syklisk pumpeskifte og integrert testkjøring for stillestående pumper
 • Automatisk omkobling ved feil og innkobling av ekstra pumpe når høy ytelse er påkrevd, sikrer at anlegget alltid er i høyeste beredskap
 • Ved vannmangel blir anlegget utkoblet av den integrerte tørrkjøringsbeskyttelsen
 • inkl. integrert elektronisk motorvern
 • Styreenheten avgir omfattende meldinger; den har i tillegg potensialfrie kontakter for samledrifts- og samlefeilmeldinger
 • Anlegget er ideelt for tilkobling til bygningsautomasjonen (GLT/DDC).

Produkt

PDF: Wilo-RainSystem AF 400

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre