Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-RexaLift FIT L

Seriebeskrivelse

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Lav anleggsvekt for en lett installasjon
 • Integrert tilbakeslagsventil
 • Fleksibel takket være valgbare tilløp
 • Driftssikker takket være integrert termisk motorbeskyttelse og alarm uavhengig av nettstrøm for SSM og høyvann

Konstruksjon

Kloakkløfter som enkelt- eller dobbeltpumpeanlegg

Bruk

Transport av fekalieholdig kloakk (iht. DIN EN 12050-1) som ikke kan tilføres kanalsystemet via naturlig fallhøyde, og tilbakeslagssikker drenering av avløp under selvfallsnivå (iht. DIN EN 12056-1).

Utrustning/funksjon

 • Tilkoblingsklar, heloverflommingsbar heiseanlegg for avløp inkl. koblingsapparat med:
  • Termisk motorovervåkning
  • Potensialfri kontakt for SSM og høyvann
  • Nettuavhengig alarm
 • Nivåstyring med flottørbryter
 • Avtagbar pumpekabel
 • Tilbakeslagsventil
 • Innløpstetning
 • Stikksag for innløpsåpning
 • Slangeforbindelse for lufting
 • Slangeforbindelse for håndmembranpumpe
 • Byggesett trykkledningstilkobling
 • Festeutstyr
 • Lydisolasjonsmateriale

Leveringsomfang

Tilkoblingsklar kloakkløfter inkl.:

 • Styreskap med nettuavhengig alarm og støpsel
 • 1x innløpstetning DN 100
 • 1x hullstikksag for innløpstilkobling DN 100
 • 1x mansjett for tilkobling håndmembranpumpe eller innløpstilkobling Ø 50 mm.
 • 1 mansjett for luftingstilkobling DN 70
 • 1x flensestuss DN 80/100 med planpakning, mansjett og festematerial for trykktilkobling DN 100
 • 9 V batteri
 • Isolasjonsstrimler for lyddempet oppstilling
 • Festeutstyr
 • Monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eks.:

Wilo-RexaLift L1-22/T-540-S3/ACx

RexaLift

Kloakkløftere

FIT

Serie

L

Dimensjoner

1

Antall påmonterte pumper

22

Maks. løftehøyde i m

T

Utførelse nettilkobling: M = 1~T = 3~

5

Frekvens (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Nøkkel for målespenning

S3

Anleggets driftstype:S3 = UtkoblingsdriftS1 = Utkoblingsdrift og permanent drift

A

Utførelse koblingsenhet:A = Standard koblingsenhetB = Comfort-koblingsenhet

C

Anleggets driftstype:B = uten tilbakeslagsventilC = med tilbakeslagsventil

x

Andre utførelser:uten = friY = kundespesifikk

Tekniske spesifikasjoner

 • Nettilkobling: 3~400 V, 50 Hz
 • Energiforbruk P1 2,3 … 3,9 kW
 • Kabellengde, anlegg til styreskap/støpsel: 4/1,5 m
 • Driftstype: S3-10 %, 120 s
 • Transportmedietemperatur: 3 °C … 40 °C, korttidig: 60 °C for maks. 3 min.
 • omgivelsestemperatur: 3 °C … 40 °C
 • Beholderbruttovolum:
  • Enkeltpumpeanlegg: 115 l
  • Dobbeltpumpeanlegg: 140 l
 • Koblingsvolum:
  • Enkeltpumpeanlegg: 35 l
  • Dobbeltpumpeanlegg: 50 l
 • Trykktilkobling: DN 80
 • Innløpstilkoblinger: DN 50/DN 100/DN 150
 • Luftetilkobling: DN 70
 • Fri kulegjennomgang: 40 mm
 • Min. innløpshøyde (oppstillingsområdet til midt på innløp): 180 mm
 • Verneklasse heveanlegg: IP67
 • Beskyttelsesklasse koblingsapparat: IP54

Materialer

 • Motorhus: edelstål 1.4301 (AISI 304)
 • Hydraulikkhus: kunststoff PE/PUR
 • Løpehjul: kunststoff PUR
 • Tank: kunststoff PE

Beskrivelse/konstruksjon

Tilkoblingsklar, komplett nedsenkbar kloakkløfter (oversvømmelseshøyde: 2 mWs, overflommingstid: 7 dager) med gass- og vanntett samletank og oppdriftssikring.

RexaLift FIT L1:

Enkeltpumpeanlegg med trefasevekselstrømmotor, styreskap for automatisk drift, CEE-fasevenderplugg, potensialfri kontakt for samlefeilmelding, integrert og nettuavhengig alarm, samt innstillbar etterløpstid.

RexaLift FIT L2:

Dobbeltpumpeanlegg med trefasevekselstrømmotor, styreskap for automatisk drift (med automatisk veksling reserve- og topplastdrift), CEE-fasevenderplugg, potensialfri kontakt for samlefeilmelding, integrert og nettuavhengig alarm, samt innstillbar etterløpstid. Takket være den integrerte dobbelte tilbakeslagsventilen, er det kun nødvendig med en trykkledningstilkobling.

OBS: Styreskapet må ikke oversvømmes og må derfor plasseres på et sted som er sikret mot oversvømmelse.

Totalkarakteristikk

RexaLift FIT L

Produkt

PDF: Wilo-RexaLift FIT L

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre