Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE

Seriebeskrivelse

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Tilnærmet støyfritt system med nedsenket våtløper-høytrykkssentrifugalpumpe i rustfritt stål med integrert frekvensomformer
 • Inntil 20 dB [A] mer støysvak enn konvensjonelle anlegg med sammenlignbar hydraulisk effekt
 • Enkel å stille inn og driftssikker med pumpeserien MVISE med integrert tørrløperregistrering og automatisk utkobling ved vannmangel

Konstruksjon

Støysvakt, tilkoblingsklart vannforsyningsanlegg med en vertikalt montert, normalsugende høytrykksentrifugalpumpe i rustfritt stål fra serien MVISE i utførelse som våtløperpumpe med integrert, luftkjølt frekvensomformer.

Bruk

Helautomatisk vannforsyning og trykkøkning i innløpsmodus, enten fra offentlig vannverk eller tank i en høyde på minst 0,5 m over pumpen, for private, forretningsmessige, industrielle og kommunale applikasjoner (en reservepumpe skal leveres iht. kravene i DIN 1988 og DIN EN 806).

Tillatte transportmedier er vanligvis vann som ikke angriper konstruksjonsmaterialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler, som:

 • Drikkevann
 • Kjølevann
 • Prosessvann
 • Brannvann (unntatt for brannslokningsanlegg iht. DIN 14462 og med godkjenning fra lokale brannvernmyndigheter)

Utrustning/funksjon

1 pumpe i serien MVISE med våtløpermotor og turtallsregulering via integrert frekvensomformer, montert på høydejusterbar, forsinket grunnramme i stål.

Alle komponenter som kommer i kontakt med medier, er korrosjonsbestandige.

På trykksiden:

 • Stengeventil
 • Tilbakeslagsventil
 • Tilbakeslagsventil
 • Membrantrykktank 8 l, PN 16
 • Trykksensor 4..20 mA
 • Manometer

på sugesiden:

 • Trykksensor 4..20 mA
 • Manometer

Leveringsomfang

 • Fabrikkmontert og tilkoblingsklart trykkøkningsanlegg kontrollert mht. funksjon og tetthet
 • Emballasje
 • Monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 206

SiBoost Smart

Kompakt trykkøkningsanlegg med integrert turtallsregulering

1

Antall pumper

MVISE

Pumpeserie

2

Nominell væskestrøm/[m³/h] for enkeltpumpen

06

Antall enkeltpumpetrinn

Tekniske spesifikasjoner

 • Nettilkobling 3~400 V, 50 Hz
 • Maks. medietemperatur +50 °C
 • Omgivelsestemperatur maks. 40 °C
 • Driftstrykk 16 bar
 • Innløpstrykk 6 bar
 • Nominell diameter for tilkobling: Rp 1¼ - Rp 1½
 • Turtallsområde 1100–2750 o/min
 • Beskyttelsesklasse IP44

Materialer

MVISE 2-8 m³/h

 • Pumpehus av 1.4301 [AISI 304]
 • Hydraulikk av 1.4301 [AISI 304]
 • EPDM-tetning

Beskrivelse/konstruksjon

Grunnramme: Forsinket stål med høydejusterbare vibrasjonsdempere for omfattende flankelydisolering samt integrerte løftepunkter

Røropplegg: Komplett rørnett i rustfritt stål på trykksiden, egnet for tilkobling av alle typer rørmaterialer som benyttes innen bygningsteknikk. Rørnettet er lagt i henhold til trykkøkningsanleggets totalytelse.

Pumper: Det brukes 1 pumpe i serien MVISE 2, 4, 8. De vannkjølte frekvensomformerne som er montert på pumpemotoren, muliggjør trinnløs reguleringsdrift mellom 20 Hz og maks. 50 Hz for alle pumper i denne serien. Alle pumpedeler som kommer i berøring med mediet, er av rustfritt stål.

Armaturer: pumpen er utstyrt på trykksiden med en stengeventil med DVGW-kontrollmerke og en tilbakeslagsventil med DVGW-merking

Membrantrykktank: 8 l/PN 16 montert på utløpssiden med en membran av butylgummi, med DVGW/KTW-godkjenning, ufarlig iht. regelverket for næringsmidler; utstyrt med kuleventil med tømme- og gjennomstrømningsventil med DVGW/KTW-godkjenning iht. DIN 4807 for kontroll- og vedlikeholdsformål.

Trykkovervåkning: 2 trykksensoren: 4..20 mA, montert på trykk- og sugesiden.

Trykkvisning: Manometer montert på suge- og utløpssiden

Andre utførelser på forespørsel

Totalkarakteristikk

Wilo-SiBooost Smart 1 MVISE

Produkt

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre