Kontakt

+47 22 80 45 70

Stålfjæra 15
0975 Oslo, Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Spesielle egenskaper/produktfordeler

 • Robust system med høytrykkssentrifugalpumper i rustfritt stål i produktserien Helix VE med integrert frekvensomformer
 • Overproporsjonalt stort reguleringsområde fra 25 Hz til maksimalt 60 Hz
 • Trykktapsoptimert samlet anlegg
 • Integrert tørrkjøringsregistrering med automatisk utkobling via elektronikk for motorregulering
 • Høy reguleringskvalitet takket være det anvendte reguleringsapparatet SCe, med LC-display, enkel navigasjon og innstilling via dreieknapp

Seriebeskrivelse

Konstruksjon

Høyeffektivt, tilkoblingsklart vannverk (normaltsugende) med 2 til 4 parallellkoblede, vertikalt monterte høytrykkssentrifugalpumper (rustfritt stål) i tørrløperutførelse fra serien Helix VE. Alle pumpene har luftkjølt frekvensomformer, inkl. Smart Controller SCe

Bruk

 • Helautomatisk vannforsyning og trykkøkning i boliger, kontorbygg og offenlige bygninger, hoteller, sykehus, varehus samt i industrisystemer
 • Transport av drikkevann, industrielt vann, kjølevann, brannvann (unntatt for brannslukningsanlegg iht. DIN 14462 og med godkjenning fra det lokale brannvernet) eller andre typer forbruksvann som ikke angriper materialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler

Typenøkkel

Eks.: Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE …1004
SiBoost Anlegg for trykkøkning til bruk i industrien
SmartKontrollenhet Smart Controller SCe for pumper med frekvensomformer
4Antall pumper
Helix VEPumpeserie
10Nominell væskestrøm [m3/t] for enkeltpumpen
04Antall trinn på enkeltpumpen

Tekniske spesifikasjoner

 • Nettilkobling 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Medietemperatur maks. +50 °C (+70 °C som opsjon)
 • Omgivelsestemperatur maks. 40 °C
 • Driftstrykk 16 bar (25 som opsjon)
 • Innløpstrykk 10 bar
 • Tilkoblingsdimensjoner på utløpssiden R 1½" - DN 200
 • Tilkoblingsdimensjoner på innløpssiden R 1½" - DN 200
 • Turtallsområde 1500 -3770 o/min
 • Beskyttelsesklasse: IP 54 (kontrollenhet SCe)
 • Sikring A, AC 3 på nettverkssiden iht. motoreffekt og energileverandørens forskrifter
 • Tillatte transportmedier (andre medier på forespørsel):
  • Drikkevann og oppvarmet drikkevann
  • Kjølevann
  • Brannvann
  Merknad til transportmedier: Tillatte transportmedier er generelt vann, som ikke angriper konstruksjonsmaterialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler.Anlegget samsvarer med DIN 1988 (EN 806)

Egenskaper/funksjon

 • 2-4 pumper pr. anlegg i seriene Helix VE 2 til Helix VE 52, med IE4-ekvivalent normmotor og trinnløs reguleringsdrift med integrert frekvensomformer på hver pumpe
 • Automatisk pumpestyring via Smart Controller SCe
 • Komponenter som kommer i kontakt med mediet er korrosjonsbestandige
 • Grunnramme i forsinket stål med høydejusterbare vibrasjonsdempere for flankelydisolering
 • Stengeventil på suge- og trykksiden på hver pumpe
 • Tilbakeslagsventil på trykksiden på hver pumpe
 • Membrantrykktank 8 l, PN16 på trykksiden
 • Trykkgiver på trykksiden
 • Manometer på trykksiden
 • Vanntilførselssikring og manometer som opsjon, sugeside

Beskrivelse/konstruksjon

 • Grunnramme: Stål forsinket, med høydejusterbare svingningsdempere for en omfattende flankelydisolering og integrerte løfteinnretninger; andre utførelser på forespørsel
 • Røropplegg: Komplett rørlegging i edelstål, egnet for tilkobling av alle tradisjonelle rørledningsmaterialer; rørleggingen er dimensjonert i henhold til den hydrauliske totaleffekten til trykkøkningsanlegget
 • Pumper: Det benyttes 2 til 4 pumper i produktseriene Helix VE 2 til Helix VE 52, som er koblet parallelt. De luftkjølte frekvensomformerne som er montert på pumpemotoren, muliggjør trinnløs reguleringsdrift mellom 25 Hz og maks. 60 Hz for alle pumper i denne serien. Alle pumpedeler som kommer i kontakt med mediet er for seriene Helix VE 2 til Helix VE 16 eller av rustfritt stål/grått støpejern KTL-belagt for seriene Helix VE 22 til Helix VE 52; andre utførelser på forespørsel. KTW/WRAS/ACS-godkjennelse for alle deler som kommer i berøring med mediet
 • Fittings: Hver pumpe er utstyrt med en sperrearmatur med DVGW‐kontrollmerke på suge- og trykksiden, samt en tilbakeslagsforhindrer med DVGW/KTW-godkjenning på trykksiden
 • Membrantrykktank: 8 l/PN16 montert på utløpssiden med en membran av butylkautsjuk, med DVGW/KTW-godkjenning, ubetenkelig slik det kreves i regelverket for næringsmidler for kontroll- og vedlikeholdsformål, utstyrt med en sperrekulekran med tømme- og gjennomstrømningsfitting med DVGW/KTW-godkjenning iht. DIN 4807
 • Trykkgiver: 4 til 20 mA, montert på sluttrykksiden for aktivering av den sentrale Comfort Controller SC
 • Trykkvisning: Manometer (ø 63 mm) anordnet på endetrykksiden; trykkvisning av sluttrykket i tillegg digitalt i det alfanumeriske LCD-displayet til Smart Controller SC
 • Koblingsenhet/regulator: Anlegget er utstyrt med en Smart Controller SC som standard

Materialer

Helix VE 2 til Helix VE 16

 • Løpehjul, venturirør, nivåhus i edelstål 1.4307
 • Pumpehus i edelstål 1.4301.
 • Aksel i rustfritt stål 1.4057
 • 1.4404 akselbeskyttelseshylse
 • O-ringtetninger av EPDM (FKM-tetning på forespørsel)
 • Røropplegg i rustfritt stål 1.4301

Helix VE 22 til Helix VE 52

 • Løpehjul, venturirør, nivåhus i edelstål 1.4307
 • Pumpehus i katodisk dypplakkert EN-GJL 250 grått støpejern
 • Aksel i rustfritt stål 1.4057
 • 1.4404 akselbeskyttelseshylse
 • O-ringtetninger av EPDM (FKM-tetning på forespørsel)
 • Røropplegg i rustfritt stål 1.4301

Dette følger med

 • Fabrikkmontert trykkøkningsanlegg klart til tilkopling kontrollert mht. funksjon og tetthet
 • Emballasje
 • Monterings- og driftsveiledning

Opsjoner

Ytterligere nettilkoblinger på forespørsel

Merknader til planlegging

Innløpstrykk

Ved dimensjonering av anlegget må man ta hensyn til maks. innløpstrykk (se Tekniske spesifikasjoner). Maks. tillatt innløpstrykk beregnes ut i fra anleggets maksimale driftstrykk minus pumpens maksimale løftehøyde ved Q = 0.

Trykkreduserer

Varierende innløpstrykk kompenseres ved hjelp av en integrert turtallsregulering som fins i alle enkeltpumper såfremt trykksvingningene ikke er større enn differansen mellom nominell trykkverdi og nulløftehøyden til enkeltpumpen ved minimums turtall (20 Hz eller 25 Hz-drift). Er trykksvingningene større, må det installeres en trykkreduksjonsventil foran anlegget

Væskestrøm

Inntil 240 m3/t (66 l/s) anleggskonfigurasjon iht. DIN 1988 (EN 806); med reservepumpe inntil 320 m3/t (88 l/s), ved drift av reservepumpe som ekstra topplastaggregat.

Sikkerhetsbryter for jordfeil

Ved installasjon av sikkerhetsbrytere for jordfeil i forbindelse med frekvensomformere, må det bare brukes allstrømsensitive sikkerhetsbrytere for jordfeil iht. DIN/VDE 0664.

Tørrkjøringsvern Wilo-WMS

Pumpen av serie Helix VE som anvendes er allerede utstyrt med en integrert tørrkjøringsregistrering som sikkerhetinnretning for pumpen. Likevel er det nødvendig å montere et tørrkjøringsvern hvis trykkøkningsanleggene kobles direkte til et offentlig forsyningsnett; gjennom dette forhindres en mulig senkning av forsyningstrykket i forsyningsledningen til verdier under 1,0 bar. Vennligst oppgi bestilling samtidig som du bestiller trykkøkningsanlegget. Tørrkjøringsvernet blir da montert og kablet i trykkøkningsanlegget og funksjonen testet av Wilo i en avsluttende funksjonskontroll.

Normer/direktiver

Hele systemet tilsvarer til sammen kravene i

 • DIN 1988 del 5
 • DIN 1988 del 6* (**)

* Følg anvisningene i DIN 1988 (EN 806) og anvisningene fra vannverket. Med hensyn til de elektriske komponentene oppfyller anlegget kravene i

 • VDE 0100 del 430 / del 540
 • VDE 0110 del 1 / del 2
 • VDE 0660 del 101 / del 107 og
 • DIN 40719/IEC 754

For bruk og drift av trykkøkningsanlegg må man generelt følge bestemmelsene i DIN 1988 (EN 806). (**)Dette gjelder ikke for brannslukningsanlegg iht. DIN 14462. Forespør separat om dette!

Totalkarakteristikk

Totalkarakteristikk

Nedlastinger

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sideantall 72

PDF (46 MB)

Laste ned

Wilo-Control SC-Booster (SC, SC-FC, SCe)

Article Number 2535460
Edition 2013-03
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 156

PDF (5 MB)

Laste ned

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1508
Versjonsnummer 03
Sideformat A4
Sideantall 45

PDF (3 MB)

Laste ned

Wilo-Helix VE 22-36-52

Article Number 4151995
Edition 1601
Versjonsnummer 05
Sideformat A4
Sideantall 44

PDF (9 MB)

Laste ned

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Versjonsnummer 04
Sideformat A4
Sideantall 40

PDF (8 MB)

Laste ned

Produkt

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre