Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-Stratos-D

Seriebeskrivelse

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Energisparing ved høyere systemeffektivitet med Q-Limit-funksjon (væskestrømbegrensning)
 • Forbedret energieffektivitetsindeks EEI (<0,23 hos alle dobbeltpumper)
 • Optimert display for bedre avlesbarhet og betjening
 • Plassparende installasjon takket være kompakt konstruksjon og plasseringsuavhengig LC-display
 • Modulært konsept for anknytning til alle gjengse buss-systemer (f.eks. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Dobbeltpumpestyring med ettermontering av IF-moduler
 • Velprøvd kvalitet og pålitelighet

Utløpsprogram

Den høyeffektive pumpen Wilo-Stratos tas slutten av mars 2020 ut av programmet etter 19 fremgangsrike år. Den skal erstattes i sin helhet med den nye smartpumpen Wilo-Stratos MAXO. Vi fortsetter suksess-serien Stratos med den nye pumpeteknologien Stratos MAXO.

Konstruksjon

Dobbelt våtløpersirkulasjonspumpe med flenstilkobling, EC-motor med automatisk effekttilpasning

Bruk

Alle systemer for vannbåren oppvarming, klimaanlegg, lukkede kjølekretsløp, og industrielle sirkulasjonsanlegg.

Utrustning/funksjon

Driftsmoduser

 • Manuell drift (n=constant)
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Δp-T for temperaturstyrt differansetrykk (kan programmeres via IR-stick, IR-monitor, Modbus, BACnet, LON eller CAN)
 • Q-Limit for begrensning av den maksimale væskestrømmen (innstilling bare via IR-stick)

Manuelle funksjoner

 • Innstilling av driftstype
 • Innstilling av nominelt differansetrykk
 • Innstilling automatisk senkedrift
 • Innstilling pumpe PÅ/AV
 • Innstilling av turtall (manuell innstilling)

Automatiske funksjoner

 • Trinnløs effektjustering tilpasset driftsmodusen
 • Automatisk senkedrift
 • Deblokkeringsfunksjon
 • Softstart
 • Komplett motorvern med integrert utløsningselektronikk

Eksterne styringsfunksjoner

 • Styringsinngang "Prioritet AV" (mulig med Stratos IF-moduler)
 • Styringsinngang „Prioritet Min“(mulig med Stratos IF-moduler)
 • Styringsinngang „Analog In 0 - 10 V“ (fjernjustering av turtall) (mulig med Stratos IF-moduler)
 • Styringsinngang „Analog In 0 - 10 V“ (fjernjustering av nominell verdi) (mulig med Stratos IF-moduler)

Meldings- og indikeringsfunksjoner

 • Enkelt/samlefeilmelding (potensialfri NC (normalt lukket)) (kan programmeres med IR-stick/IR-monitor)
 • Samlefeilmelding (potensialfri åpner)
 • Enkeltdriftsmelding (normalt åpen) (mulig med Stratos IF-moduler)
 • Feilmeldingslampe
 • LC-display for visning av pumpedata og feilkoder

Dataoverføring

 • Infrarødt grensesnitt for trådløs dataoverføring med IR-stick/IR-monitor
 • Serielt, digitalt Modbus RTU-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon BA via bussystem RS485 (mulig med Stratos IF-moduler)
 • Serielt, digitalt BACnet MS/TP Slave-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon BA via bussystem RS485 (mulig med Stratos IF-moduler)
 • Serielt, digitalt CAN-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon BA via et CAN-bussystem (mulig med Stratos IF-moduler)
 • Serielt, digitalt LON-grensesnitt for tilkobling til et LONWorks-nettverk (mulig med Stratos IF-moduler)
 • Serielt, digitalt PLR-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon BA via Wilo-grensesnittkonverter eller firmaspesifikke koblingsmoduler (mulig med Stratos IF-moduler)

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumper)

 • Hoved-/reservedrift (automatisk omkobling ved feil / tidsavhengig pumpeveksel): forskjellige kombinasjoner med Stratos IF-moduler (tilbehør) mulig
 • Parallelldrift (optimert virkningsgrad på inn- og utkobling av topplast): ulike kombinasjoner med Stratos IF-moduler (tilbehør) mulig

Utrustning

 • Flensutførelser:
 • Standardutførelse for pumper DN 32 til DN 65: Kombiflens PN 6/10 (flens PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6 og PN 16,
 • Standardutførelse for pumper DN 80: Flens PN 6 (dimensjonert PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6,
 • Spesialutførelse for pumpene DN 32 til DN 80: Flens PN 16 (ifølge EN 1092-2) for motflens PN 16,
 • Dobbelt omkoblingsspjeld i pumpehuset
 • Kortplass for opsjonell utvidelse med Wilo IF-moduler

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Inkl. underlagsskiver for flenseskruer (ved nominell diameter for tilkobling DN 32 - DN 65)
 • Inkl. monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-Stratos-D 40/1-8

Stratos

Høyeffektiv pumpe (flenspumpe), elektronisk regulert

D

Dobbeltpumpe

40/

Nominell diameter for tilkobling

1-8

Nominelt løftehøydeområde [m]

Tekniske spesifikasjoner

 • Tillatt temperaturområde -10 °C til +110 °C
 • Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Flensanslutning DN 32 til DN 80
 • Maks. driftstrykk standardutførelse: 6/10 bar eller 6 bar (spesialutførelse: 10 bar eller 16 bar)

Materialer

 • Pumpehus: Grått støpejern
 • Aksel: Rustfritt stål
 • Lager: Metallbelagt kull
 • Løpehjul: Plast

Beskrivelse/konstruksjon

 • Våtløpersirkulasjonspumpe med EC-motor og integrert automatisk effekttilpasning
 • Grønn-knapp-teknologi og grafisk display
 • Motorvern med utløserelektronikk
 • Støpsel for funksjonsutvidelse med opsjonale IF-moduler for bygningsautomasjon
 • Løpehjul med tredimensjonalt krummede skovler og kunststoffspalterør av karbonfiberkomposittmateriale

Totalkarakteristikk

Stratos-D

Nedlastinger

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Artikkelnummer 2132720
Utgave 2016-04
Versjonsnummer 04
Sideformat 148.2 x 209.9 mm
Sideantall 198

PDF (9 MB)

Laste ned

PDF: Wilo-Stratos-D

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre