Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-Yonos ECO...-BMS

Seriebeskrivelse

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Potensialfri samlefeilmeldekontakt (SSM) for forbindelse til eksterne overvåkningsenheter (f.eks. bygningsautomasjon) og styreinngang 0-10 V
 • Styrekabel (4 ledere, 1,5 m) for tilkobling av SSM og 0-10 V.
 • Wilo-Connector
 • Seriemessig varmeisolering
 • Pumpehus med katodisk dypplakkering (KTL-belegg) beskytter mot korrosjon ved kondensdannelse

Konstruksjon

Våtløpersirkulasjonspumpe med skruforbindelse, EC-motor med automatisk effekttilpasning.

Bruk

Alle systemer for vannbåren oppvarming, klimaanlegg, lukkede kjølekretsløp, og industrielle sirkulasjonsanlegg.

Utrustning/funksjon

Driftsmodi

 • Manuell drift (n=constant)
 • ∆p-c for konstant differansetrykk
 • ∆p-v for variabelt differansetrykk

Manuelle funksjoner

 • Innstilling av driftstype
 • Innstilling av nominelt differansetrykk

Automatiske funksjoner

 • Trinnløs effektjustering tilpasset driftsmodusen
 • Deblokkeringsfunksjon
 • Softstart
 • Komplett motorvern med integrert utløserelektronikk

Eksterne styringsfunksjoner

 • Styringsinngang „Analog In 0 - 10 V“ (fjernjustering av turtall)

Meldings- og visningsfunksjoner

 • Samlefeilmelding (potensialfri åpner)

Egenskaper

 • Nøkkelansats på pumpen
 • Elektro-hurtigtilkobling med Wilo-Connector
 • Styrekabel (4 ledere, 1,5 m) for tilkobling av SSM og 0-10 V.
 • Blokkerstrømsikker motor
 • Varmeisolering som standard for oppvarmingsbruk

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Varmeisolering
 • Wilo-Connector
 • Styrekabel
 • Tetninger
 • Monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-Yonos ECO 30/1-5-BMS

Yonos ECO

Høyeffektiv pumpe (pumpe med gjengeanslutning)

30/

Nominell diameter for tilkobling

1-5

Nominelt løftehøydeområde [m]

BMS

Building-Management-System for forbindelse til bygningsautomasjonen

Tekniske spesifikasjoner

 • Transportmedietemperatur -10 °C til +110 °C (ved maks. omgivelsestemperatur +25 °C)
 • Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
 • Beskyttelsesklasse IP 44
 • Skrueforbindelse Rp 1 og Rp 1¼
 • Maks. driftstrykk 10 bar

Totalkarakteristikk

Yonos ECO-BMS

Nedlastinger

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 40

PDF (6 MB)

Laste ned

Wilo-Yonos ECO-BMS

Artikkelnummer 2150705, 2157689
Utgave 1705
Versjonsnummer 02
Sideformat A4
Sideantall 27

PDF (3 MB)

Laste ned

Wilo-Yonos ECO-BMS

Artikkelnummer 2150705
Utgave 2017-05
Versjonsnummer 02
Sideformat 148.2 x 209.9 mm
Sideantall 182

PDF (10 MB)

Laste ned

Produkt

PDF: Wilo-Yonos ECO...-BMS

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre