Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10 | Wilo
Kan avvike fra bildet

Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10

Artikkelnummer: 2164670
NRF-nummer: 9007023
NOK 24.678,-
Veiledende pris (ekskl. MVA)
Tekniske data
Hydrauliske data
Maks. driftstrykk PN 10 bar
Min. medietemperatur Tmin 0 °C
Maks. medietemperatur T 80 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin 0 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 40 °C
Maks. tillatt total hardhet i drikkevannssirkulasjonssystemer 3,57 mmol/l (20 °dH)
Motordata
Energieffektivitetsindeksen (EEI) ≤0,19
Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
Nominell motorytelse P2 0,13 kW
Nominell strøm IN 1,05 A
Min. turtall nmin 750 1/min
Maks turtall nmax 3600 1/min
Effektforbruk (min) P1 min 7 W
Effektforbruk P1 max 160 W
Støyemisjon EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Turtallsregulering Frekvensomformer
Isolasjonsklasse F
Beskyttelsesklasse motor IPX4D
Motorvern Internt vern mot overopphetning og overstrøm
Materialer
Pumpehus Rustfritt stål
Løpehjul PPS-GF40
Aksel Rustfritt stål
Material lager Grafittkull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden G 2
Rørtilkobling på trykksiden G 2
Monteringslengde l0 180 mm
Funksjon
Reguleringsmodus
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Q-Limit for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Reguleringsfunksjon Dynamic Adapt Plus
 • ΔT for regulering av differansetemperatur
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. for konstant regulering av differansetemperatur
 • PID-regulering
 • Konstant turtall (n-const.)
Spesialfunksjoner i serien
 • Omkobling varme/kjøling
 • Termisk desinfisering
 • Senkedrift
 • Måle varme termisk
 • Kjølemengdemåling
 • Knappesperrefunksjon
 • No-Flow Stop
 • Justerbar væskestrømbegrensning
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil- og varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefaling
Flerpumpedrift
 • Hoved-/reservedrift
 • Parallelldrift
Måleverdiregistrering Varme- og kjølemengdemåling
Visning display
 • Settpunkt
 • Faktisk løftehøyde
 • Er-væskestrøm
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Temperatur (utførelse «-R7»: faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Reguleringstype
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)
Visning display (kan velges i tillegg)
 • Turtall
 • Varmemengde
 • Kjølemengde
 • Driftstimer
 • Nettspenning
 • Advarsel
 • Feilmelding
Luftefunksjon Ja
Utrustning
Godkjenninger og merkinger
 • CE
 • VDE
 • EAC
Kuldeisolasjonskappe Som tilbehør
Skjerm Grafisk fargedisplay (4,3 tommer)
Informasjonsvisning Comfort-utførelse: LC-display (stort) for visning av løftehøyde, transportvolum, aktuelt og kumulert effektforbruk.
Pumpestyring Elektronisk regulert pumpe (høyeffektiv pumpe)
Elektro-hurtigkobling Wilo-Connector
Isoleringsinnkapsling Ja
Konnektivitet
Tilgang via Wilo-Assistant app Nei
Standard analog melding
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
BUS-kommunikasjon via ekstra tilbehør
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Forbindelse til Wilo-Smart Cloud Via Wilo-Smart Gateway
Digitalinngang
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAKS
 • MANUAL (BMS AV)
 • Tastelås
 • Omkobling varme-/kjøledrift
Digitalutgang
 • SSM
 • SBM
Trådløs dataoverføring og fjernbetjening Bluetooth

Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, ekstrautstyr: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: samlefeilmelding (åpner i henhold til VDI 3814, belastbarhet 1 A, 250 V ~)

Priser
Veiledende pris (ekskl. MVA) NOK 24.678,-
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
Artikkelnummer 2164670
EAN-nummer 4048482700120
NRF-nummer 9007023
Farge grønn/svart/sølv
Minste bestillingsmengde 1
Tilgjengelighet på markedet 2018-11-01
Forrige modell artikkelnummer 2090470
Forrige modell betegnelse Stratos-Z 30/1-8 PN 10
Emballasje
Emballasjetype Kartong
Pakningsegenskap Transportemballasje
Antall per palle 32
Antall per lag 8
Mål og vekt
Lengdemål med forpakning 400 mm
Lengde L 335 mm
Høydemål med forpakning 263 mm
Høyde H 180 mm
Breddemål med forpakning 300 mm
Bredde W 210 mm
Ca. bruttovekt m 8,6 kg
Ca. nettovekt m 7,5 kg
Annonseringstekst

Premium smartpumpe Wilo-Stratos MAXO-Z

Høyeffektivitet-Inline våtløperpumpe med EC-motor og elektronisk effekttilpasning. Kan brukes for drikkevann samt vannbåren varme, kaldtvann og vann/glykol-blandinger. Energieffektivitetsindeks (EEI) mellom ≤ 0,17 og ≤ 0,19, avhengig av pumpetype.

Reguleringstyper:

 • Permanent, automatisk effekttilpasning til anleggsforholdene uten angivelse av settpunkt Wilo-Dynamic Adapt plus. Inntil 20 % strøminnsparing sammenlignet med reguleringstype dp-v.
 • Konstant temperatur (T-const., fabrikkinnstilling)
 • Konstant differansetemperatur (dT-const.)
 • Behovstilpasset væskestrømoptimalisering av forsyningspumpen gjennom kommunikasjon med flere pumper i et nettverk (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant væskestrøm (Q-const.)
 • Differansetrykkregulering dp-c hos et fjerntliggende punkt i rørsystemet (minimumspunktregulering)
 • Konstant differansetrykk (dp-c)
 • Variabelt differansetrykk (dp-v) med opsjon for angivelse av nominelt driftspunkt
 • Konstant turtall (n-const.)
 • Brukerdefinert PID-regulering

Funksjoner:

 • Varmemengdemåling
 • Kjølemengdemåling
 • Automatisk utkobling av pumpen ved null gjennomstrømning (No-Flow Stop)
 • Omkobling mellom varme- og kjøledrift (automatisk, ekstern eller manuell)
 • Justerbar væskestrømbegrensning med Q-Limit-funksjon (Qmin og Qmaks)
 • Driftstyper for dobbeltpumper: Optimalisert virkningsgrad i parallelldrift for dp-c og dp-v, hoved-/reservedrift
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil-/varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefalinger
 • Luftefunksjon for automatisk lufting av rotorkammeret
 • Automatisk nattsenking
 • Automatisk antiblokkering og integrert komplett motorvern
 • Tørrkjøringsregistering
 • Automatisk registrering av termisk desinfisering (for bruksvannsirkulasjon) i forbindelse med en separat temperatursensor

Visning:

 • Reguleringstype
 • Settpunkt
 • Volumstrøm
 • Temperatur
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)

Utførelse:

 • 2 konfigurerbare analoge innganger: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA og konvensjonell PT1000; strømforsyning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbare digitale innganger (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Varming/kjøling, Manuell overstyring (bygningsautomasjon frakoblet), betjeningslås (tastelås og fjernbetjenings-konfigurasjonsbeskyttelse))
 • 2 konfigurerbare meldereleer for drifts- og feilmeldinger
 • Innstikk for Wilo-CIF-modul med grensesnitt for bygningsautomasjon (valgfritt tilbehør: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss for kommunikasjon mellom Wilo-produkter, f.eks. Multi-Flow Adaptation, dobbeltpumpedrift og Wilo-Smart Gateway
 • Integrert temperatursensor
 • Automatisk nøddrift ved unntakstilstander (pumpeturtall kan angis), f.eks. ved bortfall av busskommunikasjonen eller av sensorverdier
 • Grafisk fargedisplay (4,3 tommer) med enknapps håndbetjening
 • Avlesing og innstilling av driftsdata med bl.a. opprettelse av en oppstartsprotokoll via Bluetooth (uten spesielt tilbehør) ved hjelp av appen Wilo Assistant
 • Oppdagelse av kabelbrudd hos analoge signaler (i forbindelse med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utvendig montering med værbeskyttelse mulig, med monterings- og driftsveiledning
 • Forhåndsinnstilt dato og klokkeslett
 • Varmeisolerende mantel for oppvarmingsformål

Leveringsomfang:

 • Pumpe
 • Optimert Wilo-Connector
 • 2x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Underlagsskiver for flensskruer M12 og M16 (ved tilkoblingsdimensjoner DN 32 til DN 65)
 • 2x tetninger ved gjengetilkobling
 • Isoleringsinnkapsling
 • Monterings- og driftsveiledning kompakt

Valgfritt tilbehør:

 • Kuldeisolering ClimaForm for å forhindre kondensatdannelse
 • CIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN
 • PT 1000 (B) rørsensor (for bruksvann)
 • PT 1000 (AA) sensor til installasjon i senkehylse
 • Differansetrykkgiver
Driftsdata
Maks. medietemperatur Tmax 80 °C
Min. medietemperatur Tmin 0 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin 0 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 40 °C
Temperaturområde ved maks. omgivelsestemperatur +40 °C T -10...+110
Maks. driftstrykk PN 10 bar
Minste innløpshøyde ved 50 °C 3 m
Minste innløpshøyde ved 95 °C 10 m
Minste innløpshøyde ved 110 °C 16 m
Maks. tillatt total hardhet i drikkevannssirkulasjonssystemer 3,57 mmol/l (20 °dH)
Motordata
Energieffektivitetsindeksen (EEI) ≤0,19
Støyemisjon EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
Effektforbruk P1 max 160 W
Min. turtall nmin 750 1/min
Maks turtall nmax 3600 1/min
Beskyttelsesklasse motor IPX4D
Kabelskjøt med gjenger 5 x M16x1.5
Materialer
Pumpehus Rustfritt stål
Løpehjul PPS-GF40
Aksel Rustfritt stål
Material lager Grafittkull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden G 2
Rørtilkobling på trykksiden G 2
Monteringslengde l0 180 mm
Informasjon om bestillingsplasseringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
Ca. nettovekt m 7,5 kg
Artikkelnummer 2164670
NRF-nummer 9007023
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226401
Utgave 2023-02
Sideantall 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226400
Utgave 2023-02
Sideantall 60
Språk no
PDF (4 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikkelnummer 2209011
Utgave 2022-11
Sideantall 72
Språk språknøytral
PDF (28 MB)

Versjonsnotater

Versjonsnotater Stratos MAXO

Artikkelnummer 2212705
Utgave 2021-04
Sideantall 60
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
BIM/CAD
Services

Wilo har lange tradisjoner for nært samarbeid med installatører og anleggskonstruktører. Wilo kundeservice for storkunder er en viktig del av partnerskapsfilosofien vår. Sammen utvikler vi et servicekonsept som passer dine individuelle krav – og som sammen med vår knowhow og personlige rådgivning sørger for at anleggene dine arbeider så energieffektivt, driftssikkert og kostnadsgunstig som mulig. Vår kompetente Wilo-serviceteknikere hjelper deg raskt og pålitelig.

Få vite mer

Anbefalte tjenester

Anleggsoptimalisering
Anleggsoptimalisering våtløperpumper
    
2219250

Wilo-service tilbyr en proaktiv anleggsoptimalisering ved hjelp av optimalisering av innstillingene og gjennomføring av mindre tilpasninger for å garantere driftssikkerheten. Anleggsoptimaliseringen omfatter blant annet:

 • Overhaling av pumper/anlegg for å gjenopprette fullstendig ytelse
 • Opprusting av eldre anlegg med nye teknologier eller funksjoner for å spare investeringsutgifter (ettermontering)
Energy Solutions
Energy Solutions våtløperpumper
    
2219285

Wilo-service tilbyr en proaktiv planleggingsstøtte for å finne mulige energiinnsparinger. Vår service oppretter en oversikt over de installerte pumpene eller anleggene for å vise hvordan energiforbruket kan reduseres. Vi tilbyr målrettet rådgivning og analyse, inkludert integrering av transportmidler samt en omfattende planleggingsstøtte ved bytte til høyeffektive teknologier. Wilo-Energy Solutions omfatter følgende tjenester:

 • Detaljert evaluering av livsløpskostnadene (LCC-analyse)
 • Energirevisjon, inkludert informasjon om energiinnsparingspotensialet
 • Proaktiv anbefaling av utskiftingsalternativer
 • Forbedring av miljøregnskapet til anlegget
 • Planleggingsstøtte ved bytte til Wilo høyeffektive pumper

Ytterligere tjenester

Prosjektrådgivning
Prosjektrådgivning våtløperpumper
    
2219320

Wilo støtter under planleggingsfasen for å sikre kvalitet og kostnadseffektivitet. Vår kompetente og kvalifiserte Wilo-service støtter deg med anbefalinger og teknisk rådgivning under hele prosjektet.

Prosjektrådgivningen omfatter følgende tjenester:

 • Regelmessige besøk på anlegget for å sikre informasjons- og rådgivningskvaliteten
 • Teknisk rådgivning, også tilgjengelig på anlegget
 • Statusrapport med anbefalinger etter besøket
 • Omfattende planleggingsstøtte fra en Wilo-ekspert
Installasjon
Installasjon våtløperpumper
    
2219355

Wilo-Service tilbyr installasjon av pumpene eller pumpesystemene våre. Vi tilbyr en End-to-End-prosess fra registrering av informasjon på stedet til installasjon av produktet vårt i hele fabrikken. En optimal installasjonsinnstilling og samspillet mellom forskjellige enkeltfaktorer legger grunnlaget for langsiktig driftssikkerhet.

Installasjonen omfatter:

 • Profesjonell inspeksjon
 • Levering av komponenter/materialer fra Wilo og tredjeparts leverandører
 • Installasjon av rørledninger og elektronikk
 • Testkjøring
Oppstart
Oppstart våtløperpumper
    
2219390

Det anbefales å la Wilos kundeservice starte opp pumpen(e)/anlegg(ene) for feilfri funksjon. Det sikrer en optimal innstilling og effektiv drift av systemet. Oppstarten omfatter følgende punkter:

 • Oppstart av anlegg i henhold til sjekklisten
 • Parameterinstilling og innstilling av koblingsanlegget
 • Kontroll og tilpasning av forkompresjon i trykktankene (fylling opp til 80 liter inkl.)
 • Funksjonstest av monterte systemer
 • Praksisorientert driftsveiledning
 • Wilo oppstartprotokoll

Prisen for oppstart gjelder bare for anlegg som er installert i samsvar med monterings- og driftsveiledningen samt etter aktuelle tekniske standarder. Det påløper ingen kostnader for eventuelle nødvendige materialer.

Vedlikehold
Vedlikehold BASIC våtløperpumper
    
2219530

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll av trykktanker som er tilgjengelige
 • Kontroll og ev. tilpasning av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av Wilo. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel
Vedlikehold COMFORT våtløperpumper
    
2219416

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll og eventuelt fylling av eventuelle tilgjengelige trykktanker
 • Kontroll og om nødvendig tilpasning av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Forbruksmateriell er inkludert i avtaleprisen
 • Ingen arbeids- og reisekostnader for oppgaver mellom vedlikeholdsintervaller (under normale servietider)
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av WILO. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel
Vedlikehold PREMIUM våtløperpumper
    
2219545

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll og eventuelt fylling av eventuelle tilgjengelige trykktanker
 • Kontroll av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Forbruksmateriell er inkludert i avtaleprisen
 • Ingen arbeids- og reisekostnader for oppgaver mellom vedlikeholdsintervaller (under og utenfor normale servietider)
 • Oppdatering av programvare
 • Inklusive slitedelene
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av WILO. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel
Reparasjon
Reparasjon våtløperpumper
    
2219609

Ved kontroll på stedet avgjør den kompetenten og erfarne Wilo-service om pumpen kan repareres på stedet eller må sendes til reparasjon på fabrikken. Wilo stiller også reservedelene eller en utskiftningspumpe til rådighet for å gjenopprette driftssikkerheten til anlegget.

Reparasjonen omfatter:

 • Kontroll og opphevning av feilårsaker ved hjelp av erfarne Wilo-eksperter
 • Uforpliktende forhåndskostnadsoverslag for reparasjoner
 • Elektrisk-hydraulisk prøvekjøring for å sikre korrekte data med tanke på funksjonalitet, kvalitet og effekt på pumpen eller anlegget
 • Belegging av ulike pumpe- eller anleggskomponenter for en optimalisert effektivitetsfaktor
 • Utelukkende bruk av originale reservedeler
 • Reparasjonsdokumentasjon i servicerapport