Kontakt

+47 22 80 45 70


Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo
Norge

Åpningstider mandag - fredag: 08:00-16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30-12:00

Comfort CO-4 Helix V 5204/K/CC | Wilo

Virkelig produkt kan avvike fra bilde

Comfort CO-4 Helix V 5204/K/CC

Tekniske data
Annonseringstekst

Kompakt-trykkøkningsanlegg iht. DIN 1988 og DIN EN 806, for direkte eller indirekte tilkobling. Består av normalsugende, parallellkoblede, vertikale høytrykkssentrifugalpumper av rustfritt stål i tørrløperutførelse. Tilkoblingsklar med røropplegg i edelstål montert på grunnramme, inkl. styrings-/kontrollenhet med alle nødvendige måle- og reguleringsinnretninger.

For helautomatisk vannforsyning og trykkøkning i boliger, kontorbygg og offentlige bygninger, hoteller, sykehus, varehus samt i industrisystemer.

For transport av drikkevann, industrielt vann, kjølevann, brannvann (unntatt for brannslukningsanlegg iht. DIN 14462 og med godkjenning fra det lokale brannvernet) eller andre typer forbruksvann som ikke angriper materialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Robust system i samsvar med alle krav i DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS-godkjenning av pumpen for alle deler som kommer i kontakt med mediet (EPDM-versjon)
 • Høyeffektiv pumpehydraulikk i serien Helix V i forbindelse med IE3-standardmotor på 0,75 kW og mer (valgfritt for lavere motoreffekt)
 • Rotasjonsretningsuavhengig mekanisk tetning på pumper i patronutførelse for enkelt vedlikehold
 • Fleksibel lanterneutførelse muliggjør direkte tilgang til den mekaniske tetningen
 • Utskiftingskobling for utskifting av mekanisk tetning uten demontering av motoren (fra 7,5 kW)
 • Trykktapoptimert hydraulikk i hele anlegget
 • Komponenter som kommer i kontakt med mediet er korrosjonsbestandige
 • Comfort styrings-/kontrollenhet CC, med utvidede funksjoner, minneprogrammerbar mikrocomputerstyring og grafisk berøringsskjerm
 • Testing ved fabrikken og forhåndsinnstilling til det optimale arbeidsområdet (inkl. overtagelsessertifikat i tilslutning til EN10204 - 3.1)

Utrustning/funksjon

 • Høytrykkssentrifugalpumper av rustfritt stål i serien Helix V
 • Grunnramme i elektrolyttforsinket stål med høydejusterbare svingningsdempere for flankelydisolering
 • Stengeventil på suge- og trykksiden på hver pumpe
 • Tilbakeslagsventil på trykksiden på hver pumpe
 • Membrantrykktank 8 l, PN 16 inkl. gjennomstrømningsventil iht. med DIN 4807, trykkside
 • Trykksensor (4-20 mA), trykkside
 • Manometer på trykksiden
 • Automatisk pumpestyring via helelektronisk

Comfort-Controller (CC) i stålblikkhus RAL 7035 struktur, beskyttelsesklasse IP54 med intern styrespenningsforsyning, CPU, analoge og digitale inn- og utgangsmoduler.

Betjening/visning

 • Berøringsskjerm med høy oppløsning og farger for å signalisere driftstilstandene drift / feil / kvittert feil og for symbol- og klartekststøttet menystyring på åtte språk
 • Menystyring med klartekst og symbolvisning
 • Utførlig veiledning og hjelp på skjermen
 • Oppstartsassistent
 • Dataregistrering med CSV-eksport
 • 3 brukernivåer, visning/innstilling av menyspråk, passord, driftsparametere, regulatorparametere
 • Parametere forhåndsinnstilt fra fabrikken for en enkel oppstart
 • Som standard kan tre settpunkter innstilles, settpunkt 2 og 3 som kan aktiveres per kontakt eller tid, ekstern settpunktangivelse via 0/4-20mA-signal
 • Visning av pumpestatus og faktisk trykkverdi
 • Låsbar hovedbryter
 • Drift kan velges med eller uten reservepumpe
 • Driftstimeteller for hver pumpe
 • Driftstimeteller for det samlede anlegget
 • Driftssyklusteller for hver pumpe
 • Driftssyklusteller for det samlede anlegget
 • Feilregister for de siste 35 feilene med tidsstempel via sanntidsur

Regulering

 • Helautomatisk regulering for 1 til 6 uregulerte pumper med sammenlikning av nominelle og faktiske verdier
 • Døgnkoblingsur for f.eks. 2. eller 3. settpunkter
 • Automatisk, lastavhengig innkobling av 1 til n topplastpumpe(r) avhengig av reguleringsverdien trykk - konstant, p-c
 • Driftsmodus for pumpen kan velges fritt (manuell, av, automatisk)
 • Manuell-0-Automatikk-bryter: Forhåndsvalg av driftsmodus for hver pumpe og manuell drift ved reguleringsfeil „Manuell“ (nød-/testdrift på nettet, motorvern tilgjengelig ), „O“ (pumpe koblet ut – innkobling via styring ikke mulig) og „Auto“ (pumpen frigitt for automatisk drift via styringen)
 • Automatisk, innstillbar pumpealternering
 • Pumpealternering i form av driftstidoptimering av driftstimer
  • Alternativt: Syklisk pumpealternering etter innstillbar tid uten hensyn til driftstimer
  • Alternativt via impuls: Ved hver nye forespørsel blir grunnlastpumpen alternert uten at det tas hensyn til driftstimene
  • Alternativ med pumpeforvalg: I den forbindelse kan en pumpe defineres som permanent grunnlastpumpe. Alle topplastpumper alterneres driftstidsoptimert
 • Automatisk, innstillbar pumpetestkjøring (pumpekick)
  • Aktiverbar/deaktiverbar
  • Tiden mellom to prøvekjøringer kan programmeres fritt
 • Sperretider kan programmeres fritt

Overvåkning

 • Utskrift av faktisk verdi i anlegget via analogsignal 0-10 Volt for ekstern måle-/visningsmulighet, 10 Volt tilsvarer sensorsluttverdien
 • Overvåkning av kabelbrudd for sensorstrekning
 • Motorvernbryter/-kontaktorkombinasjon (fra 5,5kW termisk beskyttelsesrelè)
 • Automatisk omkobling til reservepumpe ved feil på en driftspumpe
 • Overvåkning av maks.- og min.-verdier i anlegget med forsinkelsestid og grenser som kan innstilles
 • Overvåkning av maks.- og min.-verdier i anlegget med innstillbar tidsoverlapping
 • Nullmengdetest for utkobling av anlegget hvis det ikke skjer vannuttak (parameter kan instilles)
 • Rørfyllefunksjon for oppfylling av tomme rør (første påfylling av forbrukernettet)
 • Tørrkjøringsbeskyttelse via kontakt, f.eks. for flottørbryter eller trykkbryter

Grensesnitt

 • Potensialfrie kontakter for samledriftsmeldinger og samlefeilmeldinger SBM/SSM
 • Logisk omstillbar SBM og SSM
 • Kontakt for ekstern anleggs-INN/UT-kobling og tørrkjøringsbeskyttelse
 • Ekstern PÅ/AV via kontakt for deaktivering av automatisk drift av anlegget
 • Innganger for viklingsvernkontakt (WSK)-tilkobling
 • ModBus TCP
 • Fjerntilgang via VNC

Ekstra tilbehør (installasjon fra fabrikken eller senere etter teknisk avklaring)

 • Signalkonvertere for 0/ 2-10V til 0/ 4-20mA
 • Signalapparat for PTC-motorvern
 • Enkeltdrifts- og feilmelding
 • Kontrollmodul DDC (ekstern pumpealternering, ekstern pumpetestkjøring, ekstern kvittering, ekstern inn-/utkobling av topplastpumper)
 • Bufret nettadapter
 • Dobbelt sensor
 • Tilkobling til BMS-systemer iht. VDI 3814

Anbefalt tilbehør (må bestilles separat)

 • Monteringssett WMS som tilleggsutstyr som tørrkjøringsvern
 • Fleksible tilkoblingsledninger eller kompensatorer
 • Fortank til systemseparasjon
 • Membrantrykktank
 • Gjengehette ved anlegg med samlet gjenge-røropplegg

Buss-systemer (ekstrautstyr)

 • BACnet, ProfiBus, LON-bus, CAN-bus, Modbus RTU, webserver (Ethernet), GSM-modem
 • Fjernoverføring av data via GPRS-modem mulig

Andre på forespørsel

Samsvar med standarder

 • Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger (TRWI) DIN 1988 (EN 806)
 • Membrantrykktanker/membranekspansjonstanker DIN 4807
 • Elektroniske driftsmidler for bruk i elkraftanlegg EN 50178
 • Maskiners elektriske utrustning EN 60204-1
 • Sikkerhet til husholdnings- og tilsvarende elektriske anordninger EN 60335-1
 • Lavspennings koblings- og kontrollanlegg EN 60439-1/61439-1
 • EMC – støyresistans for industrimiljø EN 61000-6-2
 • EMC – støyemisjonsnorm for boliger, butikk- og lette industri-miljøer EN 61000-6-3
Driftsdata
Antall pumper 4
medietemperatur T 3 °C
omgivelsestemperatur T 5 °C
Maks. driftstrykk PN 16 bar
Innløpstrykk 10 bar
Motordata
Nettilkobling 3~400 V, 50 Hz
Nominell motorytelse P2 15 kW
Nominell strøm IN 26,7 A
Nominelt turtall n 2900 1/min
Isolasjonsklasse F
Beskyttelsesklasse motor IP54
Beskyttelsesklasse styreskap IP54
Materialer
Pumpehus Rustfritt stål
Løpehjul Rustfritt stål
Aksel Rustfritt stål
Akseltetning Q1BE3GG
Material tetning FKM
Material røropplegg Rustfritt stål
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden DNs DN 200
Rørtilkobling på trykksiden DNd DN 200
Informasjon om bestillingsplasseringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Comfort CO-4 Helix V 5204/K/CC
Ca. nettovekt m 1272 kg
Artikkelnummer 2530686
Nedlastinger

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Artikkelnummer 4120943
Utgave 1603
Sideformat A4
Sideantall 15
PDF (4 MB)

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Artikkelnummer 2535456
Utgave 1707
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 1197
PDF (137 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Artikkelnummer 2552577
Utgave 2020-12
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 26
PDF (2 MB)
BIM/CAD

CO-4Helix V5204/K/CC-02

DWG (17 MB)

CO-4HELIX V5204/K/CC-02

STP (27 MB)

CO-4HELIX V5204/K/CC-02

DWG (205 KB)

CO-4HELIX V5204/K/CC-02

DWG (284 KB)

CO-4HELIX V5204/K/CC-02

DWG (69 KB)