Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Comfort COR-6 Helix V 5202/2/K/CC | Wilo

Virkelig produkt kan avvike fra bilde

Comfort COR-6 Helix V 5202/2/K/CC

Tekniske data
Annonseringstekst

Kompakt-trykkøkningsanlegg iht. DIN 1988 og DIN EN 806, for direkte eller indirekte tilkobling. Består av normalsugende, parallellkoblede, vertikale høytrykkssentrifugalpumper av rustfritt stål i tørrløperutførelse. Tilkoblingsklar med røropplegg i edelstål montert på grunnramme, inkl. styrings-/kontrollenhet med alle nødvendige måle- og reguleringsinnretninger.

For helautomatisk vannforsyning og trykkøkning i boliger, kontorbygg og offentlige bygninger, hoteller, sykehus, varehus samt i industrisystemer.

For transport av drikkevann, industrielt vann, kjølevann, brannvann (unntatt for brannslukningsanlegg iht. DIN 14462 og med godkjenning fra det lokale brannvernet) eller andre typer forbruksvann som ikke angriper materialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Robust system i samsvar med alle krav i DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS-godkjenning av pumpen for alle deler som kommer i kontakt med mediet (EPDM-versjon)
 • Høyeffektiv pumpehydraulikk i serien Helix V i forbindelse med IE3-standardmotor på 0,75 kW og mer (valgfritt for lavere motoreffekt)
 • Rotasjonsretningsuavhengig mekanisk tetning på pumper i patronutførelse for enkelt vedlikehold
 • Fleksibel lanterneutførelse muliggjør direkte tilgang til den mekaniske tetningen
 • Utskiftingskobling for utskifting av mekanisk tetning uten demontering av motoren (fra 7,5 kW)
 • Trykktapoptimert hydraulikk i hele anlegget
 • Komponenter som kommer i kontakt med mediet er korrosjonsbestandige
 • Comfort styrings-/kontrollenhet CC-FC, med utvidede funksjoner, minneprogrammerbar microcomputerstyring og grafisk berøringsskjerm, inkludert frekvensomformer for trinnløs regulering av grunnlastpumpen
 • Testing ved fabrikken og forhåndsinnstilling til det optimale arbeidsområdet (inkl. overtagelsessertifikat i tilslutning til EN10204 - 3.1)

Utrustning/funksjon

 • Høytrykkssentrifugalpumper av rustfritt stål i serien Helix V
 • Grunnramme i elektrolyttforsinket stål med høydejusterbare svingningsdempere for flankelydisolering
 • Stengeventil på suge- og trykksiden på hver pumpe
 • Tilbakeslagsventil på trykksiden på hver pumpe
 • Membrantrykktank 8 l, PN 16 inkl. gjennomstrømningsventil iht. med DIN 4807, trykkside
 • Trykksensor (4-20 mA), trykkside
 • Manometer på trykksiden
 • Automatisk pumpestyring via helelektronisk

Comfort-Controller (CC-FC) i stålblikkhus RAL 7035 struktur, beskyttelsesklasse IP54 som består av intern styrespenningsforsyning, CPU, frekvensomformer, analoge og digitale inn- og utgangsmoduler.

Betjening/visning

 • Berøringsskjerm med høy oppløsning og farger for å signalisere driftstilstandene drift / feil / kvittert feil og for symbol- og klartekststøttet menystyring på åtte språk
 • Menystyring med klartekst og symbolvisning
 • Utførlig veiledning og hjelp på skjermen
 • Oppstartsassistent
 • Dataregistrering med CSV-eksport
 • 3 brukernivåer, visning/innstilling av menyspråk, passord, driftsparametere, regulatorparametere
 • Parametere forhåndsinnstilt fra fabrikken for en enkel oppstart
 • Som standard kan tre settpunkter innstilles, settpunkt 2 og 3 som kan aktiveres per kontakt eller tid, ekstern settpunktangivelse via 0/4-20mA-signal
 • Visning av pumpestatus og faktisk trykkverdi
 • Låsbar hovedbryter
 • Drift kan velges med eller uten reservepumpe
 • Driftstimeteller for hver pumpe
 • Driftstimeteller for det samlede anlegget
 • Driftssyklusteller for hver pumpe
 • Driftssyklusteller for det samlede anlegget
 • Feilregister for de siste 35 feilene med tidsstempel via sanntidsur

Regulering

 • Helautomatisk regulering for 1 til 6 uregulerte pumper med sammenlikning av nominelle og faktiske verdier
 • Frekvensomformer med sinusfilter for trinnløs regulering av grunnlastpumpe
 • Døgnkoblingsur for f.eks. 2. eller 3. settpunkter
 • Automatisk, lastavhengig innkobling av 1 til n topplastpumpe(r) avhengig av reguleringsverdien trykk - konstant, p-c
 • Driftsmodus for pumpen kan velges fritt (manuell, av, automatisk)
 • Manuell-0-Automatikk-bryter: Forhåndsvalg av driftsmodus for hver pumpe og manuell drift ved reguleringsfeil „Manuell“ (nød-/testdrift på nettet, motorvern tilgjengelig ), „O“ (pumpe koblet ut – innkobling via styring ikke mulig) og „Auto“ (pumpen frigitt for automatisk drift via styringen)
 • Automatisk, innstillbar pumpealternering
 • Pumpealternering i form av driftstidoptimering av driftstimer
  • Alternativt: Syklisk pumpealternering etter innstillbar tid uten hensyn til driftstimer
  • Alternativt via impuls: Ved hver nye forespørsel blir grunnlastpumpen alternert uten at det tas hensyn til driftstimene
  • Alternativ med pumpeforvalg: I den forbindelse kan en pumpe defineres som permanent grunnlastpumpe. Alle topplastpumper alterneres driftstidsoptimert
 • Automatisk, innstillbar pumpetestkjøring (pumpekick)
  • Aktiverbar/deaktiverbar
  • Tiden mellom to prøvekjøringer kan programmeres fritt
 • Sperretider kan programmeres fritt
 • Turtall kan innstilles fritt

Overvåkning

 • Utskrift av faktisk verdi i anlegget og faktisk frekvens på frekvensomformer via analogsignal 0-10 volt for ekstern måle-/visningsmulighet, 10 volt tilsvarer sensorsluttverdien
 • Overvåkning av kabelbrudd for sensorstrekning
 • Motorvernbryter/-kontaktorkombinasjon (fra 5,5kW termisk beskyttelsesrelè)
 • Automatisk omkobling til reservepumpe ved feil på en driftspumpe
 • Overvåkning av maks.- og min.-verdier i anlegget med forsinkelsestid og grenser som kan innstilles
 • Overvåkning av maks.- og min.-verdier i anlegget med innstillbar tidsoverlapping
 • Nullmengdetest for utkobling av anlegget hvis det ikke skjer vannuttak (parameter kan instilles)
 • Rørfyllefunksjon for oppfylling av tomme rør (første påfylling av forbrukernettet)
 • Tørrkjøringsbeskyttelse via kontakt, f.eks. for flottørbryter eller trykkbryter

Grensesnitt

 • Potensialfrie kontakter for samledriftsmeldinger og samlefeilmeldinger SBM/SSM
 • Logisk omstillbar SBM og SSM
 • Kontakt for ekstern anleggs-INN/UT-kobling og tørrkjøringsbeskyttelse
 • Ekstern PÅ/AV via kontakt for deaktivering av automatisk drift av anlegget
 • Innganger for viklingsvernkontakt (WSK)-tilkobling
 • ModBus TCP
 • Fjerntilgang via VNC

Ekstra tilbehør (installasjon fra fabrikken eller senere etter teknisk avklaring)

 • Signalkonvertere for 0/ 2-10V til 0/ 4-20mA
 • Signalapparat for PTC-motorvern
 • Enkeltdrifts- og feilmelding
 • Kontrollmodul DDC (ekstern pumpealternering, ekstern pumpetestkjøring, ekstern kvittering, ekstern inn-/utkobling av topplastpumper)
 • Bufret nettadapter
 • Dobbelt sensor
 • Mykstart for topplastpumper
 • Tilkobling til BMS-systemer iht. VDI 3814

Anbefalt tilbehør (må bestilles separat)

 • Monteringssett WMS som tilleggsutstyr som tørrkjøringsvern
 • Fleksible tilkoblingsledninger eller kompensatorer
 • Fortank til systemseparasjon
 • Membrantrykktank
 • Gjengehette ved anlegg med samlet gjenge-røropplegg

Buss-systemer (ekstrautstyr)

 • BACnet, ProfiBus, LON-bus, CAN-bus, Modbus RTU, webserver (Ethernet), GSM-modem
 • Fjernoverføring av data via GPRS-modem mulig

Andre på forespørsel

Samsvar med standarder

 • Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger (TRWI) DIN 1988 (EN 806)
 • Membrantrykktanker/membranekspansjonstanker DIN 4807
 • Elektroniske driftsmidler for bruk i elkraftanlegg EN 50178
 • Maskiners elektriske utrustning EN 60204-1
 • Sikkerhet til husholdnings- og tilsvarende elektriske anordninger EN 60335-1
 • Lavspennings koblings- og kontrollanlegg EN 60439-1/61439-1
 • EMC – støyresistans for industrimiljø EN 61000-6-2
 • EMC-støyemisjon for bolig-, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter EN 61000-6-3 (opptil 22,0 kW, deretter EN 61000-6-4 støyemisjon industriområde)
Driftsdata
Antall pumper 6
medietemperatur T 3 °C
omgivelsestemperatur T 5 °C
Maks. driftstrykk PN 16 bar
Innløpstrykk 10 bar
Motordata
Nettilkobling 3~400 V, 50 Hz
Nominell motorytelse P2 5,5 kW
Nominell strøm IN 10,5 A
Nominelt turtall n 2900 1/min
Isolasjonsklasse F
Beskyttelsesklasse motor IP55
Beskyttelsesklasse styreskap IP54
Materialer
Pumpehus Rustfritt stål
Løpehjul Rustfritt stål
Aksel Rustfritt stål
Akseltetning Q1BE3GG
Material tetning EPDM
Material røropplegg Rustfritt stål
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden DNs DN 200
Rørtilkobling på trykksiden DNd DN 200
Informasjon om bestillingsplasseringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Comfort COR-6 Helix V 5202/2/K/CC
Ca. nettovekt m 1463 kg
Artikkelnummer 2530744
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 22-36-52

Artikkelnummer 4120943
Utgave 02/2022
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 24
PDF (7 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Artikkelnummer 2552577
Utgave 2020-12
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 26
PDF (2 MB)

Wilo-Comfort CO(R) .. MVI .../ .. MVIS .../ .. Helix V .../.. Helix VE ...

Artikkelnummer 2535456
Utgave 2021-09
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 38
PDF (6 MB)
BIM/CAD

3D_DWG

COR-6Helix V5202/2/K/CC-02

DWG (25 MB)

3D_STEP

COR-6HELIX V5202/2/K/CC-02

STP (39 MB)

2D_DWG_TOP

COR-6HELIX V5202/2/K/CC-02

DWG (301 KB)

2D_DWG_FRONT

COR-6HELIX V5202/2/K/CC-02

DWG (417 KB)

2D_DWG_RIGHT

COR-6HELIX V5202/2/K/CC-02

DWG (69 KB)
Service

Wilo har lange tradisjoner for nært samarbeid med installatører og anleggskonstruktører. Wilo kundeservice for storkunder er en viktig del av partnerskapsfilosofien vår. Sammen utvikler vi et servicekonsept som passer dine individuelle krav – og som sammen med vår knowhow og personlige rådgivning sørger for at anleggene dine arbeider så energieffektivt, driftssikkert og kostnadsgunstig som mulig. Vår kompetente Wilo-serviceteknikere hjelper deg raskt og pålitelig.

Få vite mer

Anbefalte tjenester

Vedlikehold
Vedlikehold BASIC trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219536

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll av trykktanker som er tilgjengelige
 • Kontroll og ev. tilpasning av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av Wilo. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel
Vedlikehold COMFORT trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219498

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll og eventuelt fylling av eventuelle tilgjengelige trykktanker
 • Kontroll og om nødvendig tilpasning av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Forbruksmateriell er inkludert i avtaleprisen
 • Ingen arbeids- og reisekostnader for oppgaver mellom vedlikeholdsintervaller (under normale servietider)
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av WILO. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel
Vedlikehold PREMIUM trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219551

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll og eventuelt fylling av eventuelle tilgjengelige trykktanker
 • Kontroll av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Forbruksmateriell er inkludert i avtaleprisen
 • Ingen arbeids- og reisekostnader for oppgaver mellom vedlikeholdsintervaller (under og utenfor normale servietider)
 • Oppdatering av programvare
 • Inklusive slitedelene
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av WILO. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel
Oppstart
Oppstart trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219396

Det anbefales å la Wilos kundeservice starte opp pumpen(e)/anlegg(ene) for feilfri funksjon. Det sikrer en optimal innstilling og effektiv drift av systemet. Oppstarten omfatter følgende punkter:

 • Oppstart av anlegg i henhold til sjekklisten
 • Parameterinstilling og innstilling av koblingsanlegget
 • Kontroll og tilpasning av forkompresjon i trykktankene (fylling opp til 80 liter inkl.)
 • Funksjonstest av monterte systemer
 • Praksisorientert driftsveiledning
 • Wilo oppstartprotokoll

Prisen for oppstart gjelder bare for anlegg som er installert i samsvar med monterings- og driftsveiledningen samt etter aktuelle tekniske standarder. Det påløper ingen kostnader for eventuelle nødvendige materialer.

Ytterligere tjenester

Prosjektrådgivning
Prosjektrådgivning trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219330

Wilo støtter under planleggingsfasen for å sikre kvalitet og kostnadseffektivitet. Vår kompetente og kvalifiserte Wilo-service støtter deg med anbefalinger og teknisk rådgivning under hele prosjektet.

Prosjektrådgivningen omfatter følgende tjenester:

 • Regelmessige besøk på anlegget for å sikre informasjons- og rådgivningskvaliteten
 • Teknisk rådgivning, også tilgjengelig på anlegget
 • Statusrapport med anbefalinger etter besøket
 • Omfattende planleggingsstøtte fra en Wilo-ekspert
Installasjon
Installasjon trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219365

Wilo-Service tilbyr installasjon av pumpene eller pumpesystemene våre. Vi tilbyr en End-to-End-prosess fra registrering av informasjon på stedet til installasjon av produktet vårt i hele fabrikken. En optimal installasjonsinnstilling og samspillet mellom forskjellige enkeltfaktorer legger grunnlaget for langsiktig driftssikkerhet.

Installasjonen omfatter:

 • Profesjonell inspeksjon
 • Levering av komponenter/materialer fra Wilo og tredjeparts leverandører
 • Installasjon av rørledninger og elektronikk
 • Testkjøring
Anleggsoptimalisering
Anleggsoptimalisering trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219260

Wilo-service tilbyr en proaktiv anleggsoptimalisering ved hjelp av optimalisering av innstillingene og gjennomføring av mindre tilpasninger for å garantere driftssikkerheten. Anleggsoptimaliseringen omfatter blant annet:

 • Overhaling av pumper/anlegg for å gjenopprette fullstendig ytelse
 • Opprusting av eldre anlegg med nye teknologier eller funksjoner for å spare investeringsutgifter (ettermontering)
Energy Solutions
Energy Solutions trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219295

Wilo-service tilbyr en proaktiv planleggingsstøtte for å finne mulige energiinnsparinger. Vår service oppretter en oversikt over de installerte pumpene eller anleggene for å vise hvordan energiforbruket kan reduseres. Vi tilbyr målrettet rådgivning og analyse, inkludert integrering av transportmidler samt en omfattende planleggingsstøtte ved bytte til høyeffektive teknologier. Wilo-Energy Solutions omfatter følgende tjenester:

 • Detaljert evaluering av livsløpskostnadene (LCC-analyse)
 • Energirevisjon, inkludert informasjon om energiinnsparingspotensialet
 • Proaktiv anbefaling av utskiftingsalternativer
 • Forbedring av miljøregnskapet til anlegget
 • Planleggingsstøtte ved bytte til Wilo høyeffektive pumper
Reparasjon
Reparasjon trykkøkningsanlegg 5-6 pumper
    
2219619

Ved kontroll på stedet avgjør den kompetenten og erfarne Wilo-service om pumpen kan repareres på stedet eller må sendes til reparasjon på fabrikken. Wilo stiller også reservedelene eller en utskiftningspumpe til rådighet for å gjenopprette driftssikkerheten til anlegget.

Reparasjonen omfatter:

 • Kontroll og opphevning av feilårsaker ved hjelp av erfarne Wilo-eksperter
 • Uforpliktende forhåndskostnadsoverslag for reparasjoner
 • Elektrisk-hydraulisk prøvekjøring for å sikre korrekte data med tanke på funksjonalitet, kvalitet og effekt på pumpen eller anlegget
 • Belegging av ulike pumpe- eller anleggskomponenter for en optimalisert effektivitetsfaktor
 • Utelukkende bruk av originale reservedeler
 • Reparasjonsdokumentasjon i servicerapport