Kontakt

+47 22 80 45 70


Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo
Norge

Åpningstider mandag - fredag: 08:00-16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30-12:00

Control EC-L | Wilo
Dine fordeler
Wilo-Control EC-L

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Driftssikker styring og kontroll av opptil tre pumper takket være omfattende overvåknings- og alarmfunksjoner
 • Fleksibel måling av påfyllingsnivået med nivåsensor, senketrakt eller flottørbrytere
 • Utvidelse av overvåkingsfunksjonene i eksplosjonsmodus (maskin- og programvare) øker anleggssikkerheten ved styring av pumper i eksplosjonsfarlige områder
 • Enkel betjening takket være symbolbasert, alfanumerisk meny og "rød-knapp-teknologi"
 • Integrering i fjernovervåkingssystemer via Modbus eller GSM (ekstrautstyr) gir økt komfort og gjør at driftstilstandene til enhver tid kan hentes frem
 • Fleksibel installasjon. Universell nettilkobling for veksel- og trefasevekselstrøm og vidt temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
 • Universell bruk til vannforsyning og avløpshåndtering - også for pumper i eksplosjonsfarlige områder
 • Utvidet anleggskontroll takket være enkeltdrift og -feilmelding, om ønskelig også ved strømbrudd
 • Separat nivåregistrering for oversvømmelse og tørrkjøringsbeskyttelse gir ytterligere driftssikkerhet
Seriebeskrivelse

Utrustning / funksjon

Funksjoner

 • To forskjellige driftsmoduser for et stort bruksområde:
  • Driftsmodus "Tømming": For tømming av avløpssjakter
  • Driftsmodus "Fylling": For å fylle på vanntanker og sisterner
 • Innstillbart overbelastningsvern
 • Termisk motorovervåkning
 • Antiblokkeringsfunksjon
 • Innstillbar etterløpstid
 • Automatisk pumpealternering (ved styreenhet for 2 eller 3 pumper)
 • Driftstidoptimering (ved styreenhet for 2 eller 3 pumper)
 • Reservepumpe (ved styreenhet for 2 eller 3 pumper)
 • Automatisk omkobling ved feil (ved styreenhet for 2 eller 3 pumper)
 • Overvåkning av rotasjonsretning
 • Alarm for høyt vannivå med tvungen innkobling av tilkoblede pumper
 • Tørrkjøringsbeskyttelse
 • Feilminne for 10 feilmeldinger inkl. feiltype
 • Driftsmodus «Ex» for innlasting av forinnstillinger for applikasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser

Utrustning

 • Visning av aktuelle driftstilstander og data samt feil via LCD-display og LED-lamper
 • Symbolstøttet menystyring
 • Innstilling av driftsparametere og betjening med betjeningsknapp
 • Hovedbryter (avhengig av utførelse)
 • Fjerntilgang via ModBus
 • Integrert alarmsummer
 • Ex-utførelse for direkte tilkobling av sensorer i eksplosjonsfarlige omgivelser

Typenøkkel

Eks.:

Wilo-Control EC-L 1x12A-T34-DOL-WM-EMS-IPS

Control

Styreenhet

EC

Easy Control-serien

L

"Lift"-utførelse for vannheving

1

Antall pumper som kan kobles til

12A

Maks. nominell strøm per pumpe

T34

Nettilkobling: M = 1~220-230 V, 50/60 Hz T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz 34 = fasespenning, f.eks. 380-400 V

DOL

Oppstartsmodus: Direkte innkobling

WM

Monteringsmåte: Veggmontering

EMS

Uten hovedbryter

IPS

Intern trykksensor for direkte tilkobling av senketrakt

Tekniske spesifikasjoner

 • Nettilkobling: 1~220–230 V, 50/60 Hz eller 3~380–400 V, 50/60 Hz
 • Maksimal nominell effekt P2 per pumpe: 4 kW
 • Maksimal nominell strøm IN per pumpe: 12 A
 • De tilkoblede pumpenes innkoblingstype: Direkte
 • Styrespenning: 24 VDC
 • Omgivelses-/driftstemperatur: -30…+50 °C
 • Lagringstemperatur: -30…+60 °C
 • Maks. rel. luftfuktighet: 90 %, ikke-kondenserende
 • Husmateriale: Polykarbonat, UV-bestandig
 • Beskyttelsesklasse: IP54
 • Elektrisk sikkerhet: Forurensningsgrad II

Utførelse

Mikrokontrollerstyrt styreenhet for nivåavhengig styring av én, to eller tre senkbare pumper ved hjelp av analoge eller digitale signalgivere. Inntasting av enkeltparametere gjøres med symbolstøttet menystyring og en betjeningsknapp.

Innganger

 • 1x analog 4–20 mA presisjonsinngang for nivåstyring med nivåsensor til styring av 1...3 pumper
 • 2x (for 1 pumpe) eller 3x (for 2 pumper) digitale innganger for nivåstyring med flottørbrytere
 • 1x digital inngang for vannstandsmangel med flottørbryter (tørrkjøringsbeskyttelse)
 • 1x digital inngang for høyvannsmelding med flottørbryter (alarm for høyt nivå)
 • 1x inngang for nivåstyring med senketrakt (kun versjonen "IPS")
 • 1x ... 3x innganger for termisk viklingsovervåkning med bimetall-temperatursensor. Tilkobling av PTC-sensorer er ikke mulig!
 • 1x ... 3x innganger* for tilkobling av fuktighetssensorer (f.eks.: motorromlekkasjer eller pakningsromovervåking)
 • 1x digital inngang for ekstern PÅ/AV for fjerninnkobling og fjernutkobling av automatisk modus

Utganger

 • 1x potensialfri kontakt for samledriftsmelding (SBM)
 • 1x potensialfri kontakt for samlefeilmelding (SSM)
 • 1x potensialfri kontakt for enkeltdriftsmelding (EBM) for hver pumpe
 • 1x potensialfri kontakt for enkeltfeilmelding (ESM) for hver pumpe
 • 1x analog utgang 0–10 V for utskrift av faktisk nivåverdi

* avhengig av maksimalt antall pumper som skal tilkobles!

Nedlastinger

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Control EC-L

Artikkelnummer 2543252
Utgave 2018-12
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 56
PDF (5 MB)

Monterings- og driftsveiledning (digital)

Wilo-Control EC-L

HTML (17 MB)

Sertifikat REACH (dokumenter)

REACH regulation

Utgave 2021-10
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 2
PDF (162 KB)
Produktliste
ProduktbetegnelseBeskrivelseArtikkelnummer
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM

Microcontrollerstyrt styreskap med LC-display og symbolstøttet menystyring for nivåavhengig styring av en senkbar pumpe ved hjelp av flottørbryter eller nivåsensor.

Les dette! Driftsveiledningen er inkludert med produktet på følgende språk: DE, EN, FR, PL, RU. Alle de 28 språkene er tilgjengelige på PDF og vedlagt på en minnepinne. Det trengs en datamaskin eller et nettbrett til installasjon og oppstart.

2543210
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS

Microcontrollerstyrt styreskap med LC-display og symbolstøttet menystyring for nivåavhengig styring av en senkbar pumpe ved hjelp av flottørbryter eller nivåsensor. UTEN hovedbryter, skillebryterinnretning må besørges på monteringsstedet!

Les dette! Driftsveiledningen er inkludert med produktet på følgende språk: DE, EN, FR, PL, RU. Alle de 28 språkene er tilgjengelige på PDF og vedlagt på en minnepinne. Det trengs en datamaskin eller et nettbrett til installasjon og oppstart.

2543211
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS

Microcontrollerstyrt styreskap med LC-display, symbolstøttet menystyring og integrert trykksensor for nivåavhengig styring av en senkbar pumpe ved hjelp av flottørbryter, nivåsensor eller senketrakt. UTEN hovedbryter, skillebryterinnretning må besørges på monteringsstedet!

Les dette! Driftsveiledningen er inkludert med produktet på følgende språk: DE, EN, FR, PL, RU. Alle de 28 språkene er tilgjengelige på PDF og vedlagt på en minnepinne. Det trengs en datamaskin eller et nettbrett til installasjon og oppstart.

2543212
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM

Microcontrollerstyrt styreskap med LC-display og symbolstøttet menystyring for nivåavhengig styring av to senkbare pumper ved hjelp av flottørbryter eller nivåsensor.

Les dette! Driftsveiledningen er inkludert med produktet på følgende språk: DE, EN, FR, PL, RU. Alle de 28 språkene er tilgjengelige på PDF og vedlagt på en minnepinne. Det trengs en datamaskin eller et nettbrett til installasjon og oppstart.

2543220
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS

Microcontrollerstyrt styreskap med LC-display og symbolstøttet menystyring for nivåavhengig styring av to senkbare pumper ved hjelp av flottørbryter eller nivåsensor. UTEN hovedbryter, skillebryterinnretning må besørges på monteringsstedet!

Les dette! Driftsveiledningen er inkludert med produktet på følgende språk: DE, EN, FR, PL, RU. Alle de 28 språkene er tilgjengelige på PDF og vedlagt på en minnepinne. Det trengs en datamaskin eller et nettbrett til installasjon og oppstart.

2543221
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS

Microcontrollerstyrt styreskap med LC-display, symbolstøttet menystyring og integrert trykksensor for nivåavhengig styring av to senkbare pumper ved hjelp av flottørbryter, nivåsensor eller senketrakt. UTEN hovedbryter, skillebryterinnretning må besørges på monteringsstedet!

Les dette! Driftsveiledningen er inkludert med produktet på følgende språk: DE, EN, FR, PL, RU. Alle de 28 språkene er tilgjengelige på PDF og vedlagt på en minnepinne. Det trengs en datamaskin eller et nettbrett til installasjon og oppstart.

2543222
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM

Microkontrollerstyrt styreenhet med LC-display og symbolstøttet menystyring for nivåavhengig styring av tre senkbare pumper ved hjelp av nivåsensor.

Les dette! Driftsveiledningen er inkludert med produktet på følgende språk: DE, EN, FR, PL, RU. Alle de 28 språkene er tilgjengelige på PDF og vedlagt på en minnepinne. Det trengs en datamaskin eller et nettbrett til installasjon og oppstart.

2543230