Planlegg fremtiden med Wilo - fra tegning via CAD til BIM.

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Building Information Modelling (BIM)

Bruken av Building Information Modeling (BIM) er ennå ikke en selvfølge i bygningsteknikk. Wilo er den første pumpeprodusenten i verden som tilbyr BIM-data på en enkel måte for dine BIM-prosjekter.

Wilo-Revit Plugin

Som fagplanlegger med tilgang til MagiCAD-objektbiblioteket, kan du allerede bruke en komplett, aktuell Wilo-database. Wilo Revit Plugin lar deg bruke våre intelligente Revit Families med ETIM-produktinformasjon direkte i dine BIM-prosjekter. Denne "Wilo knappen" installerer du direkte i Revit. Den fungerer uavhengig av hvilket BIM tegneprogrammet du bruker.

Innføringen av Wilo Revit Plugin for BIM er en del av en omfattende tjeneste som støtter installatører, rådgivere, grossister, vedlikehold og OEM-partnere.

Denne totalløsningen tilbys under betegnelsen Wilo Competence. Tjenesten omfatter, i tillegg til BIM-støtten, teknisk støtte, Wilo-produktkatalog og Wilo-Select, Wilo-utskiftingstjeneste og verktøy, opplæringskonseptet Wilo-Brain og støtte til implementering av GBS-pumpekoblinger.

Wilo er klar for BIM

 • Enkel tilgang til Wilo BIM-data per
 • Wilo-CLAB i Revit Wilo-CLAB fungerer i alle Autodesk-Revit-versjonene
 • Aktuelle data takket være direkte nettservertilkobling
 • Kompakte CAD-modeller med små datastørrelser
 • Innebygd produktinformasjon iht. internasjonale standarder
 • Klar for støtte gjennom hele levetiden til bygningen

Nye løsninger for den digitale framtiden

Digitalisering av arbeidsmiljøet og kompleksiteten til byggeplanleggingen fører til store mengder data. Mulige løsninger må gjøre det enkelt å få tilgang til data og tillate alle parter å jobbe sammen effektivt. Målet er å kombinere og samle alle relevante data i et produkt og byggets livssyklus i en digital modell.

x-ray

Hva er BIM

Building Information Modeling (BIM) er en planleggingsmetode for konstruksjon som involverer oppretting og styring av digitale virtuelle representasjoner av bygningens fysiske og funksjonelle egenskaper. BIM skal på lang sikt forstås som en optimaliseringsprosess i selskapet, samt en del av en kulturell forandring av prosjekthåndtering. Det er tillatt for alle prosjektstørrelser.

BIM er løsningen der alle relevante data lagres, brukes og administreres under hele byggeprosessen i en 3D-modell.

De generelle fordelene:

 • Optimert CAD-geometri
 • Økt produktivitet ved enkelt informasjonstilgang
 • Feilforebygging ved aktuelle data for alle deltakere
 • Raskere arbeidsprosesser
 • Reduserte byggetider og –kostnader

BIM følger hele byggets levetidssyklus

Alle prosesser langs livssyklusen til en bygning henger sammen: Planlegging, prosjektering, realisering, dokumentasjon, drift og vedlikehold. BIM brukes som en sentral datamodell som følger med og støtter livssyklusen. Visualiseringen samt den omfattende dokumentasjonen av de planlagte elementene letter prosesstyringene nedstrøms. Parametrene og kostnadsdriverne for oppstart er allerede fastslått i den tidlige fasen av livssyklusen, slik at de første planleggingsbeslutningene allerede har innvirkning på senere samlede kostnader.

Alle forretningspartnere drar nytte av BIM

Planlegger:

 • Enkel håndtering av modelleringsverktøyet
 • Full integrering av spesifikasjoner
 • Svært presise, moderne modeller

BIM-fagplaner:

 • Plug in-kompatibel med alle Revit-versjoner
 • Integrerte internasjonale standarder (ETIM, CIBSE)
 • kostnadsfri bruk av produkt-biblioteket

Fagmann/Kontraktør:

 • Med detaljert informasjon i modellene
 • Lavoppløselige filer for å vise komplekse modeller
 • Med lenker til brukerhåndbøker

Facility Management:

 • Forberedte modeller for vedlikeholdsformål
 • Med lenker til produktdokumentasjon
 • Med integrerte vedlikeholdsdata

Hvordan fungerer BIM

 • Wilo tilbyr nå sine BIM-data gratis og uavhengig av tegneprogram, tilgjengelig via en Content Library Access Button (Revit Plugin) for Autodesk Revit.
 • Brukere som installerer denne gratis Revit-plugin, har direkte tilgang til Wilos BIM-data via en spesiell "Wilo-knapp" i Revit.
 • Wilo BIM-løsningen støtter installatører, konsulenter, grossister, vedlikehold og OEM-partnere.
 • Disse har nå tilgang , med et klikk på Wilo-knappen i Revit, for eksempel til alle data om en ny, pumpeserie med lang levetid.
 • Den ønskede pumpen kan velges direkte ut fra ETIM-egenskaper og integreres som en Revit Family i BIM-modellen.
 • ETIM-produktinformasjonen (ETIM-egenskaper) er nå også knyttet til disse Revit Families for de respektive Wilo-produktene. Den intelligente modelleringen av BIM-modellen i henhold til den mest hensiktsmessige løsningen er så mye enklere og mer effektiv.
 • I tillegg er CAD-data fra Wilo tilgjengelig for CAD-brukere i STEP- og DWG-format i Wilos online CAD-katalog.
 • Nedenfor er direktekoblingen for installering av Wilo Revit-plugin. En beskrivelse av installasjonsprosessen kan også lastes ned som et PDF-dokument "Installatieprocedure Wilo-CLAB".

Minimumskrav for Wilo Revit-plugin

 • Autodesk Revit 2013 eller høyere versjon
 • Ikke Autodesk Revit LT (ingen Revit-Plugin mulig i Revit LT)
 • Internett-tilgang
 • Er Autodesk Revit installert i et Citrix-miljø, kontakt din systemadministrator for installasjon av Revit-Plugin.

Wilo-support

Wilo støtter deg gjennom hele livssyklusen til bygninger med:

 • Produktdata under installasjonen
 • Enkel tilgang til håndbøker og retningslinjer under vedlikehold
 • Wilo-service under drift
 • Energieffektive løsninger ved videre optimeringer