Vi hjelper gjerne

Kontakt

+47 22 80 45 70


Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo
Norge

Åpningstider mandag - fredag: 08:00-16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30-12:00

Wilo-reparasjonsservice

Med våre effektive reparasjonstjenester sikrer vi at feilene utbedres så raskt og pålitelig som mulig - enten hos deg eller hos Wilo. Derved sikrer vi arbeidsprosessene dine med våre spesifikke reservedeler og våre gode leveranser.

Våre serviceytelser for deg:

  • Kontroll av feilårsak og systembetingelser
  • tilpasset forhåndskostnadsoverslag på kundens ønske
  • Reparasjon i tilfelle skader med Wilo-originalreservedeler
  • Retting av feilårsak
  • Elektrisk-hydraulisk testkjøring

Ved fabrikkreparasjon i tillegg:

  • Alternativt tilbud
  • Optisk bearbeiding
  • Reparasjon og test dokumentert i service-rapport