Szukaj
Kontakt
E-mail

BACnet

BACnet zapewnia optymalną inżynierię

BACnet (Building Automation and Control networks) protokół sieciowy do automatyki budynku. Połączenie z BACnet za pośrednictwem protokołu MS/TP po raz pierwszy umożliwiło komunikację pomiędzy urządzeniami obiektowymi a systemem sterowania w użytecznym standardzie. Mocne strony BACnet to światowa standaryzacja protokołu otwartego i niezależnego od producentów, samoczynnej dokumentacji i związanej z nią wytrzymałości i niezawodności podczas inżynierii i pracy.

Łatwe połączenie urządzeń obiektowych w sieć

Wilo, oferując MS/TP Medium RS485 umożliwia połączenie urządzeń obiektowych w sieć w standardzie BACnet. Wilo wspiera przy tym maksymalną prędkość, wynoszącą 76800 bodów. Przejście na inne media, jak np. BACnet/IP lub BACnet Ethernet według ISO8802-3 możliwe jest za pomocą routera.

Typoszeregi

  • Typoszereg Stratos GIGA
  • Typoszereg Stratos GIGA B
  • Typoszereg CronoBloc BL-E
  • Typoszereg CronoLine IL-E/DL-E (SW >= 4.00)
  • Typoszereg VeroLine IP-E/DP-E (SW >= 3.00)
  • Typoszereg Helix EXCEL
  • Typoszereg Helix VE
  • Typoszereg Economy MHIE (SW >=3.00)
  • Typoszereg Multivert MVIE (SW >= 4.00, 0...4 kW; SW > 3.00 5.5...22 kW)

Do pobrania

Odpowiednie dokumenty i załączniki