Szybkie i efektywne przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions - czynne działania na rzecz oszczędzania energii.

W świetle zachodzących na całym świecie zmian klimatycznych oszczędne gospodarowanie energią staje się koniecznością. Procesy urbanizacji w Azji i Afryce oraz dążenie do rozumianej na zachodni sposób zamożności pokazują, że samo ograniczenie zużycia nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Potrzebne są raczej takie rozwiązania, które umożliwiają poprawę sprawności energetycznej urządzeń w krótkim czasie.

Ekologia - czynnik napędzający rozwój

Zmiana sposobu użytkowania energii to jedno z największych wyzwań kolejnego dziesięciolecia, zarówno w kontekście środowiskowym, jak i gospodarczym. Krajem, który sformułował konkretne wytyczne w związku z realizacją tego celu, są Niemcy. Do roku 2050 80% energii tam produkowanej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, zaś zużycie energii pierwotnej ma być obniżone o 50% w porównaniu do poziomu z roku 2008.

Jeżeli w ten sposób uda się udowodnić, że ochrona środowiska i rozwój gospodarczy nie wykluczają się wzajemnie, być może otworzy to całkiem nowy rozdział w myśleniu o wpływie technologii na naturę.

Wyzwanie na miarę ogólnoświatową - redukcja emisji CO2

Wilo od dziesiątek lat zajmuje się tematyką sprawności energetycznej. Znaczna część wszystkich pomp, będących w użyciu, jest technologicznie przestarzała. Wymiana starych, nieregulowanych pomp na nowe, wysokosprawne pompy stanowi niezwykły potencjał oszczędnościowy. Taka wymiana w sposób trwały przyczynia się do redukcji emisji CO2.

Inicjatywa wspierająca ekonomiczny i trwały charakter rozwiązań i produktów

Wilo-Energy Solutions to inicjatywa, wspierająca proaktywną wymianę pomp jeszcze działających ale niewyposażonych w systemy regulacji, na pompy o najwyższej sprawności od Wilo. Pokazujemy użytkownikom budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i przemysłowych oraz innych obiektów, wszelkie zalety przedterminowej wymiany. Oprócz korzyści dla środowiska dochodzą tutaj także inne argumenty, takie jak zmniejszenie kosztów energii o 80%, bezpieczeństwo zasilania i higieny w przyszłości.

Optymalna sprawność energetyczna do wszelkich zastosowań

Technologia pompowa firmy Wilo znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak ogrzewanie, chłodnictwo, technika klimatyzacyjna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz zastosowania przemysłowe. W ramach Wilo-Energy Solutions prezentujemy 6 modeli, wykazujących optymalną sprawność energetyczną w każdym zastosowaniu.

Nasze wyjątkowe produkty:

Czy życzysz sobie osobistego doradztwa?

Skontaktuj się z nami