Szukaj
Kontakt
E-mail

Pozyskaj, zmagazynuj, wykorzystaj wodę deszczową

Patrząc na problemy związane z deficytem wody pitnej na świecie i w Polsce, możemy zmienić spojrzenie na wodę deszczową – woda jako zasób, a nie ściek. Wiąże to ze sobą odwagę w zmianach trendów projektowania budynków wielorodzinnych, hoteli, stadionów, biurowców czy innych obiektów użyteczności publicznej. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zmieniła definicję prawną wody opadowej. Deszczówka i wody roztopowe straciły status ścieków.

ANALIZA ZUŻYCIA WODY

Woda to zasób który można pozyskać, a następnie zmagazynować i wykorzystać ponownie, tam gdzie nie jest wymagana woda pitna. Okazuje się, że w budynkach mieszkalnych, można zaoszczędzić do połowy zużycia wody wodociągowej. Rozpatrując budynek biurowy, zużycie wody pozyskanej z deszczówki może wynieść nawet 63% ( rys. obok)

INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ

W zależności od charakteru, wielkości budynku i jego przeznaczenia, systemy wykorzystania wody deszczowej mogą posiadać różny stopień efektywności i skomplikowania. Przy projektowaniu instalacji wykorzystania wody deszczowej należy pamiętać o kilku elementach:

Zestawienie procentowe dziennego zapotrzebowania na wodę

Przewody kanalizacji deszczowej. Są to rynny, wpusty, rury spustowe.

Filtracja. Woda deszczowa przed wpływem do zbiornika magazynującego powinna przejść mechaniczną filtrację. Kosz filtracyjny powinien mieć sita w granicach 0,3–1,8 mm.

Zbiornik magazynujący wodę. Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania całego układu, zbiornik powinien mieć pojemność mogącą przetrzymać wodę około 14 dni.

Układ dezynfekcyjny. Jest to element wspomagający polepszenie jakości wody deszczowej w aspekcie bakteriobójczym.

Centrala deszczowa. Urządzenie umożliwiające w sposób bezawaryjny obsługę całego układu wykorzystania wody deszczowej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i układowi sterowania zapewnia dostarczenie wody deszczowej do przyborów zasilanych przez zbiornik, w momencie braku odpowiedniej ilości wody automatycznie przełącza się na tryb poboru wody wodociągowej. Centrale deszczowe w odróżnieniu od standardowego zestawu pompowego wyposażone są w zbiornik separacyjny stanowiący przerwę powietrzną i najwyższą klasę zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji wodociągowej zgodnie z PN-EN 1717.

Centrale deszczowe

Pompy przenośne