Modbus

Warto zaufać protokołowi Modbus, który zapewnia standard przemysłowy, sprawdzony na całym świecie

Przy wykorzystaniu interfejsu Modbus Wilo udostępnia standard przemysłowy, sprawdzony na całym świecie. Struktura protokołu jest tak samo prosta, jak powszechna. Zastosowanie znajduje tu technologia transmisji RS485 z protokołem RTU. Punkty danych IF-Modułu są w znacznym stopniu kompatybilne z tymi, które zostały udostępnione przez pierwsze parowanie Wilo Modbus, DigiCon-Modbus. Dzięki temu możliwe jest łatwe przejście na architekturę, bazującą na modułach. Dalsze informacje techniczne pod adresem www.modbus.org (Język en)

Typoszeregi

  • Wilo-SC system

Interfejsy

  • Ten moduł zawiera także interfejs do

Do pobrania

Odpowiednie dokumenty i załączniki