Ścieki

Silny partner w zakresie efektywnej i ekologicznej techniki ściekowej

Wymogi, stawiane wobec pomp i systemów pomp, dotyczące w szczególności tłoczenia nieoczyszczonych ścieków w ostatnich latach mocno wzrosły. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być urbanizacja i suchobieg. Następuje zmiana warunków odprowadzania wody, występuje zwiększona zawartość materiałów stałych w ściekach i zwiększa się czas pozostawania ścieków w systemie. W ten sposób koszty cyklu życia pompy nabierają dla użytkowników dużego znaczenia, wraz z kosztami nabycia, konserwacji, awarii i napraw.

Wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów dla techniki ściekowej pozwala nam zaoferować procesy o niezakłóconym przebiegu i niezawodne rozwiązania systemowe. Niezależnie od czynności - czy to pompowanie, mieszanie, napowietrzanie, filtrowanie lub dezynfekcja (zanieczyszczonej) wody – nasze szerokie portfolio produktów i rozwiązań systemowych zawiera w każdym przypadku rozwiązanie dostosowane do potrzeb użytkownika, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. Zależnie od wymogów, przepływu i wysokości podnoszenia znajdziesz wśród pomp Wilo urządzenie przeznaczone do różnych mediów, takich jak ścieki, osady, woda zanieczyszczona osadem, a nawet media zawierające włókna. Szczególną uwagę przywiązujemy do możliwie najmniejszego zużycia i zastosowania w naszych rozwiązaniach wytrzymałych elementów.

Wilo World - Wastewater collection and transport - Wilo-EMUport CORE
Wilo World - Wastewater treatment - mixer, aeroation system

Skuteczne rozwiązania, zapewniająca czyste sumienie

Wszystkie budynki i gospodarstwa domowe na świecie produkują ścieki, wymagające niezawodnej utylizacji w celu spełnienia standardów higieny i uniknięcia nieprzyjemnych zapachów. Dlatego wszędzie tam, gdzie ścieki nie wydostają się bezproblemowo do kanalizacji, zgodnie z naturalnym spadkiem, niezbędne jest wprowadzenie wydajnych technologii budynków. Podczas tworzenia przyszłościowych technologii i koncepcji ściekowych należy ogólnie stosować się do następujących zasad:

  • Minimalizacja wprowadzania materiałów szkodliwych do ścieków
  • Redukcja rozcieńczania ścieków (woda obca)
  • Rozłączenie częściowych strumieni ścieków (woda deszczowa, woda zanieczyszczona i ścieki)
  • Redukcja pozostałości po uzdatnieniu ścieków
  • Wykorzystanie częściowych strumieni ścieków (woda słabo zanieczyszczona, mocz itp.)


Przyszłościowe koncepcje ściekowe wymagają zatem od projektanta i użytkownika szerokiego zakresu obserwacji, w celu dalszej optymalizacji stosunku kosztów do korzyści w interesie ludzi i środowiska.

Nasze wydajne rozwiązania wykorzystywane są w bardzo szerokim zakresie zastosowania: