Deszczówka

Woda to życie!

Potrzebujemy świeżej wody do naszego codziennego życia, do produkcji artykułów spożywczych i przemysłowych. Dlatego to tak szczególnie ważne, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody i jej nieefektywnemu użytkowaniu. Prawie jedna czwarta ludności nie ma dostępu do wody pitnej, co uświadamia, że potencjalna walka o nią stwarza możliwości konfliktu na całym świecie. Woda pitna jest niezbędna do życia i nie ma dla niej substytutu.

Ile możemy oszczędzić?

Zmiany klimatu powodują długie okresy bezdeszczowe oraz nawalne deszcze w krótkim okresie. Dodając do tego fakt, że w obszarach zabudowanych występują duże powierzchnie utwardzone można stwierdzić, że magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej są niezbędne dla zrównoważonej gospodarki wodnej. W ciepłych miesiącach coraz częściej spotykamy się z ograniczeniami poboru wody wodociągowej na cele podlewania roślin. Latem zużycie wody zazwyczaj rośnie, a ilość opadów jest nierównomierna. Wykorzystanie wody deszczowej dzięki specjalnie zaprojektowanym systemom, jest korzystne i przyjazne dla środowiska naturalnego, zarówno w domu, ogrodzie jak i dużych kompleksach biurowo-handlowych, ponieważ oprócz higieny osobistej, picia i przygotowania potraw wykorzystanie wody pitnej na pozostałe cele gospodarcze nie jest konieczne. Eliminuje to potrzebę wykorzystywania wody pitnej na pozostałe cele gospodarcze z wyjątkiem higieny osobistej, picia i przygotowania potraw. Analizując strukturę dziennego zapotrzebowania na wodę na jednego mieszkańca można zauważyć, iż ponad połowa z normatywnych 150 litrów/os*d, przypada na cele, na które nie potrzebujemy wody pitnej. Oznacza to, iż każdy z nas może oszczędzić ok 77 litrów wody pitnej dzięki wykorzystaniu wody deszczowej. Chronimy tym samym środowisko i domowy budżet. Najwyższy koszt za pobór oraz odprowadzanie wody i ścieków w Polsce w 2016 roku wynosił 18,01 zł w Mysłowicach (odpowiednio 7,11 zł za wodę pitną oraz 10,90 zł za odprowadzanie ścieków). Średni koszt wody w 2016 roku w Polsce wyniósł 4,60 zł (brutto). Średni koszt odprowadzania ścieków w 2016 roku w Polsce wyniósł 6,60 zł (brutto).

Zapotrzebowanie w wodę

Wyłącznie woda pitna

  • Prysznic i kąpiel
  • Zmywanie naczyń
  • Higiena ciała
  • Gotowanie i spożycie
  • Pozostałe

Wykorzystanie wody deszczowej

  • Podlewanie ogrodu
  • Woda gospodarcza
  • Spłukiwanie toalet
  • Pranie

Dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 150 litrów na osobę w Polsce.

Zobacz jak nasze centrale deszczowe Wilo-Rain AF 400 pracują na Osiedlu Moderna w Warszawie:

Wyzwaniem projektowym było dostarczenie technologii umożliwiającej wykorzystanie wody opadowej i roztopowej do podlewania w miesiącach ciepłych oraz spłukiwania toalet w ciągu całego roku. W ramach inwestycji zdecydowano się na zastosowanie kompletnego systemu wykorzystywania wody deszczowej retencjonowanej w zbiorniku wód deszczowych wraz z pompami zalewającymi i filtrem workowym - centrale deszczowe Wilo-Rain AF 400.

Dowiedz się więcej

Osiedle Moderna w Warszawie

Centrala deszczowa Wilo-Rain AF 400 na Osiedlu Moderna