Dystrybucja i podwyższanie ciśnienia

Piękne góry i długie doliny są marzeniem wędrowca. Za to w przypadku podmiotu, realizującego zaopatrzenie w wodę, stan taki jest oznaką bardzo skomplikowanych wymogów. W celu niezawodnego zasilania regionów o znacznych różnicach wysokości, w których obsłudze podlega wiele punktów poboru, niezbędne jest zastosowanie wydajnych pomp o stałym ciśnieniu oraz sporządzenie dokładnego planu niedoborów.

Jednak w wielu okolicach o mniejszej różnorodności geograficznej niezbędny jest transport wody na duże odległości i jej dystrybucja. W szczególności w obrębie dużych miast, wysokich budynków, dystrybucja wody pod właściwym ciśnieniem jest znacznym wyzwaniem, wymagającym budowy rozległych sieci rozdzielających rurociągi.

Skuteczne zarządzanie ciśnieniem wody, od zakładu wodociągowego aż po konsumenta

Niezawodne, nienagannie funkcjonujące zasilanie wodą jest niezbędne do zapewnienia ludzkości standardu życia i zdrowia.

Przestarzałe rurociągi stanowią często problem, bowiem ciągły wpływ ciśnienia wody skutkuje ich porowatością. W ten sposób mogą powstawać pęknięcia, powodujące utratę wody. W celu uniknięcia utraty wody instalacja rurowa podlega nieprzerwanie kontroli urządzeń elektronicznych. Kolejnym środkiem redukcji strat, spowodowanych przez zbyt wysokie ciśnienie w rurach, jest wybór właściwej pompy o wydajnym zarządzaniu ciśnieniem. Niezawodne i inteligentne pompy Wilo zapewniają pożądane ciśnienie wody u odbiorcy końcowego oraz utrzymanie strat i związanych z nimi kosztów na niskim poziomie.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Dystrybucja wody i podwyższanie ciśnienia w mieście

Częścią systemu dystrybucji wody są systemy do podnoszenia ciśnienia wewnątrz budynku. Zapewniają one niezbędne ciśnienie wody pitnej, użytkowej, gaśniczej - i to na wszystkich piętrach. Ich zastosowanie niezbędne jest właśnie w wysokościowcach i budynkach o szczególnie niekorzystnym położeniu, ponieważ ciśnienie zasilania wody z zakładu wodociągowego nie jest wystarczające lub obowiązujące prawo przewiduje inną wartość ciśnienia wody. W tym zakresie Wilo oferuje wiele rozwiązań, spełniających wymogi w zakresie dystrybucji i podwyższania ciśnienia. Oprócz zastosowania w budynkach stosuje się systemy do podwyższania ciśnienia również na zewnątrz budynków w celu poprawy wysokości podnoszenia w przypadku sieci dystrybucyjnych, znajdujących się w obszarach, wykazujących znaczne różnice wysokości z uwagi na ich naturalne ukształtowanie. Z uwagi na znaczne obciążenie elementów zaleca się konserwację w odstępach rocznych lub półrocznych w celu zapewnienia niezakłóconej pracy przez dłuższy czas.