Nawadnianie terenów

Optymalne nawadnianie pól

Efektywne pozyskiwanie i doprowadzanie wody do nawadniania pól rolnych jest konieczne zwłaszcza w obszarach cechujących się występowaniem suszy. Wilo oferuje technologie opracowane specjalnie w tym celu. Pompy głębinowe i turbinowe Wilo zapewniają możliwość poboru wody z własnego ujęcia lub z sieci wodociągowej.

Nie wszyscy rolnicy mają taki sam dostęp do wody, dlatego firma Wilo opracowała szereg rozwiązań, które umożliwiają swobodny wybór lokalizacji pompy. Pompy dławnicowe Wilo pobierają niezbędną ilość wody, niezależnie od jej poziomu, i doprowadzają ją tam, gdzie jest to potrzebne.

W przypadku, gdy poziom wody ulega wahaniom, należy zastosować system do podnoszenia ciśnienia, który gwarantuje zasilanie wodą o stałym ciśnieniu, przy zachowaniu pełnej oszczędności energii.