Oczyszczanie ścieków

Doskonała odnowa zasobów wodnych

W obliczu zmian klimatu na świecie kwestia niskiego poboru energii to podstawowe zagadnienie. Rośnie presja obniżania kosztów wywierana na zakłady komunalne i prywatne. Rosną wymagania. Chodzi tu przede wszystkim o wzrost ilości substancji stałych w ściekach, coraz większą liczbę regulacji i zaostrzenie wymagań określonych w przepisach prawa. W tej sieci zależności Wilo jest Partnerem, na którym można pod każdym względem całkowicie polegać. Oszczędne obchodzenie się z tak wartościowym zasobem, jakim jest woda jest w dzisiejszych czasach prawie oczywiste, jednak w takim samym wymiarze zwiększa udział substancji stałych w ściekach. Dzięki temu tłoczenie wody surowej wydaje się coraz bardziej skomplikowane. Wilo to na całym świecie pojęcie, tożsame z pracami inżynierskimi w najlepszej, niemieckiej tradycji. Pompy i systemy Wilo ustanawiają nowe standardy w zakresie mocy technicznej i skuteczności oczyszczania ścieków komunalnych. W zakresie ochrony środowiska i utrzymania zasobów oczyszczanie ścieków odgrywa niesłychanie znaczną rolę.

Biological treatment with circulation tank
Wilo-Sevio AIR P panel diffuser - circulation tank
Biologische Abwasserbehandlung - Blick auf ein Umlaufbecken, Darstellung der Strömung

Inteligentne rozwiązania do obiegu oczyszczania ścieków

Od planowania i zwymiarowania do uruchomienia i konserwacji: Nasi Eksperci zapewniają indywidualne wsparcie we wszystkich fazach projektu. A systemy i rozwiązania produktowe od Wilo ustanawiają nowe standardy w zakresie mocy technicznej, optymalizacji kosztów, niezawodności i trwałości.

Oferujemy wsparcie w zakresie rozwiązań obejmujących

  • zbiornik retencyjny
  • stacje pomp doprowadzających materiał
  • oczyszczanie mechaniczne i oczyszczanie wstępne
  • Oczyszczanie biologiczne
  • oczyszczanie Biologiczne z MBBR
  • oczyszczanie dodatkowe, pompownie odprowadzającą i przetwarzanie osadów