Odpływ

W każdym miejscu, w którym ludzie mieszkają w budynkach, konieczne jest odprowadzenie ścieków, należących do kategorii ścieków komunalnych i deszczówki. Woda zanieczyszczona trafia zasadniczo do kanalizacji, a następnie do oczyszczalni ścieków, dzięki którym może ponownie wrócić do obiegu. Za to deszczówka może ulec oddzieleniu za pomocą odpowiednich systemów lub trafić wraz z wodą zanieczyszczoną do kanalizacji mieszanej. Inwestorom i użytkownikom doradza się sporządzenie planu odwadniania przy współpracy z projektantem, w celu uniknięcia późniejszych niespodzianek.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

W celu utrzymania stacji odwadniania w należytym stanie należy w regularnych odstępach czasu poddawać poszczególne elementy, a więc urządzenia do przetłaczania ścieków, zabezpieczenia przed podpiętrzeniem i rurociągi stosownej konserwacji i czyszczeniu. W przypadku zalewania piwnic w okresie intensywnych opadów problem

stanowi brak należytego odgrodzenia punktów osuszania. Ponieważ znaczna ilość istniejących już instalacji kanalizacyjnych w budynkach jest nieszczelna lub może się rozszczelnić pod wpływem czasu, zaleca się regularne kontrole szczelności, aby urządzenie do przetłaczania ścieków nie powodowało przedostawania się ścieków w obręb murów i tym samym nie doszło do wystąpienia znacznych szkód. Wilo to producent układów pompowych klasy premium, najwyższej jakości, który chętnie, jako pierwsza osoba kontaktowa zaoferuje całościowe rozwiązania systemowe oraz serwis, zorientowany na potrzeby klienta.

Osuszanie gruntów i budynków

Dla wielu obywateli należycie funkcjonujący system odwadniania i kanalizacji to stan, uznawany za oczywistość. Rola właściwie funkcjonujących stacji odwadniania budynków i gruntów często staje się jasna dopiero wtedy, gdy wystąpią przeszkody, które uniemożliwiają odpływ wody.

Główne problemy stacji odwadniania to uszkodzenia rurociągów, przez które ścieki i osady przenikają do wody gruntowej. Powstałe w ten sposób zabrudzenia skutkują szczególnymi kosztami poprzez dłuższy czas cyklu pracy pomp w oczyszczalniach ścieków. Szybkie wypłukiwanie ziemi spod ulic często powoduje zagrożenie infrastruktury, znajdującej się w pobliżu. Stąd obowiązki właścicieli gruntów w zakresie kontroli stanu stacji odwadniania. Jako kompetentny partner możemy zaproponować Państwu usługi z zakresu pielęgnacji i konserwacji.

Obszary zastosowania stacji odwadniania

Stacje odwadniania znajdują zastosowanie zarówno w domach i na działkach prywatnych, jak i w obrębie infrastruktury publicznej. Pompy do wody brudnej Wilo stosowane są od wielu lat w budownictwie głębinowym, budownictwie naziemnym, architekturze ogrodowej i krajobrazowej oraz w obrębie obiektów sportowych. Ponadto nasze pompy służą do pobierania wody z jezior i rzek, do utrzymywania budynków w stanie suchym oraz drenaży równego rodzaju.

Entwässerung Regenwasserentsorgung