System przeciwpożarowy

Ochrona przeciwpożarowa i woda użytkowa

Instalacje przeciwpożarowe i gaśnicze są używane tylko w razie pożaru. Jeżeli są wypełnione wodą, która nie jest w ruchu, istnieje niebezpieczeństwo pogorszeniem się stanu higienicznego wody. Jeżeli takie systemy połączone są z instalacją, zaopatrującą w wodę uzytkową, stanowią nibezpieczeństwo dla wody użytkowej. W instalacjach gaśniczych znajduje się zasadniczo woda stojąca. Woda stojaca może doprowadzić do pojawienia się drobnoustrojów chorobotwórczych. Według DIN 1988 i DIN EN 1717 niezbędne jest rozdzielenie instalacji do wody użytkowej, takie jak instalacje gaśnicze, od publicznych sieci wody pitnej, np. przy zastosowaniu armatury zabezpieczającej swobodny wyciek (Typ: AA, AB). Potencjalne zagrożenie domowej i publicznej sieci wody pitnej wstecznym zakażeniem bakteriologicznym powinno być wykluczone przy zastosowaniu odpowiednich przepisów prawa. W stacji rozdzielającej do wody uzytkowej od WILO IndustrieSysteme zintegrowane jest certyfikowany, swobodny wyciek typu: AB.

Brandbekämpfung Automatische Sprinkleranlage
Brandbekämpfung Wandhydranten und Hydranten
Brandbekämpfung Automatische Sprinkleranlage
Brandbekämpfung Hydranten
Brandbekämpfung Wandhydranten

W każdym przypadku gotów do działania

Różne sytuacje w budynkachw połaczeniu z różnymi przepisami regionalnymi wymagają specjalnych rozwiązań. Wysokiej jakości elementy systemu Wilo pozwalają na zestawienie systemu przeciwpożarowego według indywidualnych potrzeb. Zachęcamy Państwa do korzystania z naszego know-how i wysokosprawnej techniki pomp. Na przykład z całkowicie automatycznych urządzeń zaopatrujących w wodę, w trwałym systemie złożonym z efektywnych energetycznie, wysokociśnieniowych pomp wirowych i standardowych, znormalizowanych silników.

Pompy Wilo o wnajwyższej sprawności, przeznaczone do zasilania systemów przeciwpożarowych oferują rozwiązania specyficzne dla branży i gwarantują zachowanie regionalnych przepisów. Nasze rozwiązania, w celu najlepszej, możliwej ochrony ludzi, towarów i budynków spełniają wymogi DIN 14462. Podobnie istotną cechą jest absolutnie niezawodne działanie na wypadek pożaru.

Wilo oferuje doskonałe systemy zapewniające w pełni niezawodne i bezpieczne zastosowanie wody gaśniczej. Systemy przeciwpożarowe od Wilo nadają się w szczególności

  • do hydrantów ściennych i zewnętrznych
  • do instalacji tryskaczowych, uzupełniających hydranty ścienne i zewnętrzne
  • w wysokościowcach i innych nieruchomościach