System przeciwpożarowy

Ochrona przeciwpożarowa i woda użytkowa

Systemy Wilo do zaopatrzenia w wodę instalacji przeciwpożarowych oraz bytowo-socjalnych.

Wilo Polska jako pierwszy i obecnie jedyny producent na rynku Polskim otrzymał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla kompletnego zespołu pomp pożarowych COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS do zastosowania w SUG-W mgłowych, instalacjach i sieciach hydrantowych oraz w instalacjach wody bytowej.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zgodnie z Rozporządzenia MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) tylko Zespoły Pomp posiadające powyższe dopuszczenie, a także posiadające Krajową Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz oznakowane znakiem „B” będą mogły zostać legalnie udostępniane na rynku Krajowym.

Co zyskujesz dzięki nowym zespołom pomp pożarowych Wilo?

  • Bezpieczeństwo i najwyższą jakość potwierdzoną Krajową Oceną Techniczną, Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB dla zespołu pomp pożarowych oraz niemieckim Certyfikatem VdS dla pomp Helix VF.
  • Gwarancję nieprzerwanej pracy dzięki sterownikom i falownikom z funkcją Fire-Mode.
  • Spokój przy uzgodnieniach projektów i pewność odbiorów zg. z przepisami prawa obowiązującymi już dziś oraz od 01.01.2021.
  • Łatwość projektowania dzięki zintegrowanym systemom MOIB do kontroli i monitoringu odcięcia wody bytowej w czasie pożaru.
  • Zwiększoną niezawodność przez zastosowanie systemu 3 czujników ciśnienia z systemem ich analizy i sygnalizacji stanów w sterowniku.
  • Kontrolę parametrów pracy zestawu dzięki ujętym w Krajowej Ocenie Technicznej Układom Pomiarowych Wilo-UP.

Ważne

Dnia 5 lutego 2020 roku, prawie 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia wprowadzającego Krajowe Oceny Techniczne, przedstawiciele kilku producentów pomp i zestawów pompowych powołali do życia Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych (SPSP). Mimo, iż Wilo jest niekwestionowanym liderem rynkowym w segmencie zestawów do podnoszenia ciśnienia, a członkowie SPSP reprezentują łącznie udziały rynkowe porównywalne do samego Wilo, nie zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

Działając wbrew interesowi publicznemu, wzmiankowane Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych opublikowało 10 marca 2020 roku Oświadczenie i Raport, które to dokumenty w naszej ocenie zawierają dane merytorycznie błędne, nieprawdziwe, a także różne insynuacje.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem i stanowiskiem Wilo Polska w niniejszej sprawie.