Zaopatrzenie w wodę/podwyższanie ciśnienia

W zależności od rodzaju budynku zmienia się sposób użytkownia wody. Systemy Wilo są na tyle elastyczne, że dostosowują się do indywidualnego zapotrzebowania, bez względu na to, czy jest to szkoła, szpital czy hotel. Urządzenia do podwyższania ciśnienia marki Wilo zawsze zapewniają pełną dostępność wody.

Domy jedno i dwurodzinne

Woda aż do najwyższego piętra

Większy komfort dzięki inteligentnej technologii: Wszędzie tam, gdzie ciśnienie wody dostarczanej z sieci wodociągowej jest niewystarczające do optymalnego zaopatrzenia wszystkich pięter w wodę, znajduje zastosowanie urządzenie do podwyższania ciśnienia.

Indywidualne rozwiązania Wilo zapewniają optymalne ciśnienie wody

W kamieniacach zlokalizowanych w zabytkowych dzielnicach lub w modernizowanych budynkach po dobudowie pięter często zdarza się, że ciśnienie nad i bezpośrednio pod zbiornikami wody jest za niskie. Taka sytuacja może jednak mieć miejsce również w domach jedno i dwurodzinnych. Wilo oferuje indywidualne rozwiązania dla wszystkich budynków.

Obiekty komercyjne

Niezawodne zaopatrzenie w wodę dzięki elastycznym systemom

Zmieniające się sposoby użytkowania wody w różnych budynkach, jak np. szkoły, szpitale czy hotele, wymaga elastycznych systemów, które dostosowują się do indywidualnego zapotrzebowania.

Podwyższanie ciśnienia wody w wysokich budynkach

Urządzenia do podwyższania ciśnienia zapewniają dopływ wody na wszystkie piętra budynku, nawet do najwyżej zlokalizowanych punktów poboru.

Referencje