Zaopatrzenie w wodę

Świeżej, czystej wody jest na świecie coraz mniej. Dlatego też pozyskiwanie i fachowe planowanie dostarczania tego cennego zasobu naturalnego jest ciągłym wyzwaniem. Opracowano różne nowe metody pozyskiwania wody użytkowej - znacznie zwiększyła się też liczba źródeł, z których pozyskiwana jest woda.