Zaopatrzenie w wodę

Zrównoważony i efektywny system wodny z Wilo

Woda należy do najcenniejszych zasobów na Ziemi. Wraz ze wzrostem liczby ludności potrzebujemy jej coraz więcej do picia, mycia, prania, w gospodarstwach rolnych czy produkcji w zakładach przemysłowych. Globalne niedobory wody to znaczący problem, który może na przyszłość skutkować potencjalnymi konfliktami. Pozyskiwanie i dystrybucja wody należy zatem do największych wyzwań jutra. Wilo opracowuje pompy i systemy, które pozwalają na optymalizację metod pozyskiwania wody z nowych źródeł. Nasze elastyczne rozwiązania dostosowują się do różnorodnych budynków, od domów wielorodzinnych, poprzez szkoły aż po kompleksy przemysłowe i gwarantują ich niezawodne zasilanie w wodę użytkową.

Wilo World Segment for Clean Water Utility
Regenwasser Regenwassernutzung

Wykorzystanie wody deszczowej

Wilo-World process level - Water supply and pressure Boosting

Zaopatrzenie w wodę/podwyższanie ciśnienia


sprinkler system in use

System przeciwpożarowy

System przeciwpożarowy

Wilo World - Wastewater treatment - mixer, aeroation system

Uzdatnianie wody


Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser

Zaopatrzenie w wodę


Wilo Welt

Nawadnianie terenów