COR-3 Helix VF 608/SC-FFS

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
 • Maks. ciśnienie robocze p
  16 bar
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  R 2½
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  R 2½
 • Liczba pomp
  3
 • Liczba pomp rezerwowych
  1
 • Liczba pomp roboczych
  3
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  50 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerancja napięcia
  ±10 %
 • Znamionowa moc silnika P2
  2.20 kW
 • Prąd znamionowy IN
  4.30 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony
  IP55
 • Sprawność silnika ηm 50 % ηM 50%
  84.8
 • Sprawność silnika ηm 75 % ηM 75%
  86.2
 • Sprawność silnika ηm 100 % ηM 100%
  85.9
Materiały
 • Korpus pompy
  1.4301
 • Wirnik
  1.4307
 • Wał
  1.4301
 • Uszczelnienie mechaniczne
  Q1BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4307
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  COR-3 Helix VF 608/SC-FFS
 • Numer EAN
  5907572540505
 • Numer artykułu
  2863957
 • Masa netto ok. m
  356 kg
 • Masa brutto ok. m
  371.0 kg
 • Długość z opakowaniem
  1100 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  1820 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  1050 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Paleta jednorazowego użytku
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Budowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi. Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych. Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych.

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806),
 • Zastosowanie wysokociśnieniowych pomp z typoszeregu Helix VF posiadających aprobatę VDS
 • Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VF w połączeniu z silnikami w klasie IE3, spełniającymi wymogi norm IEC oraz chłodzoną powietrzem, zintegrowaną przetwornicą częstotliwości
 • Przetwornica częstotliwości z funkcją Fire Mode dla każdej z pomp
 • Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego
 • Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW)
 • Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia
 • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję
 • Układ pomiarowy Wilo-UP z przepływomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w pełni zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych
 • Automatyczny system przejścia w stan pracy p.poż wyzwalany sygnałem zewnętrznym z sygnalizatora przepływu
 • System MOIB odcinający dopływ wody do instalacji innych niż p.poż z sygnalizacją poprawnego zadziałania
 • Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wyłączaniem w przypadku braku wody wykorzystujące pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice sterującej silnika (w trybie „Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu)
 • Urządzenie sterujące/regulacyjne Comfort SC-FFS, najwyższa jakość regulacji z ikonowym wyświetlaczem LCD, prostą nawigacją w przejrzystym menu, techniką zielonego pokrętła do łatwego ustawiania parametrów
 • System analizy pomiarów czujników ciśnienia po stronie tłocznej z sygnalizacją błędów

Wyposażenie/funkcja

 • Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VF 6 do Helix VF 22
 • Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej
 • Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16/25, po stronie tłocznej
 • 3 Czujniki ciśnienia (4-20 mA), po stronie tłocznej
 • Manometr, po stronie tłocznej
 • Automatyczne sterowanie pompą za pomocą całkowicie elektronicznego urządzenia
 • Czujnik przepływu aktywujący funkcję „Fire mode”
 • Bypass przepływu minimalnego dla każdej z pomp ze wspólnym elektrozaworem wyzwalającym przepływ.
 • Zawory regulacyjne przepływu minimalnego po stronie tłocznej każdej z pomp.

Smart-Controller (SC-FFS) w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP 54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść

Obsługa/wskaźnik

 • Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci
 • Opis menu z symbolami i numerami
 • Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)
 • Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie
 • Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki czerwonego pokrętła
 • Zamykany wyłącznik główny
 • Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi Klienta
 • Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji
 • Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji
 • Pamięć ostatnich 16 usterek

Regulacja

 • W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez porównanie wartości zadanej/rzeczywistej
 • Funkcja „Fire Mode” zgodna z wymaganiami CNBOP
 • Przełączanie wartości zadanej, 2 wartość zadana włączana za pomocą styku
 • Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4-20 mA
 • Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c
 • 2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulatora)
 • Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)
 • Automatyczna, ustawiana zamiana pomp
 • Standardowe ustawienie: Impuls - Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy
 • Alternatywnie: Zamiana pomp według godzin pracy, cykliczna zamiana pomp – pompa obciążenia podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy
 • Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)
 • Włączane/wyłączane
 • Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi
 • Dowolnie programowane czasy blokad

Kontrola

 • Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku
 • Sygnał czujników 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych
 • Analizator sygnału z czujników 4-20mA w technologii smart z logiką wykrywania błędów czujników.
 • Zabezpieczenie silników pomp w wersji DOL: przez wyłącznik zabezpieczenia silnika,
 • W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową
 • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
 • Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdy woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów)
 • Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników)
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego (nie aktywna w czasie „Fire Mode”)

Interfejsy

 • Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
 • Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM
 • Styki do zewn. wł./wył., suchobiegu i 2. Wartość zadana
 • Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji

Zalecane wyposażenie dodatkowe (zgodnie z krajową oceną techniczną)

 • układ pomiarowy UP
 • moduł odcięcia instalacji bytowej MOIB

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po dokonaniu ustaleń technicznych)

 • Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu
 • Przetwornik sygnału do napięcia 0/2-10 V na 0/4-20 mA
 • Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory
 • Zbiornik z systemem rozdzielającym
 • Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)

 • BACnet, LON, Modbus RTU

Spełnione normy:

 • DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
 • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
 • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
 • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
 • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
 • EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Wysokość podnoszenia maks. Hmax
  70.0
 • Liczba pomp
  3
 • temperatura przetłaczanej cieczy T
  -
 • temperatura otoczenia T
  -
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  2.20 kW
 • Prąd znamionowy IN
  4.30 A
 • Współczynnik mocy cos φ
  0.87
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Rodzaj załączania
  Bezpośrednio online (DOL)
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Stopień ochrony urządzenia sterującego
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  1.4301
 • Wirnik
  1.4307
 • Wał
  1.4301
 • Uszczelnienie wału
  Q1BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4307
Wymiary montażowe
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  R 2½
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  R 2½
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  COR-3 Helix VF 608/SC-FFS
 • Masa netto ok. m
  356 kg
 • Numer artykułu
  2863957

Schemat zacisków

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informacje dot. zamawiania

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  COR-3 Helix VF 608/SC-FFS
 • Numer EAN
  5907572540505
 • Numer artykułu
  2863957
 • Masa brutto ok. m
  371.0 kg
 • Masa netto ok. m
  356 kg
 • Długość całkowita L
  900.0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  1670 mm
 • Kolor
  zielony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Paleta jednorazowego użytku
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  755.0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1

Downloads

Wilo-Control SCe-FIRE

Numer artykułu PL COR 2018_09_012
Wydanie 2018-XX
Numer wersji 0X
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 41

PDF (2 MB)

Pobierz

PDF: COR-3 Helix VF 608/SC-FFS

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz